Velká Británie - Londýn a perly královské Anglie

Náročnost 1 klimatizovaný autobus trajekt - lodní doprava hotel snidane

Londýn, Stonehenge a další perly Anglie - poznávací zájezd


Úvod:

Pojeďte s námi poznávat nejen Londýn, jedno z nejpůsobivějších hlavních měst na světě, ale i monumenty a památky jihozápadně od metropole. Navštívíme městečko Windsor, kde nevynecháme Windsorský zámek, dále se podíváme do Salisbury a uvidíme i Stonehenge, nejslavnější pravěký monument celé Evropy.Hlídací pes

Nastavte si hlídání změn u oblíbených zájezdů. Informace o změně vám bude odeslána na emailovou adresu.

 

 
Londýn - Stonegenge - program zájezdu

 • 1. den: v odpoledních hodinách odjezd z ČR.
 • 2. den: ráno trajektem/Eurotunelem přes kanál La Manche do Anglie. LONDÝN, první část prohlídky britské metropole. Návštěva čtvrti Westminster a přilehlého okolí. Od Londýnského oka, dominanty jižního břehu Temže, se přes Westminter Bridge vydáme k budově Parlamentu (UNESCO), které vévodí zvonicová věž se slavným Big Benem. Budeme pokračovat kolem Westminsterského opatství (UNESCO) na vládní třídu Whitehall. Projdeme kolem sídla premiéra Downing Street a Horse Guards a dostaneme se na působivé Trafalgarské náměstí - turistický střed Londýna se sochou admirála Nelsona. Následovat bude vždy velmi živý West End, Čínská čtvrť a Picadilly Circus se sochou Eróta, pro Londýňany Hub of the World, neboli „pupek světa“. Nakonec projdeme ulicí Picadilly a přes Green Park k Buckinghamskému paláci. Odpoledne možnost návštěvy Národní Galerie, Londýnského oka, Britského muzea či jiné muzejní/galerijní instituce.
 • 3. den: ráno se vydáme do městečka WINDSOR. Projdeme viktoriánským nádražím, plným obchůdků a restaurací, zastavíme se u místní radnice, díla slavného Ch. Wrena, abychom došli k přepychovému Windsorskému zámku, který již téměř tisíc let slouží jako sídlo britských králů a královen. Po poledni navštívíme město SALISBURY, které ztělesňuje mnohé ze staré dobré Anglie. Projdeme se jeho historickým centrem a prohlédneme si nejslavnější místní stavbu, úchvatnou gotickou katedrálu s nejvyšší kostelní věží v Anglii. Přejdeme ke STONEHENGE (UNESCO), nejslavnějšímu pravěkému monumentu v Evropě. To, zda byl dějištěm obřadů, se můžeme pouze domnívat, ale jisté je, že prstencové uspořádání kamenů souvisí se sluncem a měnícími se ročními obdobími a že jeho stavitelé ovládali aritmetiku a astronomii.
 • 4. den: druhá část prohlídky LONDÝNA. Návštěva pevnosti TOWER (UNESCO), která mezi svými zdmi ukrývá expozici britských korunovačních klenotů. Přejdeme Temži přes most Tower Bridge a projdeme se po levobřežní čtvrti SOUTHWARK. Most Millenium Bridge nás dovede k barokní KATEDRÁLA SV. PAVLA, jejíž kopule je po svatopetrské v Římě největší na světě. V podvečer se přesuneme do Královské čtvrti GREENWICH. Od lodi Cutty Sark a kolem areálu Old Royal Naval College se dostaneme až do zdejšího parku, kterým prochází NULTÝ POLEDNÍK (UNESCO). Program zakončíme u Královské observatoře, s jedinečným výhledem na Londýn.
 • 5. den: příjezd do ČR v odpoledních hodinách.
 • Poznámka I: CK je oprávněna změnit nástupní místo na svozové místo! Nástupní místa se odvíjejí podle počtu přihlášení klientů.
 • Cena zahrnuje: doprava klimatizovaným autobusem, přejezd kanálu La Manche (trajekt/ Eurotunel), 2x ubytování v hotelu*** - 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, 2x snídaně, vedoucí zájezdu.
 • Cena nezahrnuje: vstupné, fakultativní služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.
 • Příplatky: 1lůžkový pokoj 2 000 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu 175 Kč, Stonehenge (povinná rezervace min. týden před odjezdem) 550 Kč (do 15 let 300 Kč, nad 60 let a studenti 450 Kč)
 • Stravování: 2x snídaně
 • Ubytování: v hotelu*** ve 2ůžk. pokojích s příslušenstvím
 • Umístění: Velká Británie - Londýn

Londýn - Stonegenge
základní informace


Podrobné pokyny k zájezdu
Typ zájezduPOZNÁVACÍ ZÁJEZDY
UbytováníHotel
Stravasnídaně
DopravaAutokarem
Nástupní místaPraha hl.m., Brno, Hradec Králové, Olomouc, Pardubice, Plzeň, Vysoké Mýto, Svitavy, Ostrava, Litomyšl, Holice, Poděbrady (dálnice ÖMV), Frýdek Místek, Nový Jičín, Hranice

Mapa zájezdu


QrCode image

Podobné zájezdy

TOPlist