Termíny - přidat do oblíbených
17.09.19 - 29.09.1919JVY1402417 590 KčPřidat

Jónské ostrovy - bus

Náročnost 1 klimatizovaný autobus hotel 3* hotel 2* snidane turistika


Úvod:

Zájezd propojuje volné dny u Jónského moře s poznáním krásných řeckých ostrovů. Učaruje nám zdejší pohostinnost, přírodní krása, fascinující hory a vody Jónského moře, toto vše symbolizuje Jónské souostroví, které se táhne dolů podél západního pobřeží řecké pevniny.

Termín zájezduKód termínuPoznámkaZákladní cena
17.09.19 - 29.09.19 19JVY14024 17 590 Kč Rezervovat


Hlídací pes

Nastavte si hlídání změn u oblíbených zájezdů. Informace o změně vám bude odeslána na emailovou adresu.

 

 

Program zájezdu

 • 1. den: odjezd z ČR v odpoledních hodinách do Itálie.
 • 2. den: příjezd do Itálie, nalodění na trajekt, plavba Středozemním mořem. (noční plavba, pro pohodlnější cestování doporučujeme přikoupení kajut).
 • 3. den: vylodění v řecké Igoumenitse. Na břehu Jónského moře navštívíme romantické městečko PARGA, někdejší sídlo tureckého vládce Ali paši Janinského a dnes hlavní přímořské letovisko horského kraje Epirus s okouzlujícím výhledem na benátský hrad a pláž Valtos. Projdeme se úzkými středověkými uličkami i bývalou tureckou čtvrtí a vystoupáme k majestátním bílým sochám na vrcholu útesu ZALONGO, které byly postaveny na počest řeckých žen, které se skokem z útesu zachránily před vzetím do otroctví. Přejezd na ostrov Lefkada na ubytování.
 • 4. den: ostrov LEFKADA , pobyt u moře, koupání, odpočinek, individuální volno.
 • 5. den: okruh ostrovem LEFKADA. Celodenní výlet za poznáním ostrova s koupáním na západním pobřeží. Navštívíme obrannou benátskou pevnost SANTA MAURA, poté pravoslavný klášter Faneromeni, kdysi hlavní křesťanské centrum ostrova, odkud se naskýtá nádherný panoramatický pohled na okolní krajinu a pobřeží. Další zastávka bude v horské vesničce KARYA, kde budeme mít volno na procházku nebo malé občerstvení. Přejedeme na západní pobřeží ostrova na koupání k písečné pláži KATHISMA, jedna z nejkrásnějších na ostrově. Pokračujeme podél západního pobřeží směrem na jih, do VASSILIKI, které je druhým nejnavštěvovanějším letoviskem ostrova a světoznámým střediskem windsurfingu, místní pláže jsou ideálním místem k vychutnání odpolední kávy.
 • 6. den: pobyt u moře nebo fakultativní lodní výlet na ostrovy Scorpios a Meganissi. Při plavbě poznáme krásu ostrovů i chuť řecké kuchyně. Vykoupeme se v jeskyni PAPANIKOLIS, prohlédneme si OSTROV MEGANISSI a tradiční městečko SPARTOCHORI. Obeplujeme OSTROV SCORPIOS řeckého magnáta A. Onassise, přičemž se dozvíme vše, co se týká Onassisova života a jeho manželství s J. Kennedyovou, se kterou se v kostele na Scorpiosu oženil a kde také i žili.
 • 7. den: ráno přejedeme trajektem na hornatý OSTROV KEFALONIE, odpočinek u moře, volný den ke koupání.
 • 8. den: výlet za poznáním ostrova Kefalonie. Autobusový okruh ostrovem s návštěvou KLÁŠTERA SV. GERASIMA, zasvěceného svatému patronovi ostrova, návštěva vinařského závodu ROBOLA, krápníkové jeskyně DROGARATI a částečně zatopené JESKYNĚ MELISSANI. Zastávka na oběd v AGIA EFIMIA, malebný přístav s jachtami, obklopený horskými svahy a pohledy na sousední Ithaku, domov Odyssea. Pokračujeme nad pláž MYRTOS, o které místní říkají, že je nejkrásnější pláží Středomoří - zastávky na focení. Na závěr dne prohlídka ARGOSTOLI, velmi živé hl. město a letovisko s úzkými klikatými uličkami, obklopené všudypřítomnou zelení. Původní městečko bylo zničeno zemětřesením v roce 1953 a přestavěno do dnešní podoby.
 • 9. den: trajektem přejedeme na OSTROV ZAKYNTHOS, při plavbě uvidíme Modré Jeskyně, vyhlášenou přírodní atrakci ostrova, po připlutí transfer do hotelu a odpočinek u moře, koupání.
 • 10. den: celodenní okruh po ostrově ZAKYNTHOS. Návštěva a prohlídka stejnojmenného hl. města, náměstí Solomou, kostel sv. Dionýse (patron ostrova), tradiční uličky s podloubími, zastávka na kopci Bochali s nádherným výhledem na město. Přejezd na sever ostrova do tradiční vesnice KATASTARI. Pokračujeme na asi nejznámějším místo Zakynthosu a potažmo pak celého Řecka, PLÁŽ NAVAGIO se ztroskotanou obchodní lodí, tuto nádhernou scenérii si prohlédneme a vyfotíme z vysokého útesu. Nedaleko se nachází nejstarší klášter ostrova Anafonitria a poslední zastávkou bude vesnice EXO CHORA, kde uvidíme nejstarší olivovník na ostrově, počítá se mu až 2000 let.
 • 11. den: opustíme ostrov Zakynthos, přejedeme do starověké OLYMPIE (UNESCO), kde si prohlédneme posvátný okrsek náboženství a sportu, archeologický areál s olympijským stadionem i místem, kde se vždy zapaluje oheň pro aktuální Olympijské hry a Archeologické muzeum, které schraňuje mnoho klenotů Olympie a řadí se k nejbohatším a nejhezčím v Řecku. Program A V podvečerních hodinách nalodění v Patrasu na trajekt do Itálie. Program B V odpoledních hod. odjezd na ubytování do hotelu v okolí Athén.
 • 12. den: plavba Středozemním mořem a jízda Itálií.
 • 13. den: předpokládaný návrat do ČR v časných ranních hodinách.
 • Poznámka I: CK je oprávněna změnit nástupní místo na svozové místo! Nástupní místa se odvíjejí podle počtu přihlášení klientů.
 • Cena zahrnuje: doprava klim. busem, trajekt do Řecka a zpět (polohovací sedadla), veškeré trajekty při přejezdech, 8x ubytování v hotelu **/*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (4x hotel na Lefkádě, 2x hotel na Kefalonii, 2x hotel na ostrově Zakynthos), 8x snídaně, vedoucí zájezdu.
 • Cena nezahrnuje: vstupné, pobytová taxa (platí se na místě), fakult. lodní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.
 • Příplatky: 1 lůžk. pokoj 3 700 Kč (povinné při nedoobsazení), 8x večeře 3 100 Kč, 4.lůžk. kabina na trajektu tam i zpět 1 600 Kč/os., pojištění léčebných výloh vč. storna zájezdu 455 Kč.

Příplatky a slevy


 • 1 lůžkový pokoj - 3 700 Kč
 • 4 lůžková kabina na trajektu tam i zpět - 1 600 Kč
 • pojištění léčebných výloh vč. storna zájezdu do 30 000 Kč-turista-Evropa - 455 Kč
 • 8x večeře - 3 100 Kč
 • příplatek nástupní místo Olomouc - 250 Kč
 • příplatek nástupní místo Havířov, Ostrava, Hranice na Moravě, Zábřeh na Moravě na osobu - 500 Kč
 • příplatek za neobsazené lůžko - 3 700 Kč


základní informace


Podrobné pokyny k zájezdu
Destinace Řecko Řecko
Typ zájezduPOZNÁVACÍ ZÁJEZDY
UbytováníHotel
Stravasnídaně
DopravaAutokarem
Nástupní místaBrno, Hradec Králové, Olomouc, Pardubice, Praha, Vysoké Mýto, Svitavy, Hranice na Moravě, Ostrava, Litomyšl, Holice, Poděbrady (dálnice ÖMV)
Zájezdy do destinací
Řecko - zájezdyQrCode image

TOPlist