Belgie - okruh belgickým královstvím

Náročnost 1 klimatizovaný autobus hotel snidane


Úvod:

Navštívíme turisticky mnohotvárnou Belgii, zemi středověkých památek a umělců. Rájem turistů je zejména severní část Belgie - Flandry a samozřejmě hlavní město Brusel, kde letos shlédneme i barvitou událost na náměstí Grand Place - koberec z milionů čerstvých květů.Hlídací pes

Nastavte si hlídání změn u oblíbených zájezdů. Informace o změně vám bude odeslána na emailovou adresu.

 

 
Program zájezdu

  • 1. den: večer odjezd z ČR do Belgie.
  • 2. den: krásné město bohatých Flander GENT, středověké budovy, vodní kanály, rezidence flanderských hrabat Het Gravensteen (z 12. stol.), Belford - dominanta města, katedrála sv. Bavona s oltářem bratří Eyckových „Klanění beránku“, nábřeží Granslei, cechovní domy. Bývalé sídlo burgundských vévodů, středověké BRUGGY, „Benátky severu“, historické jádro na ostrově (UNESCO), náměstí Burg s radnicí, náměstí Markt, hlavní náměstí a tržiště města, Bazilika Svaté Krve s nejposvátnější relikvií v Evropě, kostel Panny Marie - Michelangelovo sousoší Madony s dítětem, tzv. Bruggská madona, zvonice Belfort. Fakultativně projížďka lodí po kanálech.
  • 3. den: město zvonkohry MECHELEN, bývalé hlavní město tehdejšího Nizozemí, domov Královské školy zvonkohry, historické náměstí s katedrálou, věž Sint Romboutstoren (UNESCO) s unikátní zvonkohrou, křivolaké uličky, gotická tržnice. ANTVERPY, historické centrum, katedrála Panny Marie s Rubensovými obrazy, Grote Markt, symbol města - fontána se sochou kraba, Rubenshuis, domov a ateliér Pietera Paula Rubense s několika jeho obrazy.
  • 4. den: středověké vlámské město LOVAŃ (Leuven), historické centrum, v minulosti centrum obchodu a centrum vzdělanosti. Provincie Limburg, skanzen BOKRIJK věnovaný životu na vlámském venkově, více než 100 stavení, tradiční řemesla. WATERLOO, jedno z nejznámějších evropských bojišť, zde se r. 1815 postavila proti sobě vojska Napoleona a vévody z Wellingtonu. Ubytování v Bruselu.
  • 5. den: celodenní BRUSEL vč. Tapis des Fleurs, jednou za dva roky pokryje koberec z milionů čerstvých květů náměstí Grand Place (UNESCO), událost vzdávající hold květinářskému průmyslu. Prohlídka historického centra, Grote Markt, gotická radnice z 15. stol. (Hôtel de Vile), socha sv. Michala - patrona Bruselu, cechovní domy, galerie sv. Huberta, nejstarší nákupní pasáž v Evropě (1845), katedrála sv. Michala a Guduly, královský palác, parlamentní čtvrť aj. Individuální volno k návštěvě muzeí, posezení v kavárničkách, atmosféra města. Večer odjezd domů.
  • 6. den: ráno návrat do ČR.
  • Cena zahrnuje: doprava klimatizovaným autobusem, 3x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 3x snídaně, vedoucí zájezdu.
  • Cena nezahrnuje: vstupné, fakultativní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje".
  • Příplatky: 1lůžkový pokoj 2 590 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu 180 Kč.
  • Sleva: 3. osoba na pokoji 500 Kč.


základní informace


Podrobné pokyny k zájezdu
Typ zájezduPOZNÁVACÍ ZÁJEZDY
UbytováníHotel
Stravasnídaně
DopravaAutokarem
Nástupní místaBrno, Hradec Králové, Olomouc, Pardubice, Praha, Vysoké Mýto, Svitavy, Trutnov, Jaroměř, Ostrava, Litomyšl, Holice, Náchod, Frýdek Místek, Nový Jičín, Hranice, Lanškroun, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Dvůr Králové nad LabemQrCode image

TOPlist