Chorvatsko, Slovinsko, Itálie - Severní Jadran a jeho ostrovy

Náročnost 1 klimatizovaný autobus hotel polopenze

Úvod:

Zájezd do severní části Chorvatska, střídá pobytové dny u moře s výlety na přírodně zajímavé ostrovy severního Jadranu i do historické Puly a Rovinje. Cestou si budete moci prohlédnout také významné italské přístavní město Terst a nejznámější místa ve Slovinsku - Postojenské jeskyně a Lublaň.Hlídací pes

Nastavte si hlídání změn u oblíbených zájezdů. Informace o změně vám bude odeslána na emailovou adresu.

 

 
Program zájezdu

 • 1. den: odjezd z ČR v podvečerních hodinách.
 • 2. den: návštěva italského města TERST, jedno z nejvýznamnějších měst monarchie s řadou krásných paláců včetně radnice. Zastávka u zámku MIRAMARE s překrásným parkem, dojezd na ubytování.
 • 3. den: pobyt u moře.
 • 4. den: okruh po ostrově KRK - největší jaderský ostrov s neokoukanými přírodními scenériemi a malebnými městečky. Hlavní město ostrova KRK s trojlodní křesťanskou bazilikou, pitoreskní městečko VRBNIK, turisticky atraktivní BAŠKA - městečko s úzkými uličkami a průchody a dlouhou oblázkovou pláží. Zastávka v městečku OPATIJA - přímořské lázně s noblesními lázeňskými domy obklopenými bujnou zelení parků a zahrad s exotickou květinovou nádherou.
 • 5. den: návštěva PULY - metropole Istrie, jedno z nejstarších měst na východním jaderském pobřeží, velkolepý amfiteátr. Část dne bude patřit městečku ROVINJ - prohlídka, volno, koupání. Zastávka u vyhlídky nad LIMSKÝM ZÁLIVEM vřezávajícím se kilometry do pevniny jako skandinávské fjordy. Historické městečko PAZIN, středověký hrad nad propastí s ponornou krasovou říčkou Pazinčica, kterou v románu Julese Verna Matyáš Sandorf prchá hrdina z rakouského vězení.
 • 6. den: pobyt u moře. Pro zájemce fakultativní výlet: trajektem na ostrov CRES, tajemné hory a městečka na skalních útesech, historický OSOR, přes most na ostrov LOŠINJ. Návštěva malebných městeček ostrova MALI LOŠINJ. Koupání v zátoce ČIKAT.
 • 7. den: návštěva Slovinské riviéry. Prohlédneme si PIRAN, asi nejkrásnější město na Slovinském pobřeží Jadranu (Staré město, Tartiniho náměstí). Část dne strávíme v noblesní PORTOROŽI. Cestou zpět historické město POREČ s raně křesťanskou bazilikou zapsanou na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
 • 8. den: návštěva POSTOJENSKÝCH JESKYNÍ, druhá největší zpřístupněná jeskyně v Evropě, krápníková výzdoba, jízda podzemním vláčkem. LUBLAŇ, hlavní město Slovinska, kterému dominuje hrad, z jehož věží je výhled až k Julským Alpám. Odjezd do ČR.
 • 9. den: příjezd do ČR ráno.
 • Cena zahrnuje: doprava klimatizovanýma autobusem, 6x ubytování v hotelové komplexu (2lůžkové pokoje s příslušenstvím.), 6x polopenze, vedoucí zájezdu, pobytová taxa.
 • Cena nezahrnuje: vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.
 • Příplatky: 1 lůžkový pokoj 2 700 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu 315 Kč, výlet 6. den 400 Kč.
 • Stravování: polopenze.
 • Ubytování: x ubytování v hotelové komplexu (2lůžkové pokoje s příslušenstvím)


základní informace


Podrobné pokyny k zájezdu
Typ zájezduPOBYTOVĚ POZNÁVACÍ
UbytováníHotel
Stravapolopenze
DopravaAutokarem
Nástupní místaBrno, Hradec Králové, Pardubice, PrahaQrCode image

TOPlist