Arménie, Gruzie, Ázerbájdžán - Velké putování jižním Kavkazem

letecky penzion polopenze


Úvod:

Zveme Vás na zájezd, který představuje spojení tří samostatných zájezdů do jednotlivých zemí Zakavkazska: Arménie (Rajská země Noemova), Gruzie (Za zlatým rounem do bájné Kolchidy) a Ázerbájdžánu (Trochu jiný Kavkaz - s vůní nafty, šafránu a kaviáru). Budete mít jedinečnou možnost navštívit nejkrásnější místa, nejslavnější památky a slovutná města těchto tří zemí sevřených mezi vrcholy Velkého Kavkazu na severu a hřbety Malého Kavkazu na jihu. Podrobné poznání pestré kavkazské mozaiky národů a kultur bude rozhodně velkým zážitkem. Zájezd provází Kamil Hanák.Hlídací pes

Nastavte si hlídání změn u oblíbených zájezdů. Informace o změně vám bude odeslána na emailovou adresu.

 

 
Program zájezdu

 • 1. den: odlet z Prahy. Přílet do JEREVANU a přesun na ubytování.
 • 2. den: dopoledne se přesuneme malebným kaňonem ke klášteru GEGHARD (UNESCO) s jeskynními chrámy z doby gruzínské nadvlády a na protější straně navštívíme antický chrám GARNI z 1. století n. l. Pak přejedeme do provincie Ararat ke klášteru CHOR VIRAP s vězením ŘEHOŘE OSVÍCENCE, kde nás čeká úchvatný pohled na horu Ararat. Odpoledne zamíříme do malebné soutěsky k turisty oblíbenému klášteru NORAVANK. V nedalekém ARENI, kde bylo v jeskynních v roce 2011 objeveno NEJSTARŠÍ VINAŘSTVÍ NA SVĚTĚ (6100 let), navštívíme vinařské závody a ochutnáme místní víno. Dva noclehy ve městě SISIAN.
 • 3. den: dopoledne se přesuneme malebným kaňonem ke klášteru GEGHARD (UNESCO) s jeskynními chrámy z doby gruzínské nadvlády a na protější straně navštívíme antický chrám GARNI z 1. století n. l. Pak přejedeme do provincie Ararat ke klášteru CHOR VIRAP s vězením ŘEHOŘE OSVÍCENCE, kde nás čeká úchvatný pohled na horu Ararat. Odpoledne zamíříme do malebné soutěsky k turisty oblíbenému klášteru NORAVANK. V nedalekém ARENI, kde bylo v jeskynních v roce 2011 objeveno NEJSTARŠÍ VINAŘSTVÍ NA SVĚTĚ (6100 let), navštívíme vinařské závody a ochutnáme místní víno. Dva noclehy ve městě SISIAN.
 • 4. den: ráno vyrazíme na sever do Selimova průsmyku (2 410 m) se zbytky SELIMOVY KARAVANSERAJE, nejlépe zachované v Arménii. Z průsmyku pokračujeme k Sevanskému jezeru, kde si v lokalitě NORATUS prohlédneme rozsáhlé pole CHAČKARŮ. Na břehu se pak zastavíme u kláštera SEVANAVANK s nádhernými výhledy na jezero. Odpoledne navštívíme komplex kláštera HAGHARCIN a klášter GOŠAVANK, vedle něhož budeme spát v hotelu.
 • 5. den: dopoledne navštívíme klášter MAKARAVANK s překrásnými reliéfy a výhledem na údolí řeky AGHCEV. Pak přejedeme přes hory podél gruzínské hranice ke klášteru HAGHPAT (UNESCO) s chrámem svatého Kříže a jedním z nejslavnějších chačkarů v Arménii. V sousedním areálu SANAHIN (UNESCO) shlédneme několik mauzoleí, významnou akademii a knihovnu. Poslední zastávkou bude malebná katedrála v ODZUNU s unikátním pohřebním pomníkem. Na nocleh se přesuneme soutěskou řeky DEBED do města VANADZOR.
 • 6. den: po zastávce u památníku obětem zemětřesení v SPITAKU zamíříme k nejvyšší arménské hoře ARAGAC (4 090 m). Vyšplháme se k JEZERU KARI (3 190 m), kde se nachází STANICE VÝZKUMU KOSMICKÝCH PAPRSKŮ, a sjedeme k pevnosti AMBERD. Odpoledne navštívíme trosky kláštera ZVARNOC (UNESCO) a EČMIADZIN (UNESCO), duchovní centrum Arménie, kde si prohlédneme sídlo katholikose, chrámy sv. Ripsimy a sv. Gajané. Nocleh v Jerevanu.
 • 7. den: brzy ráno se v JEREVANU vydáme na prohlídku PAMÁTNÍKU A MUZEA GENOCIDY a prohlídneme si hlavní památky JEREVANU: katedrálu sv. Řehoře, Modrou mešitu, chrám sv. Sarkise a Náměstí republiky. Odpoledne přejedeme do TBILISI, kde budeme nocovat.
 • 8. den: celodenní prohlídka TBILISI. Návštěvu města začneme na levém břehu řeky KURY: katedrálou SAMEBA (sv. Trojice) a chrámem METECHI. Pak se přesuneme na pevnost NARIKALA s panoramatickou vyhlídkou na město, projdeme si hlavní památky STARÉHO MĚSTA (mešitu, hamám, arménský kostel sv. Jiří, katedrálu Sioni) a RUSTAVELIHO TŘÍDU.
 • 9. den: po snídani si prohlédneme hlavní památky ve městě MCCHETA (UNESCO): kostelík DŽVARI s magickými výhledy na město a soutok řek, katedrálu SVETICCHOVELI a chrám SAMTAVRO a v blízké soutěsce navštívíme skalní klášter ŠVIO-MGHVIME. Pak přejedeme do GORI na prohlídku rodného domku diktátora STALINA a pevnosti GORIS-CICHE. Za městem se zastavíme u starověkého jeskynního města UPLISCICHE a kláštera ATENI SIONI. Cestou na nocleh se ještě pokocháme unikátním freskovým cyklem v UBISI. Nocleh v Kutaisi.
 • 10. den: dopoledne se vydáme údolím řeky INGURI vzhůru do SVANETIE (UNESCO) do lůna VYSOKÉHO KAVKAZU. Po příjezdu do vysokohorského střediska MESTIE se projdeme po městě a navštívíme místní muzeum či některou z obranných věží. Bude-li možnost, vyjedeme lanovkou na panoramatickou vyhlídku nad městem. Dvě noci budeme spát v centru MESTIE.
 • 11. den: výlet terénními auty do UŠGULI, jednoho z nejkrásnějších městeček ve Svanetii. UŠGULI je nejvýše permanentně osídlené místo na světě dosahující nadmořské výšky 2 100 m a je vyzdobené asi 20 svanskými obrannými věžemi. Projdeme se po jednotlivých částech této slavné horské lokality. Na nocleh se vrátíme zpátky do Mestie.btropického kraje GURIE s rozsáhlými čajovými plantážemi. Odpoledne strávíme koupáním v moři v lázeňském letovisku UREKI proslaveném léčivým železitým pískem. Nocleh v Batumi.
 • 12. den: v ranních hodinách opustíme Horní Svanetii a vrátíme se zpět do oblasti MINGRELIE. Nejprve se zastavíme u neogotického zámku ve městě ZUGDIDI a pak se přemístíme do subtropického kraje GURIE s rozsáhlými čajovými plantážemi. Odpoledne strávíme koupáním v moři v lázeňském letovisku UREKI proslaveném léčivým železitým pískem. Nocleh v BATUMI.
 • 13. den: ráno navštívíme GONIO s hradbami antického města APSAROS s údajným hrobem Apoštola Matěje. Poté si prohlédneme nejvýznamnější památky BATUMI, hlavního města ADŽÁRIE. Pak přejedeme do KUTAISI, kde si prohlédneme slavnou katedrálu BAGRATI (UNESCO) a nedaleké královské kláštery MOCAMETA a GELATI (UNESCO). Dva noclehy strávíme v Bakuriani.
 • 14. den: ráno si v městečku BORDŽOMI prohlédneme rozsáhlý park s fontánami a lázeňskými domy. V historickém městě ACHALCICHE navštívíme hradní komplex, mešitu, synagogu a osmanské lázně. Potom za městem shlédneme klášter SAPARA s byzantskými freskami a přesuneme se do skalního města VARDZIA na břehu řeky KURY s jeskyněmi propojenými tunely, schodišti a galeriemi.
 • 15. den: přejezd do oblasti KAZBEGI. Cestou se zastavíme v SAMTAVISI u středověkého chrámu s překrásnými reliéfy a také na hradě v ANANURI. Pokračujeme GRUZÍNSKOU VOJENSKOU SILNICÍ s panoramatickými zastávkami. Posléze si vyšlápneme nebo vyjedeme k magickému kostelíku SV. TROJICE. Nocleh v STEPANCMINDĚ.
 • 16. den: v dopoledních hodinách přejedeme z Kazbegi do vinorodého kraje KACHETIE. Odpoledne uprostřed vinic v ALAVERDI navštívíme katedrálu sv. Jiří. Pak se přesuneme do areálu královské citadely v GREMI vypínající se mohutně nad krajinu. Ve správním městě TELAVI se projdeme po starých uličkách, prohlédneme si opevnění a v nedalekém CINANDALI nás v zámečku spisovatele ČAVČAVADZEHO čekají ochutnávky gruzínského vína. Nocleh v Telavi.
 • 17. den: přejezd vlakem z Gruzie do Ázerbájdžánu. Příjezd do BAKU a přesun na ubytování, kde strávíme tři noci.
 • 18. den: prohlídka hlavního města BAKU. Prohlídku zahájíme v İçərİ Şəhər (Starém městě) u Qız Qalası (Panenské věže). Čeká nás bohatý PALÁC ŠIRVANŠÁHŮ s blízkými mešitami a prodejnami koberců, FILHARMONIE, MUZEUM UMĚNÍ a PREZIDENTSKÝ PALÁC, odkud zamíříme k půvabné budově İSMAİLİYA, Qoşa qala qapısı (Dvojité bráně) a k ARMÉNSKÉMU KOSTELU SV. ŘEHOŘE. Odpoledne nás po případném lodním výletě na Kaspiku čeká MUZEUM KOBERCŮ, park SAHIL a budova OPERY A BALETU. Návrat na hotel.
 • 19. den: tento den zasvětíme slovutným památkám ABŠERONSKÉHO POLOOSTROVA. Nejprve navštívíme ATƏŞGAH, zoroastrijský chrám věčného ohně v Suraxanı. Po zastávce u hradu v RAMANĚ si prohlédneme dvě středověké věže v MƏRDƏKANU a malebnou poutní mešitu ZIYARƏTGAH v ŞÜVƏLANU. Nakonec si v NARDARANU prohlédneme zbytky středověké pevnosti a moderní monumentální mešitu. Cestou zpět na hotel se ještě stavíme u hořící skály Yanar Dağ, jejíž záři si nejlépe vychutnáme za soumraku z místní čajovny.
 • 20. den: v ranních hodinách vyrazíme na sever Ázerbájdžánu. První zastávka bude u posvátné hory Beşbarmaq Dağ (Pětiprsté hory), na kterou si vyšlápneme, odměnou nám bude krásný výhled na Kaspik i působivá poutní svatyně a zbytky opevnění. Pokračujeme k sanatoriu ve vesnici QALALTI, odkud si vyšlápneme k nejzachovalejšímu azerskému hradu Çıraqqal. Odpoledne pokračujeme do městečka QUBA, kde si prohlédneme malebné mešity, lázně GÜNBəZLI HAMMAM, ale i SYNAGOGU v židovském předměstí Qırmızı Qəsəbə. Na noc přejedeme do unikátní vesnice XINALIQ.
 • 21. den: jedním z vrcholů zájezdu bude výlet do unikátní kavkazské vesnice XINALIQ. Odpoledne pokračujeme do městečka QUBA, kde si prohlédneme malebné mešity, lázně GÜNBEZLI HAMMAM, ale i SYNAGOGU v židovském předměstí Qırmızı Qesebe. Posléze přejedeme do další vysokohorské vesnice LAZA.
 • 22. den: brzy ráno se po krátké návštěvě u mešity v lezginské metropoli QUSARU vydáme na přejezd do středního Ázerbájdžánu. Kolem poledne dorazíme do GOBUSTANU k mauzoleu nesmrtelného světce DIRI BABA. Ve městě ŞAMAXI se pokocháme působivou stavbou Cümə məscidi (Páteční mešita) a nedalekým hřbitovním areálem Yeddi Günbaz s mnoha mauzoley. Na nocleh přejedeme do horské vesnice LAHIC.
 • 23. den: ráno si projdeme LAHIC, vesnici kovotepců s místním muzeem, zajímavou kamennou architekturou a úžasnými výhledy na Velký Kavkaz. Odpoledne si nejprve prohlédneme muzeum ve městě Qəbələ, abychom se lépe připravili na návštěvu vykopávek Çuxur Qəbələ či Qədim Qəbələ, starého hlavního města Kavkazské Albánie. Na nocleh se přesuneme do historického města Şəkİ.
 • 24. den: dopoledne si prohlédneme Şəkİ - pevnost Chánů s palácem XAN SARAYI, historické i etnografické muzeum, obě půvabné karavanseraje i mešity ve starém městě. Odpoledne se zaměříme na architekturu středověkých křesťanských památek kavkazských Albánců. Prohlédneme si úžasné kostelíky ve vesnicích KİŞ i QUM a pak v převážně gruzínském městečku QAX. Na nocleh se přesuneme do města ZAQATALA, vyhlášeného lískovými ořechy, s atraktivní mešitou, ruskou pevností, starým náměstím a pravoslavným chrámem.
 • 25. den: přejedeme do druhého největšího města Ázerbájdžánu, do Gəncə. Na náměstí si prohlédneme turecký HAMMAM, páteční mešitu Şah Abbas məscidi, mauzoleum básníka NIZÁMÍHO a také vyhlášený Butulkadan ev (Lahvový dům). Za městem se pokocháme středoevropskou architekturou vesnice GÖYGÖL vybudované německými vinaři v polovině 19. století a vrátíme se na hotel v GENCE.
 • 26. - 27. den: 26. den: brzy ráno vyrazíme na zpáteční cestu směrem k Baku. Kolem poledne se zastavíme v pustině u slavné památky PIR HUSEIN, mauzolea, které zbylo z dervišského kláštera na staré karavanní cestě. Poslední zajímavostí na naší cestě budou bahenní sopky a následně světoznámé petroglyfy u QOBUSTANU. Ve večerních hodinách přijedeme na hotel do Baku.
 • 28. den: 27. den: v ranních hodinách přejezd na letiště a odlet domů. Odpoledne přílet do Prahy.
 • Poznámka I: naše CK může zajistit vízum jen pro české občany. Občané cizích zemí vč. Slovenska si musí vízum zajistit individuálně.
 • Cena zahrnuje: letenka Praha-Jerevan a Baku-Praha vč. let. tax a poplatků cca 9 500 Kč, doprava mikrobusem nebo minibusem, přejezd vlakem z Tbilisi do Baku, 25-26x ubytování v hotelu nebo v penzionu ve 2lůžkových pokojích se sociálním zařízením s polopenzí (strava začíná 2. den snídani, končí 26. den večeří), pobytová taxa, vedoucí zájezdu, informační materiály.
 • Cena nezahrnuje: vstupné, ochutnávky vín a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.
 • Příplatky: vízum 1 000 Kč, 1 lůžkový pokoj 10 400 Kč (nelze na vesnicích v Ázerbájdžánu), pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu do 30 000 Kč za 1 485 Kč, do 80 000 Kč za 2 085 Kč, pojištění storna letenky (zdravotní důvody) 750 Kč.


základní informace


Podrobné pokyny k zájezdu
Typ zájezduPOZNÁVACÍ ZÁJEZDY
UbytováníPenzion
DopravaLetecky
Nástupní místaPraha hl.m.QrCode image

Podobné zájezdy

TOPlist