Velká Británie - Z Dorsetu přes Cornwall až na konec světa

Náročnost 2 klimatizovaný autobus trajekt - lodní doprava hotel snidane turistika

Ostrovem Wight, přírodním parkem Dartmoor, Národním parkem Cornwall s Artušovým hradem Tin Tangl až na "konec světa" na Land´s End a mýty opředené Glastonbury - to vše a ještě více s příjemnou turistikou a ubytováním v hotelu se snídaní.


Úvod:

Cestou do Anglie opět navštívíme krásný ostrov Isle of Wight. Tentokrát půjdeme nejkrásnějšími partiemi pobřeží západního cípu ostrova a přes vnitrozemí, abychom opět dosáhli moře. Při našem putování jižní Anglií nás čekají túry po malebném pobřeží Dorsetu a Cornwallu s jedinečnými přírodními scenériemi. Odlišnou krajinou, pustými vřesovišti, půjdeme v přírodním parku Dartmoor. Zákruty řeky Dart proplujeme lodí z Totnes s Brutovým kamenem do rušného přístavu Dartmouth. Už nezaslechneme kornštinu, ale dojdeme k prehistorickým stavbám Cornwallu, uvidíme opuštěné těžní věže i středověké katedrály. Land’s End, konec země v názvu našeho zájezdu, leží na nejzápadnějším cípu Anglie. Na zpáteční cestě půjdeme podél řeky Temže a prohlédneme si univerzitní Oxford.Hlídací pes

Nastavte si hlídání změn u oblíbených zájezdů. Informace o změně vám bude odeslána na emailovou adresu.

 

 
Turistika v Jižní Anglii - program zájezdu

 • 1. den: ráno odjezd z ČR, přejezd přes Německo, Belgii, Francii.
 • 2. den: nočním trajektem do Anglie. Přejezd do přístavu LYMINGTON, odjezd trajektem, celodenní výlet po krásném ostrově ISLE OF WIGHT, ležícím při jižním pobřeží Anglie, který je známý přírodními krásami a prázdninovými letovisky. Přejezd místní dopravou do východiště v ALUM BAY. Túra po ostrově (16 km). Možnost krátké plavby ke křídlovým útesům THE NEEDLES. Z přístavu Yarmouth zpět na pevninu. Odjezd do místa ubytování.
 • 3. den: snídaně, túra po jedinečném pobřeží DORSETU JURASSIC COAST v oblasti LULWORTH COVE (UNESCO), STAIR HOLE a DURDLE DOOR (přírodní vápencová skalní brána v moři), varianty 10 a 14 km, možnost koupání. Možnost koupání a návštěvy vesnice WEST LULWORTH. Procházka po části ohromného prehistorického hradiště MAIDEN CASTLE. Odjezd do místa ubytování.
 • 4. den: snídaně, přejezd do TOTNES, prohlídka města s Brutovým kamenem, hradem a vlastní měnou, krásný výlet lodí po řece DART z TOTNES k jejímu ústí u DARTMOUTH, procházka přístavním městečkem, pak k Dartmouth Castle a po pobřeží cestou Diamond Jubilee Way (9 km). Ubytování.
 • 5. den: snídaně, odjezd do přírodního parku DARTMOOR, krajiny psa baskervillského. Túra pustou krajinou s občasnými kamennými formacemi s východištěm v PRINCETOWN se slavným vězením (16 km). V parku uvidíme volně se pohybující poníky. Zastávka u kamenného mostu v POSTBRIDGE. Odjezd do místa ubytování.
 • 6. den: snídaně, odjezd na malebné pobřeží CORNWALLU. Prohlídka rozlehlého Artušova hradu nad mořem v TINTAGELU a Merlinovy jeskyně, možnost koupání. Ochutnáme místní specialitu Cornish pasties. Túra po členitém skalnatém pobřeží mj. ke starobylému labyrintu, který je vytesán na skále (11 km). Nádherné výhledy, možnost koupání, individuální prohlídka staré pošty, muzea, návštěva hřbitova, galerií, nákup upomínkových předmětů. Ubytování.
 • 7. den: snídaně, výlet až na samý konec země, na nejzápadnější cíp Anglie LAND’S END. Túra po pobřeží s rozkvetlými vřesovišti a podél útesů, kde možná zahlédneme i tuleně. Vycházíme z krásné zátoky PORTCURNO, možnost koupání na písčité pláži, návštěva nejoriginálnějšího divadla pod širým nebem Minack Theatre.(10 km). Ubytování.
 • 8. den: snídaně. Výhled na ST. MICHAEL’S MOUNT. Podle odlivu dorazíme pěšky nebo loďkou na tento romantický ostrůvek s bývalým opatstvím. Prohlídka hradu a nádherné zahrady. Průjezd kolem pozůstatků věží na těžbu a zpracování rud v okolí ST. JUST. Prehistorické stavby Cornwallu, např. dolmen LANYON QUIT a kámen s dírou MEN-AN-TOL (okruh 6 km). Zastávka u hostince Jamaica Inn v BODMIN MOOR, kde psala jedna z nejslavnějších spisovatelek 20. století Daphne du Maurier. Ubytování.
 • 9. den: snídaně, navštívíme mýty opředené GLASTONBURY výstup ke Glastonbury Tor s krásným výhledem na bájný Avalon. Procházka opatstvím, možnost navštívit meditační zahradu The Chalice Well. Prohlídka katedrály v městečku WELLS. Přejezd k přírodně zajímavé soutěsce CHEDDAR GORGE s procházkou (7 km) a možností nákupu sýru Cheddar. Ubytování.
 • 10. den: snídaně, vydáme se podél řeky Thames/Isis do univerzitního města OXFORD (varianty 7 a 13 km), vyhlídka z normanské věže Carfax Tower, individuální procházka centrem města. Možnost nákupu upomínkových předmětů. Odjezd do přístavu Dover. Nočním trajektem do Francie.
 • 11. den: cesta zpět do ČR.
 • Cena zahrnuje: doprava klimatizovaným autobusem (cca 4 500 km), trajekt do Anglie a zpět, zpáteční trajekt na ostrov Wight, 8x nocleh v 2lůžkových pokojích se snídaní v hotelech, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu, vedoucí zájezdu, informační materiály.
 • Cena nezahrnuje: vstupy a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.
 • Příplatky: 1lůžkový pokoj 7 000 Kč, 8x večeře 4 900 Kč.
 • Stravování: snídaně, možnost přikoupení večeří.
 • Ubytování: 8x nocleh v 2lůžkových pokojích se snídaní v hotelech.
 • Sleva: účastníkům z Olomouce, Ostravy a okolí je poskytována vzdálenostní sleva 500 Kč, kterou lze kumulovat s ostatními slevami.

Turistika v Jižní Anglii
základní informace


Podrobné pokyny k zájezdu
Typ zájezduPOZNÁVACÍ S TURISTIKOU
UbytováníHotel
Stravasnídaně
DopravaAutokarem
Nástupní místaBeroun, Hradec Králové, Pardubice, Plzeň, Poděbrady, Praha, svoz Brno

Mapa zájezdu


QrCode image

TOPlist