Belgie, Lucembursko, Nizozemsko - Příroda, památky UNESCO a tradice zemí Beneluxu

Náročnost 1 klimatizovaný autobus hotel snidane

Poznejte krásu země, kterou její obyvatelé doslova vyrvali moři. Poznejte památky, přírodní krásy, zvyky obyvatel, delfskou fajáns, flanderskou krajku, díla vlámských mistrů i gastronomii zemí Beneluxu.


Úvod:

Poznejte krásu země, kterou její obyvatelé doslova vyrvali moři, poznejte památky, přírodní krásy, zvyky obyvatel, delfskou fajáns, flanderskou krajku, díla vlámských mistrů i gastronomii a piva zemí Beneluxu.Hlídací pes

Nastavte si hlídání změn u oblíbených zájezdů. Informace o změně vám bude odeslána na emailovou adresu.

 

 
Program zájezdu

 • 1. den: odjezd z ČR v brzkých ranních hodinách, LUCEMBURK, hlavní město velkovévodství s katedrálou, paláci a slavnými mosty, cesta na ubytování v Belgii.
 • 2. den: BELGIE: slavné evropské bojiště z r. 1815, památník bitvy u Waterloo, přejezd do BRUSELU, historické centrum s náměstím GRANDE-PLACE (UNESCO), katedrála, Královský palác, gotická radnice, socha sv. Michala – patrona Bruselu a „čurající chlapeček“, cechovní domy, nejstarší nákupní pasáž v Evropě, individuálně volno k návštěvě světoznámých muzeí a KRÁLOVSKÉ OBRAZÁRNY (Rubens, Cranach, Breugel, Rembrandt), popř. indiv. návštěva komplexu ATOMIUM nebo botanická zahrada, ochutnáte belgické pivo, vafle a pralinky či posedíte v kavárničkách úzkých uliček, možnost večeře v rybí restauraci.
 • 3. den: BRUGGY (UNESCO), starobylé město na kanálech, bývalé sídlo burgundských vévodů, středověké historické jádro na ostrově (UNESCO), náměstí s radnicí STADHUIS, výhledy z věže, bazilika Svaté Krve (nejposvátnější relikvie Evropy - Ježíšova krev), gotický kostel Panny Marie (Michelangelovo sousoší Madony s dítětem), GRUUTHUSE MUSEUM či GROENINGE MUSEUM (sbírky vlámských a holandských mistrů) nebo MUSEUM ČOKOLÁDY s přehlídkou výroby čokolád a pralinek a s ochutnávkou, prodejny s krajkami a s belgickou čokoládou, sladké gaufres de Liege a hospůdky s nepřeberným výběrem belgických piv, pro zájemce projížďka výletní lodí po kanálech - nejlepší způsob, jak poznat Bruggy, GENT, metropole FLANDER, ve středověku druhé nejbohatší město, katedrála sv. Bava, Gentský oltář bratří van Eycků (UNESCO), středověké domy a pevnost HET GRAVENSTEEN.
 • 4. den: ANTVERPY, přístavní město, jedno z nejstarších obchodních center Evropy, město diamantů a P. Rubense , historické centrum s pevností a katedrálou, dům malíře P. P. Rubense s ateliérem - RUBENSHUIS, hlavní tržiště Grote Markt, fontána se sochou kraba a renesanční radnice s výstavnými cechovními domy z 16. a 17. stol., muzeum broušení diamantů, ochutnáte tradiční vlámské hranolky; odpoledne přejezd do Holandska, největší evropský přístav ROTTERDAM, projížďka lodí, atmosféra velkoměsta s osobitou moderní architekturou, např. Kijk-Kubus, starý přístav, možnost výjezdu na vyhlídkovou věž Euromast.
 • 5. den: ALKMAAR, tradiční slavnost vážení sýrů, slavný sýrový trh, návštěva skanzenu ZAANSE SCHANS, s ukázkou výroby sýrů a typických holandských dřeváků, procházka mezi větrnými díly, historické město DELFT proslavené fajáns, romantických uliček a malířem Vermeerem, hlavní město Nizozemska DEN HAAG, centrum s vládními budovami, Binnenhof, (variantně park miniatur MADURODAM nebo MAURITSHUIS (Rembrandt, Vermeer), cesta k pobřeží, obdivuhodné poldry, SHEVENINGEN, lázně na břehu Severního moře s vyhlídkovým molem, možnost večeře v restauraci (rybí speciality), návrat.
 • 6. den: indiv. pobyt v ROTTERDAMU nebo pravá holandská romantika – fakultativně s průvodcem. vodním busem do skanzenu KINDERDIJK (UNESCO), větrné mlýny na odvodňování – ráj pro fotografy, AMSTERDAMU, prohlídka města: Muzejní náměstí - RIJKSMUSEUM (Rembrandt) nebo největší muzeum Vincenta van Gogha na světě, pěší procházka centrem s Královským palácem a řadou historických budov, volno, možnost projížďky lodí po grachtech, večer procházka čtvrtí červených luceren, fakultativně večeře, večer odjezd přes Německo do ČR.
 • 7. den: odpoledne příjezd do ČR.
 • Poznámka I: CK si vyhrazuje právo záměny programu dle počasí, místa ubytování i aktuálních akcí.
 • Poznámka II: doprava klimatizovaným autobusem, 5x hotel, 5x snídaně, vedoucí zájezdu, informační materiály.
 • Cena zahrnuje: doprava klimatizovaným autobusem, 5x hotel, 5x snídaně, vedoucí zájezdu, informační materiály.
 • Cena nezahrnuje: vstupné, pobytovou taxu, cesty lodí a MHD, fakult. akce (80 EUR) a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.
 • Příplatky: 1lůžkový pokoj 4500 Kč, 1x večeře 650 Kč, záloha na vstup do Rijksmuzea 550 Kč, záloha na vstup do muzea Vincenta van Gogha 550 Kč, , pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně připojištění stornopoplatků do 30 000 Kč za 315 Kč.
 • Umístění: Belgie, Lucembursko, Nizozemsko - Brusel, Antverpy
 • Program zájezdu Orientační ceny vstupného ANTVERPY: Rubensův dům 8 EUR ( zavřeno – svátek), katedrála 6 EUR GENT: katedrála 4 EUR BRUGGY: Memling Museum (špitál sv. Jana) 12 EUR, Groeninge museum 12 EUR, muzeum Choco story s ochutnávkou a výrobou pralinek 10 EUR, loď 10 EUR, kostel Panny Marie 6 € BRUSEL: královské obrazárny - vstup do jednoho muzea 8 EUR, společná vstupenka pro všechny 4 muzea 13 EUR, Atomium 12 EUR a Atomium + Mimievropa 19 EUR WATERLOO: památník 18 EUR včetně filmových dokumentů ROTTERDAM: projížďka lodí Spido 13,95 € ( cca 75min. ), Euromast vyhlídková věž 10,25€, AMSTERDAM: projížďka lodí po grachtech 18 €, muzeum Madame Tussaud 25€ Museum Heineken 18 €, dům Rembrandta 15 €, exkurze do brusírny diamantů zdarma Zaanze Schans: vstup do skanzenu zdarma, vstupy do jednotlivých mlýnů 5 €, ochutnávka sýrů zdarma DEN HAAG: Mauritshuis 14,50 €, Madurodam: 19€


základní informace


Podrobné pokyny k zájezdu
Typ zájezduPoznávací zájezdy
UbytováníHotel
Stravasnídaně
DopravaAutokarem
Nástupní místaPlzeň, PrahaQrCode image