Termíny - přidat do oblíbených
27.09.19- 07.10.1919VSE1463917 990 KčPřidat

Itálie, Sicílie, Liparské ostrovy - Velký okruh Sicílií a Egadské ostrovy

Náročnost 1 klimatizovaný autobus trajekt - lodní doprava hotel 3* snidane


Úvod:

Sicílie je skanzenem středomořského umění a architektury, jehož vývoj lze sledovat od perel klasického řeckého stavitelství v Segestě, Selinute až po středověkou Taorminu. Bohatství renesančního umění spatříme v Palermu, památky klasického Řecka se vzrušující romantikou antických mýtů v Údolí chrámů v Agrigentu či Syrakusách. Po celou dobu nás budou obklopovat přírodní krásy a rozmanitost zdejší krajiny, vč. zadumané Etny a sopečného žáru Liparských ostrovů.

Termín zájezduKód termínuPoznámkaZákladní cena
27.09.19- 07.10.19 19VSE14639 17 990 Kč Rezervovat


Hlídací pes

Nastavte si hlídání změn u oblíbených zájezdů. Informace o změně vám bude odeslána na emailovou adresu.

 

 

Program zájezdu

 • 1. den: odjezd z ČR v podvečerních hodinách.
 • 2. den: odpoledne příjezd do NEAPOLE v oblasti Kampánie. Večerní nalodění na trajekt do Palerma – nocleh v kajutách
 • 3. den: vylodění v Palermu a přejezd do historického centra TRÀPANI. TRÀPANI – centrum města, které před lety proslavil filmový komisař Corrado Catani, jenž tady v televizním seriálu Chobotnice zahájil svůj boj se sicilskou mafií. Uvidíme především barokní památky ze španělské éry dějin ostrova. Možnost fakult. výletu na Egadské ostrovy, vyhlášené křišťálově čistou vodou - ostrov Favignana, díky svému tvaru nazýván také La Farfalla (Motýlí ostrov), proslulý krásou svého pobřeží, nádherné bílé pláže s tufovými útesy, dominanta Monte Santa Caterina. Vláčkem přejedeme na druhý konec ostrova na jednu z vyhlášených pláží s bílým pískem a navštívíme Muzeum lovu tuňáků. (V případě nepříznivého počasí náhradní program na ostrově Mózia, Marsala). Návrat do Tràpani, průjezd přes SALINE DI TRÀPANI, bílá krajina mělkých nádrží (saline), třpytící se hromady soli.
 • 4. den: západní Sicílie – po stopách tajemného národa Elymů, starobylá a drsná, slunečná a temná. Městečko ÈRICE, založené na legendární hoře Eryx a navzdory puritánskému vzhledu, je známé z historie jako nechvalně proslulé centrum Venušina kultu. Na vrcholku Monte Barbaro navštívíme SEGESTU, prohlídka známého chrámu z 5. stol. př. n. l., vystavěného na okraji hlubokého kaňonu uprostřed divokých hor patří k nejpůsobivějším starověkým památkám na světě. Odpoledne turistický magnet Sicílie – chrámový komplex v ÚDOLÍ CHRÁMŮ u Agrigenta (UNESCO): Agora – obchodní centrum antického Akragasu, chrám Kastora a Poluxe se základy 112 m dlouhého chrámu Dia olympského, Herkulova svatyně, Héřin chrám aj. Po prohlídce bývalého nejbohatšího města Velkého Řecka odjedeme na nocleh.
 • 5. den: odjezd přes Hyblajské vrchy do oblasti jihovýchodní Sicílie. Půvabné NOTO, nejkompletněji dochované barokní město na Sicílii. Necháme se omámit teplým leskem zlata, růžovými odstíny místního vápence, spletencem strmých schodišť, barokních paláců a katedrál (San Nicolò) i svůdných karyatid v Palazzo Villadorata. SYRAKUSY, město s významnými památkami a bohatou minulostí, ostrovní stará část ORTYGIA, duchovní srdce celého města - ruiny chrámu Apollóna a Artemis, Arethusin pramen, který oživuje báji o krásné vodní víle, antická čtvrť Neapoli, archeologický areál s řeckým divadlem, barokní katedrála.
 • 6. den: odjezd ze Syrakus k přírodní raritě Sicílie - nejvyšší činné sopce Evropy ETNĚ. Zájemci vyjedou fakult. lanovkou a terénním busem až do výšky 3000 m - obří lávová pole, výhledy na Catanii. Z vrcholu sopky prý házeli Kyklopové kusy skal po prchajícím Odysseovi a vytvořili tak malebnou Rivieru dei Ciclopi. Odpoledne půvabné sicilské město TaormINA, aragonské domy v čele s palácem Corvaia, antická cisterna Naumachie, městský park Lady Florence se subtropickou zahradou, starověké řecké divadlo - Teatro Greco s vyhlášenou akustikou.
 • 7. den: výlet do vulkanického souostroví Liparských ostrovů - ostrov VULCANO, jenž je dle tradice považován za sídlo boha kováře a vládce sopek Hefaista, římského Vulkána, Porto Levante, vyhlášené sirné jezírko, možnost výstupu na hranu Velkého kráteru. Ostrov Lipari, největší ostrov celého souostroví, stejnojmenné městečko s katedrálou sv. Bartoloměje, vyhlídková plavba bárkou podél skalních útvarů, Jeskyně andělů a Jeskyně zamilovaných, písečné pláže s průzračným mořem – fakultativně. Pro ty z vás, kdo nechtějí na výlet, pobyt u moře, osobní volno.
 • 8. den: cesta podél severního pobřeží Sicílie – prohlídka antického TYNDARIS a poutní mariánské baziliky na 180 m vysokém útesu nad Tyrhénským mořem. Odpoledne prohlídka malebného historického města CEFALÚ, které se lepí na skálu v podobě mytické příšery – normanská katedrála, arabská prádelna, pláž.
 • 9. den: prohlídka hl. města Sicílie Palerma. Město pod horou Pelegrino, je sondou do odvrácené orientální tváře Sicílie. Zatímco na východním pobřeží ostrova žijí potomci starověkých Řeků, tady na západě koluje v žilách obyvatel semitská krev Féničanů a Arabů. Normanské panovníky nám připomene Královský palác, kostel Jana Poustevníka, jenž v dobách Maurů býval islámskou modlitebnou, náměstí QUATTRO CANTI, vyznačující střed města a symbolizující 4 roční období, kašna Pretoria, brána Porta Nuova aj. Návštěva Monreale na úpatí předhůří Zlaté mušle – Monrealská katedrála, chrám Panny Marie je jedním z umělecky nejhodnotnějších svatostánků na světě, proslulé mozaiky s výjevy ze stránek Starého a Nového zákona. bus. skupina: večerní nalodění na trajekt, nocleh v kajutách. Let. skupina: ubytování.
 • 10. den: ráno kolem 7.00 hod. vylodění v Neapoli (UNESCO). Prohlídka historického centra města – Centro Storico, Castel Nuovo, červený Palazzo Reale, čtvrť Santa Lucia, barokní kostely a sloupy, úzké uličky, čtvrť betlémů, katedrála, kostel svaté Kláry – mauzoleum anjuovských a bourbonských králů. V odpoledních hodinách odjezd z Neapole.
 • 11. den: předpokládaný návrat do ČR v dopoledních hodinách.
 • Poznámka I: CK je oprávněna změnit nástupní místo na svozové místo! Nástupní místa se odvíjejí podle počtu přihlášení klientů.
 • Cena zahrnuje: doprava klim. busem, trajekt Neapol - Palermo a zpět - kajuty, 8x ubytování (6x v hotelu*** - 2lůžk.pokoje s příslušenstvím, 2x na trajektu - 4lůžk. kajuty), 6x snídaně, vedoucí zájezdu.
 • Cena nezahrnuje: vstupné, fakultativní a lodní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.
 • Příplatky: 1lůžk. pokoj 3 600 Kč (povinné při nedoobsazení), 6x večeře v hotelu 2 400 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu 385 Kč.

Příplatky a slevy


 • příplatek za 1 lůžkový pokoj - 3 600 Kč
 • příplatek nástupní místo Olomouc - 250 Kč
 • pojištění léčebných výloh vč. storna zájezdu do 30 000 Kč-turista-Evropa - 385 Kč
 • příplatek nástupní místo Náchod na osobu - 300 Kč
 • příplatek nástupní místo Jaroměř na osobu - 150 Kč
 • příplatek nástupní místo Havířov, Ostrava, Hranice na Moravě, Zábřeh na Moravě na osobu - 500 Kč
 • příplatek za neobsazené lůžko - 3 600 Kč
 • 6x večeře - 2 400 Kč


základní informace


Podrobné pokyny k zájezdu
Destinace Sicílie Sicílie
Liparské ostrovy Liparské ostrovy
Itálie Itálie
Typ zájezduPOZNÁVACÍ ZÁJEZDY
UbytováníHotel
Stravasnídaně
DopravaAutokarem
Nástupní místaBrno, Hradec Králové, Olomouc, Pardubice, Praha, Vysoké Mýto, Svitavy, Jaroměř, Hranice na Moravě, Ostrava, Litomyšl, Holice, Poděbrady (dálnice ÖMV), Náchod
Zájezdy do destinací
Sicílie - zájezdy
Liparské ostrovy - zájezdy
Itálie - zájezdyQrCode image

Podobné zájezdy

TOPlist