Bulharsko - Za poklady bulharských carů a za Babou Vangou

Náročnost 1 klimatizovaný autobus hotel snidane TIP CK Poznání


Úvod:

Bulharsko je pohádkově krásná země a její největší krásy objevíte právě na tomto zájezdě. Pro někoho to bude cesta za vzpomínkami do země, kam jsme jezdívali do hor i za mořem. Pro jiné setkání s exotickou zemí, kde byly točeny téměř všechny české pohádky s orientální tematikou. Na tomto zájezdě projedeme všechna bulharská pohoří (STARA PLANINA, RODOPY, PIRIN, RILA a VITOŠA), navštívíme vyhlášené bulharské pobřeží, a především se v pohádkových starých městech, klášterech, hradech, mešitách a antických lokalitách seznámíme s tisíciletou historií bulharského carství. Při tomto putování poznáme většinu bulharských regionů i památek UNESCO, aniž bychom však byli přesyceni anebo nepříjemně utaháni.Hlídací pes

Nastavte si hlídání změn u oblíbených zájezdů. Informace o změně vám bude odeslána na emailovou adresu.

 

 
Bulharsko - program zájezdu

 • 1. den: odjezd z ČR, noční přejezd přes Slovensko, Maďarsko a Rumunsko.
 • 2. den: ráno po příjezdu do Bulharska návštěva úchvatné jeskyně MAGURA s pravěkými malbami a prostornými síněmi. Posléze procházka v lokalitě BELOGRADČICKÝCH SKAL s mnoha skalními pyramidami, přírodní pevností a obdivuhodnými skalními seskupeními. Na nocleh se přesuneme do VRACANSKÉHO PRŮSMYKU.
 • 3. den: ve městě PLEVEN si připomeneme rusko-tureckou válku návštěvou PANORAMATU - PLEVENSKÉ EPOPEJE, mauzolea, domu cara Alaxandra II a místního muzea. Pokračujeme přes městečko LOVEČ s unikátním mostem od lidového stavitele KOLJA FIČETA přes pohoří STARA PLANINA do jednoho z největších klášterů v Bulharsku - TROJANSKÉHO KLÁŠTERU s unikátní malířskou výzdobou. Následuje prohlídka KOPRIVŠTICE, která patří díky své obrozenecké architektuře k nejpřitažlivějším městům Bulharska. Na nocleh přesun do oblasti ÚDOLÍ RŮŽÍ (Rozovata dolina).
 • 4. den: po prohlídce thrácké hrobky v KAZANLĂKU (UNESCO) se autobusem vyšplháme do průsmyku ŠIPKA s památníkem osvobození na vrcholu hory. Navštívíme i nedaleký ruský pamětní kostel NAROZENÍ KRISTA. Po krátké zastávce v DRJANOVSKÉM KLÁŠTEŘE přijedeme do VELIKÉHO TĂRNOVA, jednoho z nejhezčích měst v Bulharsku se spoustou historických pamětihodností.
 • 5. den: tento den zasvětíme počátkům bulharské státnosti. Nejprve si prohlédneme PRESLAV, vykopávky druhého hlavního města Bulharska z let 893 - 1018. Po návštěvě TAMBUL DŽAMIJE, největší mešity v Bulharsku v ŠUMENU, přejedeme do PLISKY, vykopávek sídelního místa první bulharské říše, objevených českými archeology. V podvečer se ještě pokocháme pohledem na skalní reliéf MADARSKÉHO JEZDCE (UNESCO).
 • 6. den: nejprve navštívíme KAMENNÝ LES (Pobitite kamăni), shluk bizarních kamenných sloupů připomínajících stromy. Pak navštívíme přímořskou metropoli VARNU, kde si prohlédneme katedrálu, druhou největší křesťanskou stavbu v Bulharsku, římské lázně, pravoslavné chrámy a dle výběru navštívíme některá z muzeí, případně se projdeme po Mořské zahradě s Akváriem. Odpoledne se přesuneme do kláštera ALADŽA vybudovaného poustevníky ve vápencových útesech a navštívíme palác rumunské královny Marie v BALČIKU. Alternativou tohoto programu může být relaxace a koupel v moři.
 • 7. den: druhý den strávený v bulharském přímoří se budeme věnovat úžasným historickým městečkům NESEBĂR (UNESCO) a SOZOPOL s mnoha antickými, byzantskými i osmanskými pamětihodnostmi. Opět alternativou k návštěvě Nesebru i Sozopolu bude relaxace a koupel v moři. Odpoledne přejezd do malebného horského městečka KOTEL vyhlášeného svými ručně tkanými koberci a svéráznou architekturou.
 • 8. den: návštěva PLOVDIVU, druhého největšího města Bulharska pyšnícího se zachovalým centrem, mešitami, kostely, římskými rozvalinami a paláci ve stylu národního obrození. Odpoledne prohlídka ASENOVA HRADU na skále u ASENOVGRADU, a BAČKOVSKÉHO KLÁŠTERA, druhého největšího v Bulharsku založeného gruzínskými mnichy. Na nocleh přejezd do pohoří RODOPY.
 • 9. den: v první části dne nás čeká přejezd přes průsmyky pohoří RODOPY a PIRIN. Kolem poledne zamíříme do vesnice RUPITE, rodiště i místa spočinutí slavné věštkyně BABY VANGY. Pak si na úpatí pohoří PIRIN prohlédneme ROŽENSKÝ KLÁŠTER s výhledy na strhující pískovcové útesy a přemístíme se do vinařského města MELNIKU s panoramaty pískovcových pyramid a nádhernou architekturou.
 • 10. den: po snídani přejedeme do útrob pohoří Rila k největší a nejslavnější bulharské památce, RILSKÉMU KLÁŠTERU (UNESCO), který založil nejvýznamnější bulharský světec, sv. Ivan. Kolem poledne se zastavíme v KJUSTENDILU, kde si prohlédneme staré centrum, mešity Fatih Mehmed a Ahmed Bey, katedrálu a turecké lázně. V ZEMENSKÉM KLÁŠTEŘE se pokocháme nádhernými středověkými freskami a na nocleh se přesuneme k Sofii.
 • 11. den: ráno se zastavíme na předměstí Sofie v BOJANSKÉM KOSTELE (UNESCO), nejvěhlasnější středověké památce Bulharska, a pak přejedeme do centra SOFIE na prohlídku hlavních pamětihodností bulharské metropole (pamětní kostel Alexandra Něvského, chrám sv. Sofie, Národní divadlo, kostely sv. Pátky, sv. Nedělky, sv. Jiří, Archeologické muzeum). Ve večerních hodinách odjezd směrem k srbským hranicím.
 • 12. den: přejezd přes Srbsko, Maďarsko a Slovensko. Návrat do ČR v odpoledních hodinách.
 • Cena zahrnuje: doprava klimatizovaným autobusem, 9x nocleh v hotelu se snídaní ve 2lůžkových pokojích, vedoucí zájezdu, pojištění léčebných výloh v zahraničí storna zájezdu, informační materiály.
 • Cena nezahrnuje: vstupy, lanovky a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.
 • Příplatky: 1lůžkový pokoj 2 400 Kč.
 • Stravování: snídaně vzhledem k chutným a levným pokrmům v místních „občerstvovnách“ a restauracích do ceny zájezdu nezařazujeme polopenzi, další stravování řešeno individuálně
 • Ubytování: 9x nocleh v hotelu ve 2lůžkových pokojích.

Bulharsko
základní informace


Podrobné pokyny k zájezdu
Typ zájezduPOZNÁVACÍ ZÁJEZDY
UbytováníHotel
Stravasnídaně
DopravaAutokarem
Nástupní místaPraha hl.m., Brno, Hradec Králové, Jihlava, Pardubice, Poděbrady, Bratislava, BřeclavQrCode image

Podobné zájezdy

TOPlist