Termíny - přidat do oblíbených
19.08.20 - 23.08.2020LPA146887 990 KčPřidat

Velká Británie - Londýn a perly královské Anglie

Náročnost 1 klimatizovaný autobus trajekt - lodní doprava hotel snidane

Londýn, Stonehenge a další perly Anglie - poznávací zájezd


Úvod:

Pojeďte s námi poznávat nejen Londýn, jedno z nejpůsobivějších hlavních měst na světě, ale i monumenty a památky jihozápadně od metropole. Navštívíme královský Windsor, Salisbury - ztělesňující mnohé ze staré dobré Anglie či pravěký monument Stonehenge.

Termín zájezduKód termínuPoznámkaZákladní cena
19.08.20 - 23.08.20 20LPA14688 7 990 Kč Rezervovat


Hlídací pes

Nastavte si hlídání změn u oblíbených zájezdů. Informace o změně vám bude odeslána na emailovou adresu.

 

 

Londýn - Stonegenge - program zájezdu

 • 1. den: v odpoledních hodinách odjezd z ČR.
 • 2. den: ráno trajektem/Eurotunelem přes kanál La Manche do Anglie. LONDÝN, první část prohlídky britské metropole. Návštěva čtvrti Westminster a přilehlého okolí. Od Londýnského oka, dominanty jižního břehu Temže, se přes Westminter Bridge vydáme k budově Parlamentu (UNESCO), které vévodí zvonicová věž se slavným Big Benem. Budeme pokračovat kolem Westminsterského opatství (UNESCO) na vládní třídu Whitehall. Projdeme kolem sídla premiéra Downing Street a Horse Guards a dostaneme se na působivé Trafalgarské náměstí - turistický střed Londýna se sochou admirála Nelsona. Následovat bude velmi živý West End, Čínská čtvrť a Picadilly Circus se sochou Eróta, pro Londýňany Hub of the World, neboli „pupek světa“. Nakonec projdeme ulicí Picadilly a přes Green Park k Buckinghamskému paláci. Odpoledne možnost návštěvy Národní Galerie, Londýnského oka, Britského muzea či jiné muzejní/galerijní instituce.
 • 3. den: ráno se vydáme do městečka WINDSOR. Projdeme viktoriánským nádražím, plným obchůdků a restaurací, zastavíme se u místní radnice, díla slavného Ch. Wrena, abychom došli k přepychovému Windsorskému zámku, který již téměř tisíc let slouží jako sídlo britských králů a královen. Po poledni navštívíme město SALISBURY, které ztělesňuje mnohé ze staré dobré Anglie. Projdeme se jeho historickým centrem a prohlédneme si nejslavnější místní stavbu, úchvatnou gotickou katedrálu s nejvyšší kostelní věží v Anglii. Přejdeme ke STONEHENGE (UNESCO), nejslavnějšímu pravěkému monumentu v Evropě. To, zda byl dějištěm obřadů, se můžeme pouze domnívat, ale jisté je, že prstencové uspořádání kamenů souvisí se sluncem a měnícími se ročními obdobími a že jeho stavitelé ovládali aritmetiku a astronomii.
 • 4. den: druhá část prohlídky LONDÝNA. Návštěva pevnosti Tower (UNESCO), která mezi svými zdmi ukrývá expozici britských korunovačních klenotů. Následně přejdeme Temži přes most Tower Bridge, jenž se právem stal jedním ze symbolů Londýna a projdeme se po levobřežní čtvrti Southwark. Most Millenium Bridge nás dovede k barokní Katedrále sv. Pavla, jejíž kopule je po svatopetrské v Římě největší na světě. V podvečerních hodinách se přesuneme do Královské čtvrti GREENWICH. Od lodi Cutty Sark a kolem areálu Old Royal Naval College se dostaneme až do zdejšího slavného parku, kterým prochází nultý poledník (UNESCO). Program zakončíme u Královské observatoře, s jedinečným panoramatickým výhledem na Londýn.
 • 5. den: příjezd do ČR v odpoledních hodinách.
 • Poznámka I: CK je oprávněna změnit nástupní místo na svozové místo! Nástupní místa se odvíjejí podle počtu přihlášení klientů.
 • Cena zahrnuje: doprava klim. busem, přejezd kanálu La Manche (trajekt/Eurotunel), 2x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x snídaně, vedoucí zájezdu.
 • Cena nezahrnuje: vstupné, fakultativní služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.
 • Příplatky: 1lůžk. pokoj 2 000 Kč, pojištění léčebných výloh vč. storna zájezdu 175 Kč, Stonehenge (povinná rezervace nejdéle 10 dnů před odjezdem) 550 Kč (do 15 let 300 Kč, nad 60 let 450 Kč).
 • Stravování: 2x snídaně
 • Umístění: Velká Británie - Londýn

Příplatky a slevy


 • příplatek za 1 lůžkový pokoj - 200 Kč
 • pojištění léčebných výloh vč. storna zájezdu do 30 000 Kč-turista-Evropa - 175 Kč
 • vstupné Stonehenge - 550 Kč
 • vstupné Stonehenge do 15 let - 300 Kč
 • vstupné Stonehenge nad 60 let - 450 Kč

Londýn - Stonegenge
základní informace


Podrobné pokyny k zájezdu
Destinace Velká Británie Velká Británie
Londýn Londýn
Anglie Anglie
Typ zájezduPOZNÁVACÍ ZÁJEZDY
UbytováníHotel
Stravasnídaně
DopravaAutokarem
Nástupní místaPraha hl.m., Brno, Poděbrady (dálnice ÖMV), Litomyšl, Holice, Hranice na Moravě, Ostrava, Vysoké Mýto, Svitavy, Pardubice, Plzeň, Hradec Králové, Olomouc
Zájezdy do destinací
Velká Británie - zájezdy
Londýn - zájezdy
Anglie - zájezdy

Mapa zájezdu


QrCode image

Podobné zájezdy

TOPlist