Termíny - přidat do oblíbených
01.07.19 - 11.07.1919SMP1412615 890 KčPřidat
30.08.19 - 09.09.1919SMP1410215 890 KčPřidat

Itálie, Sicílie - ostrov boha slunce

Náročnost 1 klimatizovaný autobus trajekt - lodní doprava hotel 3* snidane

Úvod:

Vydejte se s námi na Sicílii, do hotelu pod Etnou v blízkosti pláže Jónského moře, kde panuje příjemné klima. Homér psal o Sicílii jako o ostrově boha slunce Helia, Archimédes zde přišel na svůj zákon, zakladatel antického dramatu Aischelos psal pro divadlo v Syrakusách, Řekové tu budovali jedinečné chrámy. Do světa antických mýtů se dostaneme prostřednictvím příběhů Odyssey nebo lokálních starověkých bájí. Každý den nabízí největší ostrov Středomoří atraktivní a jedinečný program, od arabské mediny a exotické vegetace v Palermu, přes byzantské mozaiky v Monreale, starověké řecké chrámy v Segestě a Agrigentu, barokní skvosty v Syrakusách nebo Notu, vulkanickou činnost na Etně či Liparských ostrovech až po atmosféru sicilských měst Taorminy a Cefalú.

Termín zájezduKód termínuPoznámkaZákladní cena
01.07.19 - 11.07.19 19SMP14126 VYPRODÁNO 15 890 Kč Rezervovat
30.08.19 - 09.09.19 19SMP14102 15 890 Kč Rezervovat


Hlídací pes

Nastavte si hlídání změn u oblíbených zájezdů. Informace o změně vám bude odeslána na emailovou adresu.

 

 

Program zájezdu

 • 1. den: odjezd z ČR v podvečerních hodinách.
 • 2. den: po příjezdu do NEAPOLE, dle čas. možností, krátká procházka městem se známou čtvrtí Santa Lucia s hradem Castell del Ovo ke královskému paláci Palazzo Reale a hradem Castel Nuovo. Nalodění na trajekt, noční plavba Tyrhénským mořem do Palerma, nocleh v kajutách.
 • 3. den: prohlídka PALERMA, návštěva města pod horou Pelegrino je sondou do odvrácené orientální tváře Sicílie. Zatímco na východním pobřeží ostrova žijí potomci starověkých Řeků, tady na západě koluje v žilách obyvatel semitská krev Féničanů a Arabů. Normanské panovníky nám připomene královský palác se slavnou kaplí Capella Palatina nebo kostel San Giovanni degli Eremiti. Náměstí QUATTRO CANTI – vyznačující střed města a symbolizující čtyři roční období, kašna Pretoria, brána Porta Nuova, katedrála nebo řada kostelů nás přivedou do doby rozkvětu v éře renesance a baroka. Atmosféra tržišť a bujná vegetace v městských parcích nás nasměrují k blízké Africe. Návštěva Monreale, jež se rozprostírá na úpatí předhůří Zlaté mušle – Monrealská katedrála – chrám Panny Marie je jedním z umělecky nejhodnotnějších svatostánků na světě, zdobená apsida, proslulé mozaiky s výjevy ze stránek Starého a Nového zákona. Návrat na nocleh do Palerma.
 • 4. den: cesta západní Sicílii, dopoledne prohlídka SEGESTY, antického města tajemných Elymerů, starověké památky zasazené do přírody. Přejezd na jižní pobřeží ostrova a prohlídka chrámového komplexu v ÚDOLÍ CHRÁMŮ u AGRIGENTA, Akropole antického Akragasu, částečně rekonstruovaný kruhový chrám Kastora a Poluxe, základy 112 m dlouhého chámu Dia olympského, Herkulova svatyně, Héřin chrám, chrám Svornosti – jedna z nejzachovalejších starověkých řeckých svatyní. Po prohlídce jednoho z nejbohatších měst antického Velkého Řecka přejezd zvlněnou krajinou centrální Sicílie kolem středu ostrova - impozantní Enny, na ubytování do hotelu u Jónského moře pod sopkou Etnou, v oblasti Taorminy.
 • 5. den: pobyt u moře, individuální volno.
 • 6. den: navštívíme exkluzivní přírodní raritu Sicílie, nejvyšší činnou sopku Evropy ETNU. Autobusem se dostaneme do výšky téměř 2000 m. Zájemci vyjedou lanovkou a terénním busem až pod nejvyšší vrcholky, které se zvedají 3330 m nad moře – procházka ke kráterům, výhledy do kaldery a na pobřežní linii Jónského moře, obří lávová pole. Ochutnávka medu z úpatí Etny, místní pálenky a aztécké sicilské čokolády. Odpoledne nejkrásnější sicilské letovisko TaormINA, aragonské domy v čele s palácem Corvaia, antická cisterna Naumachie, městský park Lady Florence se subtropickou zahradou, vyhlídka Belvedere, možnost návštěvy starověkého řeckého divadla - Teatro Greco, které doslova visí mezi mořem a siluetou Etny.
 • 7. den: pobyt u moře. Pro zájemce fakult. výlet na LiparskÉ ostrovY, ostrov VULCANO, jenž je podle tradice považován za sídlo boha kováře a vládce sopek HEFAISTA, římského Vulkána, Porto Levante, vyhlášené sirné jezírko, vulkanické pláže, možnost výstupu na hranu Velkého kráteru, který kouří sirné páry a nabízí výhledy po celém souostroví. Ostrov Lipari, největší ostrov celého souostroví, stejnojmenné městečko s katedrálou sv. Bartoloměje, vyhlídková plavba bárkou podél skalních útvarů, Jeskyně andělů a Jeskyně zamilovaných, exotická příroda, písečné pláže s průzračným mořem. Ochutnávka kapary a dezertního vína malvasia.
 • 8. den: historický magnet SICÍLIE - celodenní fakult. výlet busem na jih ostrova. Syrakusy, město z učebnic dějepisu s významnými památkami a bohatou minulostí, po stopách fyzika Archiméda: ostrovní stará část města ORTYGIA, ruiny chrámu Apollóna a Artemis, Arethusin pramen, který oživuje báji o krásné vodní víle, Porto Grande – jeden z nejlepších chráněných přístavů celého Středomoří, výrobna papyrových obrázků, barokní katedrála a paláce, antická čtvrť Neapolis - archeologický areál s řeckým divadlem, Dionýsovým uchem a největším obětním oltářem na světě. Odpoledne se dostaneme do zeměpisné šířky afrického Tunisu a prohlédneme si historické barokní město NOTO s ucelenou architekturou z 18. stol. s tradiční sicilskou atmosférou a všudypřítomnými mandlemi.
 • 9. den: odjezd podél severosicilského pobřeží směrem na západ, kde budeme sledovat siluetu všech sedmi Liparských ostrovů. Cestou navštívíme CEFALÙ, malebné město rozkládající se pod mohutně čnícím skalním masívem La Rocca. Prohlídka středověkých uliček, historických památek vč. normanské katedrály, koupání v Tyrhénském moři na místní vyhlášené pláži. Odpoledne přejezd do Palerma. Nalodění a vyplutí ze Sicílie. Nocleh v kajutách.
 • 10. den: ráno kolem 7.00 hod vylodění v Neapoli. Prohlídka historického centra města – barokní kostely a sloupy, úzké uličky, čtvrť betlémů, katedrála, kostel svaté Kláry – mauzoleum anjuovských a bourbonských králů. Kolem poledne odjezd z Neapole.
 • 11. den: předpokládaný návrat do ČR v ranních hodinách.
 • Poznámka I: CK je oprávněna změnit nástupní místo na svozové místo! Nástupní místa se odvíjejí podle počtu přihlášení klientů.
 • Cena zahrnuje: doprava klim. busem, trajekt Neapol - Palermo a zpět - kajuty, 8x ubytování (1x hotel v oblasti Palerma, 5x hotel u Taorminy, vždy 2lůžk.pokoje s příslušenstvím, 2x na trajektu - 4lůžk. kajuty), 6x snídaně, pobytová taxa, vedoucí zájezdu.
 • Cena nezahrnuje: vstupné, fakultativní služby a lodní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.
 • Příplatky: 1lůžk. pokoj 3 600 Kč (povinné při nedoobsazení), 6x večeře v hotelu 1 800 Kč, pojištění léčebných výloh vč. storna zájezdu 385 Kč, na vyžádání 2lůžk. kajuta na trajektu tam i zpět 2 800 Kč, výlet Syrakusy 8.den 600 Kč/os. (min. 20 účastníků).
 • Ubytování: příjemný hotel*** u Jónského moře s výhledy na Etnu, v letovisku Fondachello di Mascali u Taorminy. Hotelový komplex je umístěný okolo bazénu v krásné subtropické zahradě s lehátky a slunečníky. 2lůžk. pokoje s příslušenstvím a klim., fénem, SAT/TV, chladničkou, balkonem nebo terasou. Stravování - rozšířené snídaně, večeře servírované v hotelové restauraci - výběr z menu o třech chodech. Písečno-oblázková pláž je vzdálena cca 400 m od hotelu.

Příplatky a slevy


 • příplatek za 1 lůžkový pokoj - 3 600 Kč
 • 6x večeře - 1 800 Kč
 • pojištění léčebných výloh vč. storna zájezdu do 30 000 Kč-turista-Evropa - 385 Kč
 • příplatek nástupní místo Olomouc - 250 Kč
 • příplatek nástupní místo Jaroměř na osobu - 150 Kč
 • příplatek nástupní místo Náchod na osobu - 300 Kč
 • příplatek za neobsazené lůžko - 3 600 Kč
 • fakultativní výlet 8. den (min. 20 účastníků) - 600 Kč
 • příplatek nástupní místo Havířov, Ostrava, Hranice na Moravě, Zábřeh na Moravě na osobu - 500 Kč


základní informace


Podrobné pokyny k zájezdu
Destinace Sicílie Sicílie
Liparské ostrovy Liparské ostrovy
Itálie Itálie
Typ zájezduPOBYTOVĚ POZNÁVACÍ
UbytováníHotel
Stravasnídaně
DopravaAutokarem
Nástupní místaBrno, Hradec Králové, Olomouc, Pardubice, Praha, Vysoké Mýto, Svitavy, Jaroměř, Hranice na Moravě, Ostrava, Litomyšl, Holice, Poděbrady (dálnice ÖMV), Náchod
Zájezdy do destinací
Sicílie - zájezdy
Liparské ostrovy - zájezdy
Itálie - zájezdyQrCode image

Podobné zájezdy

TOPlist