Termíny - přidat do oblíbených
28.09.19 - 06.10.1919SEL1437328 990 KčPřidat

Itálie, Sicílie, Liparské ostrovy - Velký okruh Sicílií a Egadské ostrovy - let

Náročnost 1 letecky hotel 3* snidane turistika Novinka

Úvod:

Sicílie je skanzenem středomořského umění a architektury, jehož vývoj lze sledovat od perel klasického řeckého stavitelství v Segestě, Selinute až po středověkou Taorminu. Bohatství renesančního umění spatříme v Palermu, památky klasického Řecka se vzrušující romantikou antických mýtů v Údolí chrámů v Agrigentu či Syrakusách. Po celou dobu nás budou obklopovat přírodní krásy a rozmanitost zdejší krajiny, vč. zadumané Etny a sopečného žáru Liparských ostrovů.

Termín zájezduKód termínuPoznámkaZákladní cena
28.09.19 - 06.10.19 19SEL14373 Uzavřeno 28 990 Kč Rezervovat


Hlídací pes

Nastavte si hlídání změn u oblíbených zájezdů. Informace o změně vám bude odeslána na emailovou adresu.

 

 

Program zájezdu

 • 1. den: v odpoledních hod. odlet z Prahy do Trapani/Palerma. Transfer z letiště na hotel.
 • 2. den: dopolední připojení k autobusové skupině. TRÀPANI – centrum města, které před lety proslavil filmový komisař Corrado Catani, jenž tady v televizním seriálu Chobotnice zahájil svůj boj se sicilskou mafií. Uvidíme především barokní památky ze španělské éry dějin ostrova. Možnost fakult. výletu na Egadské ostrovy, vyhlášené křišťálově čistou vodou - ostrov Favignana, díky svému tvaru nazýván také La Farfalla (Motýlí ostrov), proslulý krásou svého pobřeží, nádherné bílé pláže s tufovými útesy, dominanta Monte Santa Caterina. Vláčkem přejedeme na druhý konec ostrova na jednu z vyhlášených pláží s bílým pískem a navštívíme Muzeum lovu tuňáků. (V případě nepříznivého počasí náhradní program na ostrově Mózia, Marsala). Návrat do Tràpani, průjezd přes SALINE DI TRÀPANI, bílá krajina mělkých nádrží (saline), třpytící se hromady soli.
 • 3. den: západní Sicílie – po stopách tajemného národa Elymů, starobylá a drsná, slunečná a temná. Městečko ÈRICE, založené na legendární hoře Eryx a navzdory puritánskému vzhledu, je známé z historie jako nechvalně proslulé centrum Venušina kultu. Na vrcholku Monte Barbaro navštívíme SEGESTU, prohlídka známého chrámu z 5. stol. př. n. l., vystavěného na okraji hlubokého kaňonu uprostřed divokých hor patří k nejpůsobivějším starověkým památkám na světě. Odpoledne turistický magnet Sicílie – chrámový komplex v ÚDOLÍ CHRÁMŮ u Agrigenta (UNESCO): Agora – obchodní centrum antického Akragasu, chrám Kastora a Poluxe se základy 112 m dlouhého chrámu Dia olympského, Herkulova svatyně, Héřin chrám aj. Po prohlídce bývalého nejbohatšího města Velkého Řecka odjedeme na nocleh.
 • 4. den: odjezd přes Hyblajské vrchy do oblasti jihovýchodní Sicílie. Půvabné NOTO, nejkompletněji dochované barokní město na Sicílii. Necháme se omámit teplým leskem zlata, růžovými odstíny místního vápence, spletencem strmých schodišť, barokních paláců a katedrál (San Nicolò) i svůdných karyatid v Palazzo Villadorata. SYRAKUSY, město s významnými památkami a bohatou minulostí, ostrovní stará část ORTYGIA, duchovní srdce celého města - ruiny chrámu Apollóna a Artemis, Arethusin pramen, který oživuje báji o krásné vodní víle, antická čtvrť Neapoli, archeologický areál s řeckým divadlem, barokní katedrála.
 • 5. den: odjezd ze Syrakus k přírodní raritě Sicílie - nejvyšší činné sopce Evropy ETNĚ. Zájemci vyjedou fakult. lanovkou a terénním busem až do výšky 3000 m - obří lávová pole, výhledy na Catanii. Z vrcholu sopky prý házeli Kyklopové kusy skal po prchajícím Odysseovi a vytvořili tak malebnou Rivieru dei Ciclopi. Odpoledne půvabné sicilské město TaormINA, aragonské domy v čele s palácem Corvaia, antická cisterna Naumachie, městský park Lady Florence se subtropickou zahradou, starověké řecké divadlo - Teatro Greco s vyhlášenou akustikou.
 • 6. den: výlet do vulkanického souostroví Liparských ostrovů - ostrov VULCANO, jenž je dle tradice považován za sídlo boha kováře a vládce sopek Hefaista, římského Vulkána, Porto Levante, vyhlášené sirné jezírko, možnost výstupu na hranu Velkého kráteru. Ostrov Lipari, největší ostrov celého souostroví, stejnojmenné městečko s katedrálou sv. Bartoloměje, vyhlídková plavba bárkou podél skalních útvarů, Jeskyně andělů a Jeskyně zamilovaných, písečné pláže s průzračným mořem – fakultativně. Pro ty z vás, kdo nechtějí na výlet, pobyt u moře, osobní volno.
 • 7. den: cesta podél severního pobřeží Sicílie – prohlídka antického TYNDARIS a poutní mariánské baziliky na 180 m vysokém útesu nad Tyrhénským mořem. Odpoledne prohlídka malebného historického města CEFALÚ, které se lepí na skálu v podobě mytické příšery – normanská katedrála, arabská prádelna, pláž.
 • 8. den: prohlídka hl. města Sicílie Palerma. Město pod horou Pelegrino, je sondou do odvrácené orientální tváře Sicílie. Zatímco na východním pobřeží ostrova žijí potomci starověkých Řeků, tady na západě koluje v žilách obyvatel semitská krev Féničanů a Arabů. Normanské panovníky nám připomene Královský palác, kostel Jana Poustevníka, jenž v dobách Maurů býval islámskou modlitebnou, náměstí QUATTRO CANTI, vyznačující střed města a symbolizující 4 roční období, kašna Pretoria, brána Porta Nuova aj. Návštěva Monreale na úpatí předhůří Zlaté mušle – Monrealská katedrála, chrám Panny Marie je jedním z umělecky nejhodnotnějších svatostánků na světě, proslulé mozaiky s výjevy ze stránek Starého a Nového zákona. bus. skupina: večerní nalodění na trajekt, nocleh v kajutách. Let. skupina: ubytování.
 • 9. den: po snídani transfer na letiště a odlet do Prahy.
 • Cena zahrnuje: letenka Praha – Trapani, Palermo – Praha vč. let. tax a poplatků 9 500 Kč, transfery z/na letiště, 8x ubytování v hotelu***, 8x snídaně, pobyt. taxa, vedoucí zájezdu.
 • Cena nezahrnuje: vstupné, pobytová taxa, fakult. a lodní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.
 • Příplatky: 1lůžk. pokoj 4 800 Kč (povinné při nedoobsazení), 6x večeře v hotelu 2 400 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu 280 Kč.

Příplatky a slevy


 • 1 lůžkový pokoj - 4 800 Kč
 • příplatek za neobsazené lůžko - 4 800 Kč
 • pojištění léčebných výloh vč. storna zájezdu do 30 000 Kč-turista-Evropa - 280 Kč
 • 6x večeře - 2 400 Kč


základní informace


Podrobné pokyny k zájezdu
Destinace Sicílie Sicílie
Itálie Itálie
Typ zájezduPOZNÁVACÍ ZÁJEZDY
UbytováníHotel
Stravasnídaně
DopravaLetecky
Nástupní místaPraha
Zájezdy do destinací
Sicílie - zájezdy
Itálie - zájezdyQrCode image

Podobné zájezdy

TOPlist