Termíny - přidat do oblíbených
28.08.20 - 06.09.2020MJD1412914 890 KčPřidat

Chorvatsko - Ostrov Korčula, Hvar, NP Mljet a jižní Dalmácie

Náročnost 1 klimatizovaný autobus trajekt - lodní doprava hotel 3* polopenze bazén

Krásné chorvatské ostrovy a opevněná města Stari Grad, Korčula a Dubrovník a také bosenská perla na řece Neretvě- Mostar.

Úvod:

Přímořská část jižní Dalmácie tvoří neopakovatelnou směs přírodní krásy a významných historických památek. Zájezd nabízí jedinečné spojení přírody, tisícileté kulturní tradice a historie. Navštívíme starobylou Korčulu, idylický Mljet, chorvatskou Madeiru ostrov Hvar, hornatý poloostrov Pelješac i Dubrovník.

Termín zájezduKód termínuPoznámkaZákladní cena
28.08.20 - 06.09.20 20MJD14129 14 890 Kč Rezervovat


Hlídací pes

Nastavte si hlídání změn u oblíbených zájezdů. Informace o změně vám bude odeslána na emailovou adresu.

 

 

Program zájezdu

 • 1. den: v odpoledních hodinách odjezd z ČR.
 • 2. den: dopoledne navštívíme bosenskou perlu, starobylý MOSTAR, město vzniklo kolem pevnosti s mostem a sloužilo jako opěrný bod tureckého vojska na hranicích s Dubrovníkem a jako obchodní křižovatka mezi Osmanskou říší a západem. Prohlídka historického centra, muslimská část s mešitami, starý most (Hairudinov most) aj. Odjezd na ubytování k Jaderskému moři, odpočinek, večeře.
 • 3. den: celodenní výlet do města DUBROVNÍK, Staré město, dlážděné ulice a barokní budovy, úchvatný pohled z městských hradeb, pozoruhodná historie, promenáda Placa, paláce a katedrály, to vše dělá z města jednu z nejatraktivnějších destinací na světě. Prohlídka města s průvodcem, individuální volno, koupání, možnost fakultativního výletu na nedaleký ostrov LOKRUM.
 • 4. den: OSTROV MLJET - NÁRODNÍ PARK MLJET. Fakultativní výlet lodí na jeden z nejpřitažlivějších jadranských ostrovů, jehož západní část byla vyhlášena národním parkem. MALO JEZERO a VELIKO JEZERO, ostrovní benediktinský klášter, koupání, městečko POMENA, individuální volno. V podvečerních hodinách návrat na hotel.
 • 5. den: pobyt u moře, individuální volno.
 • 6. den: projedeme POLOOSTROVEM PELJEŠAC do oblíbeného letoviska OREBIČ, které leží na tzv. Kapitánské riviéře, krásné pláže u písčitých zátok ohraničených háji tamaryšků. Pro zájemce pěší vycházka k Františkánskému klášteru z 15. stol., který se tyčí na horském hřebeni 152 m n. m., pod horou Ilija, kde se nachází i starý kapitánský hřbitov. Panoramatické výhledy na Orebič, Korčulu a ostrov Mljet. Pokračujeme lodí (cca 15 min.) na OSTROV KORČULA k prohlídce typického středověkého města KORČULA, obranné hlásky, shluk červených domovních střech, Staré město na malém poloostrově a barokní předměstí pod starými hradbami, úzké uličky, Západní mořská brána, Velká guvernérská věž, jižní brána VELIKI REVELIN, Katedrální náměstí s katedrálou sv. Marka, věž rodného domu Marca Pola. Návštěva městečka STON, městské hradby ze 14.stol. s délkou 5,5 km, nejdelší obranný systém v Evropě. Návrat na hotel.
 • 7. den: pobyt u moře.
 • 8. den: celodenní výlet na OSTROV HVAR, patřící k největším, nejslunnějším a nejkrásnějším jadranským ostrovům. Panoramatická jízda vnitrozemím ostrova slunce a levandule. Navštívíme středověké městečko STARI GRAD, historické jádro, barokní kostel sv. Štěpána, zvonice, kostel sv. Jana, dominikánský klášter, vysoké kamenné domy, opevněný zámek TVRDALJ, sídlo známého chorvatského poety Petra Hektoroviće. HVAR, městské hradby a brány, gotické paláce, náměstí a katedrála sv. Štěpána, biskupská pokladnice aj.
 • 9. den: pobyt u moře, individuální volno. Kolem 16.00 hod. odjezd do ČR.
 • 10. den: návrat do ČR v ranních hodinách.
 • Poznámka I: CK je oprávněna změnit nástupní místo na svozové místo! Nástupní místa se odvíjejí podle počtu přihlášení klientů.
 • Poznámka II: všechny pokoje v balkonem na vyžádání
 • Cena zahrnuje: doprava klim. busem, lodní lístky na Korčulu a Hvar, 7x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, klim., sat TV, balkon, 7x polopenze formou bufetu, pobyt. taxa, vedoucí zájezdu.
 • Cena nezahrnuje: vstupné a fakultativní výlety, ochutnávky a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.
 • Příplatky: 1lůžk. pokoj s balkonem - strana park 2 900 Kč na vyžádání,1lůžk. pokoj s balkonem strana moře 3 600 Kč na vyžádání, 2lůžk. pokoj s balkonem na mořskou stranu 700 Kč/os. Na vyžádání, pojištění léčebných výloh vč. storna zájezdu 350 Kč.

Příplatky a slevy


 • příplatek nástupní místo Olomouc - 250 Kč
 • pojištění léčebných výloh vč. storna zájezdu do 30 000 Kč-turista-Evropa - 350 Kč
 • příplatek nástupní místo Hranice na Moravě, Ostrava - 500 Kč
 • příplatek nástupní místo Lanškroun, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová - 150 Kč
 • 1lůžkový pokoj s balkonem - strana park - 2 900 Kč
 • 1 lůžk. pokoj s balkonem – strana moře - 3 600 Kč


základní informace


Podrobné pokyny k zájezdu
Destinace Chorvatsko Chorvatsko
Typ zájezduPOBYTOVĚ POZNÁVACÍ
UbytováníHotel
Stravapolopenze
DopravaAutokarem
Nástupní místaBrno, Hradec Králové, Olomouc, Boskovice, Lanškroun, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Ostrava, Litomyšl, Holice, Svitavy, Mikulov, Hranice na Moravě, Pardubice, Praha, Vysoké Mýto
Zájezdy do destinací
Chorvatsko - zájezdyQrCode image

Podobné zájezdy

TOPlist