Itálie - Neapolský záliv a ostrov Capri

Náročnost 1 klimatizovaný autobus hotel 3* polopenze


Úvod:

Zájezd spojuje dny odpočinku u moře s návštěvou velmi atraktivních míst Kampánie - starobylé části země opředené mýty o Ikarovi, Sybille či sirénách, které vábily námořníky do blyštivých vod poblíž Sorrenta. Navštívíme Neapol, která patří k jedněm z mála měst, kde se ještě nevytratil duch starověku. Poznáme okouzlující pobřeží Costiera Amalfitana, ostrov Capri v Neapolském zálivu, Vesuv i Pompeje.Hlídací pes

Nastavte si hlídání změn u oblíbených zájezdů. Informace o změně vám bude odeslána na emailovou adresu.

 

 
Program zájezdu

 • 1. den: odjezd z ČR v poledních hodinách.
 • 2. den: ráno příjezd do ŘÍMA, prohlídka nejvýznamnějších památek hlavního města - nenecháme si ujít majestátní baziliku sv. Petra, pradávnou slávu Fora Romana, které bylo v antickém Římě obchodní promenádou, společenským i náboženským centrem, slavné Koloseum vybudované císařem Vespasiánem, Kapitol, fontánu di Trevi - nejslavnější fontánu v Římě, tento barokní skvost zobrazuje Neptunův kočár řízený Tritony s mořskými koňmi, turistický magnet Španělské schody vedoucí ke kostelu Trinità dei Monti. Po prohlídce odjedeme na ubytování.
 • 3. den: pobyt u moře.
 • 4. den: Po stopách jihoitalských králů. Navštívíme turistickou atrakci Itálie - kolosální zámek Palazzo Reale (UNESCO) v CASERTĚ, blížící se rozměry k Versailles, s více jak tisícem pokojů, velkolepými schodišti, překrásnou zahradou s fontánami a okrasnými vodními díly. Právě zde natáčel George Lucas záběry interiérů královské rezidence královny ve filmu Hvězdné války. NEAPOL, ležící v samotném centru Kampánie a jedno z mála evropských měst, kde se ještě nevytratil duch starověku – historické centrum Centro Storico – Santa Lucia, hrozivý cimbuřím obehnaný hrad Castel Nuovo, královský palác Palazzo Reale a kostel San Francesco di Paola na Piazza del Plebiscito.
 • 5. den: po stopách vulkanické erupce. Navštívíme VESUV - výjezd na temně se tyčící sopku nad Neapolí, procházka kolem samotného jícnu vulkánu, rozhledy na Neapolský záliv. Další zastávkou budou POMPEJE - velkolepý příklad starořímského města zničeného erupcí sopky. Prohlídka města, v němž se zastavil čas a všude kolem na nás dýchá atmosféra vzdálené minulosti. Zkamenělé HERCULANEUM - jedna z nejlépe zachovalých antických památek, římské rybářské město a přístav s podobným osudem jako nedaleké Pompeje, které roku 79 n. l. po výbuchu Vesuvu kompletně zmizelo v 16metrové vrstvě bahna.
 • 6. den: pobyt u moře. Náš tip na odpolední výlet s průvodcem - vila v OPLONTIS, bývalé starověké římské město, zachovalá vila rodiny Neronovy manželky, fakultativně místní dopravou (cca 6 EUR) nebo malebné POSITANO.
 • 7. den: pobyt u moře nebo fakultativní celodenní výlet na ostrov CAPRI, kde najdeme vše, co charakterizuje atmosféru Středomoří. Masivní vápencové skály, které vystupují kolmo vzhůru z průzračné modré vody, tak vypadá ostrov z dálky. Nejnavštěvovanější ostrov Tyrhénského moře, který byl již ve středověku pobytovým místem císařů Augusta a Tiberia, možnost okružní plavby kolem ostrova, návštěva městečka Capri s nabílenými kamennými domy, a Anacapri. Milovníkům přírodních scenérií doporučujeme výlet člunem k největší pozoruhodnosti ostrova MODRÉ JESKYNI (Grotta Azzurra). Individuální volno k posezení v četných místních kavárničkách, kde můžeme ochutnat proslulý insalata caprese nebo ravioli caprese (ravioli plněné ricottou a bylinkami).
 • 8. den: pobyt u moře. Náš tip na dopolední výlet s průvodcem - město SORRENTO, podle řecké legendy právě v sorrentských vodách žily bájné Sirény, fakultativně místní dopravou (cca 7 EUR).
 • 9. den: po stopách apoštolů a Normanů. Odjedeme do SALERNA - katedrála sv. Matouše s hrobem jednoho z evangelistů, procházka po promenádě a fakultativní lodní výlet podél Amalfského pobřeží (Costiera Amalfitana, UNESCO), do nejkouzelnější oblasti Kampánie, kde voňavé háje citronovníků pokrývají útesy, které záhy mizí pod blyštivou modrou hladinou, bělostné vily přilepené na strmých svazích. Navštívíme středověké AMALFI s dómem sv. Ondřeje a krásnou polohou u moře. Procházka do ATRANI, městečka nalepeného na Dračí kaňon a místa, kde byla korunována dóžata Amalfské republiky. Fakultativně návštěva Smaragdové jeskyně (cca 30 EUR) nebo výlet místní dopravou vysoko do kopců nad Amalfi do elegantního Ravella (cca 10 EUR), městečka zavěšeného mezi mořem a oblohou s neskutečnými výhledy a krásnými zahradami (Villy Cimbrone a Villy Rufolo). V podvečerních hodinách odjezd do ČR.
 • 10. den: předpokládaný návrat do ČR v odpoledních hodinách.
 • Cena zahrnuje: doprava klimatizovaným autobusem, 7x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím v přímořském letovisku Torre del Greco, 7x polopenze, pobytová taxa, vedoucí zájezdu.
 • Cena nezahrnuje: vstupné, fakultativní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.
 • Příplatky: 1lůžkový pokoj 3 990 Kč, pokoj s balkonem a minibarem 1 600 Kč/os., pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu 300 Kč.
 • Ubytování: hotel*** - přímořské letovisko Torre del Greco - 2lůžkové pokoje s příslušenstvím.


základní informace


Podrobné pokyny k zájezdu
Typ zájezduPOBYTOVĚ POZNÁVACÍ
UbytováníHotel
Stravapolopenze
DopravaAutokarem
Nástupní místaBrno, Hradec Králové, Olomouc, Pardubice, Praha, Vysoké Mýto, Svitavy, Ostrava, Litomyšl, Holice, Poděbrady (dálnice ÖMV), Frýdek Místek, Nový Jičín, HraniceQrCode image

 

TOPlist