Termíny - přidat do oblíbených
05.08.19 - 11.08.1919BRE1435220 990 KčPřidat

Francie - Bretaň - kouzelná a tajemná země - let

Náročnost 1 letecky hotel 3* snidane turistika Novinka

Poznejte s námi Bretaň, jeden z nejúžasnějších koutů celé Evropy, opojnou směs útesů a venkovské krajiny, pirátských přístavů, kraj protkaný legendami o potopených městech, meči Excalibru a artušovských lesích. Navštívíme pravěké megality, historická města, skalnaté poloostrovy a vlnami bičované pobřeží. Pocítíme lehké zachvění u tajuplných menhirů, opředených dávnými pověstmi keltských druidů.


Úvod:

Poznejte s námi Bretaň, jeden z nejúžasnějších koutů celé Evropy, opojnou směs útesů a venkovské krajiny, pirátských přístavů, kraj protkaný legendami o potopených městech, meči Excalibru a artušovských lesích. Navštívíme pravěké megality, historická města, skalnaté poloostrovy a vlnami bičované pobřeží. Pocítíme lehké zachvění u tajuplných menhirů, opředených dávnými pověstmi keltských druidů. Bretaň je tu, aby nás okouzlila!

Termín zájezduKód termínuPoznámkaZákladní cena
05.08.19 - 11.08.19 19BRE14352 VYPRODÁNO 20 990 Kč Rezervovat


Hlídací pes

Nastavte si hlídání změn u oblíbených zájezdů. Informace o změně vám bude odeslána na emailovou adresu.

 

 

Program zájezdu

 • 1. den: odlet z Prahy dle let. řádu do Nantes, transfer na hotel, individuální volno k prohlídce města např: zámek bretaňských vévodů, kde r. 1598 Jindřich IV. vydal edikt nantský, botanická zahrada Jardin des Plantes nebo turisticky atraktivní mechanický park Les Machines de l’île. Nelze zapomenout na nejslavnější nantské víno Muškát (Muscadet), které skvěle chutná s plody moře a atmosféru místních kaváren.
 • 2. den: krátká prohlídka městečka NANTES, historické centrum, náměstí Place St-Croix, katedrála sv. Petra a Pavla, exteriér zámku. Odpoledne VANNES, brána k ostrovům v Morbihanském zálivu. Projdeme se jedním z nejslavnějších vévodských měst, jež se pyšní bohatou středověkou architekturou. Staré město je nádhernou směsicí hrázděných domů a sídel obchodníků, labyrinty úzkých uliček, kamenná dlažba a rytiny, městské hradby, gotická katedrála St. Pierre. Ubytování v centru města Vannes, individuální volno, večerní město.
 • 3. den: tajuplný CARNAC a jeho megalitická pole se třemi tisíci menhiry v kamenných řadách. Cesta nad rozervanými útesy Côte Sauvage až na nejjižnější část poloostrova QUIBERON. Krátkou zastávku budeme moci využít ke koupání, posezení u kávy nebo procházce podél pobřeží. Pokračujeme do rybářského přístavu CONCARNEAU a do opevněného starého města ze 14. stol. VILLE CLOSE, v jehož uličkách nás omámí vůně tradičních bretaňských pokrmů a z hradeb jsou krásné výhledy do okolí. Odjezd na ubytování do QUIMPERU, prohlídka města s typickou bretaňskou atmosférou, hrázděnými domy, keramikou fajáns a gotickou katedrálou.
 • 4. den: dopoledne středověká atmosféra LOCRONANU, který svou podobu od pol. 18. stol. příliš, starosvětské prostředí, žulové domy, populární mezi filmaři - mj. se zde natáčel film „Tři mušketýři“ nebo „Tess“ R. Polanského. Odjedeme do nejzápadnějšího bretaňského regionu Finistère (Konec země) k Pointe de Pen-hir, nejkrásnější mys v oblasti Crozonského poloostrova. Projedeme Národním parkem D΄ARMORIQUE, legendami opředená krajina o králi Artušovi. Vstoupíme do typické bretaňské stavby - farního dvora Guimiliau a pokračujeme podél pobřeží růžové žuly Côte de Granit Rose na ubytování. Pokud nám bude přát počasí a bude příliv, můžeme se krátce vykoupat, v případě odlivu uvidíme o to více bizarních tvarů růžové žuly.
 • 5. den: ráno krátce navštívíme trhové městečko TRÉGUIER, ležící uprostřed masívu z růžové žuly s úžasnou katedrálou St-Tugdual. Lodní výlet na nedaleký a jedinečný OSTROV ÎLE DE BRÉHAT, dlouhý pouhých 3,5 km, jedna velká zahrada (hortenzie, mimózy, oleandry), oáza klidu, rozeklané atoly a útesy, kaple sv. Michala. Opustíme pobřeží západní Bretaně a pokračujeme na CÔTE D´EMERAUDE k nejkrásnějšímu mysu CAP FRÉHEL se strmými útesy padajícími do mořského přílivu. Odjezd na ubytování do ST. MALO, první seznámení s městem, prohlídka typicky bretaňského města, které k této oblasti neodmyslitelně patří. „Korzárské“ město je jedním z nejoblíbenějších turistických cílů v Bretani, v 17. a 18. stol. klíčový francouzský přístav. Prohlídka starého dlážděného města, katedrála St. Vincent.
 • 6. den: dokončení prohlídky ST. MALO, hrad se strážními věžemi – strhující pohledy na moře a pobřeží, hradby zbudované vojenským architektem Vaubanem, individuální volno ve městě, koupání. Pro zájemce možnost zajištění celodenního fakult. výletu místním busem k opatství MONT-ST-MICHEL, gotickému klášteru tyčícímu se ve stejnojmenném zálivu na ostrůvku. Návrat do St. Malo v pozdních odpoledních hodinách.Transfer na ubytování u Paříže, tranzitní ubytování.
 • 7. den: ráno transfer na letiště a odlet do Prahy.
 • Cena zahrnuje: letenka Praha - Nantes, Paříž – Praha vč. let. tax a poplatků, příruční zavazadlo dle podmínek let. společnosti, doprava klim. busem, 6x ubytování v hotelu ***/** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 6x snídaně, pobytová taxa, vedoucí zájezdu.
 • Cena nezahrnuje: vstupné, fakultativní výlety, lodní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.
 • Příplatky: 1 lůžk. pokoj 5 200 Kč (povinné při nedoobsazení), odbavené zavazadlo do 20 kg 1 400 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu 245 Kč, fakult. výlet Mont-St-Michel 600 Kč (nutná rezervace v CK, min. počet účastníků 25 osob).

Příplatky a slevy


 • 1 lůžkový pokoj - 5 200 Kč
 • pojištění léčebných výloh vč. storna zájezdu do 30 000 Kč-turista-Evropa - 245 Kč
 • odbavené zavazadlo do 20 kg - 1 400 Kč
 • výlet Mont-St-Michel - 600 Kč


základní informace


Podrobné pokyny k zájezdu
Destinace Francie Francie
Bretaň Bretaň
Typ zájezduPOZNÁVACÍ ZÁJEZDY
UbytováníHotel
Stravasnídaně
DopravaLetecky
Nástupní místaPraha
Zájezdy do destinací
Francie - zájezdy
Bretaň - zájezdyQrCode image

TOPlist