Lotyšsko, Estonsko, Rusko, Finsko - Petrohrad, Finsko a okruh pobaltskými republikami - letecky

Náročnost 1 letecky klimatizovaný autobus trajekt - lodní doprava hotel 3* snidane

okruh pobaltskými republikami - letecky


Úvod:

Pobaltské republiky v posledních letech znovu odhalují pro turisty svou malebnou krásu a množství historických památek. Navštivte s námi Litvu – zemi jantaru a dřevěných křížů, Lotyšsko – zemi navždy spojenou Baltským mořem, Estonsko – protkané sítí řek, zálivů a fjordů, Finsko – zemi tisíců jezer a především pak ruský Petrohrad, Petrodvorce a Carské Selo budou vrcholem celého programu.Hlídací pes

Nastavte si hlídání změn u oblíbených zájezdů. Informace o změně vám bude odeslána na emailovou adresu.

 

 
Program zájezdu

 • 1. den: odlet z Prahy do RIGY. Transfer do hotelu, ubytování.
 • 2. den: do odpoledního spojení s autobusovým programem individuální volno, možná prohlídka Rigy. Dále společný program. Večer Estonsko, oblast kouzelných pláží město PÄRNU – ubytování v hotelu.
 • 3. den: po snídani cesta do TALLINNU (UNESCO), hlavního města Estonska, na břehu Finského zálivu. Staré město obehnané mohutnými hradbami s věžemi a cimbuřím připomíná malebností svých uliček Prahu. Uvidíme bránu Viru, Radniční náměstí s gotickou katedrálou, hanzovní cechovní a kupecké domy. V podvečer trajekt z Tallinnu do Helsinek. Večer ubytování v hotelu v Helsinkách.
 • 4. den: hlavní město Finska HELSINKY, prohlídka okolí přístavu, Uspenská katedrála, moderní kostel Skalní chrám - Temppeliaukion kirkko, hala Finlandia, Olympijský stadion - dějiště LOH 1952, Sibeliův monument - památník nejslavnějšího finského skladatele. Přejezd do střediska zimních sportů LAHTI, vstupní brána do finské jezerní plošiny. Cesta nádhernou jezerní krajinou do oblasti Savonlinny, ubytování.
 • 5. den: jedno z nejkrásnějších finských měst SAVONLINNA, usazené na dvou ostrovech mezi jezery, zastávka u impozantního vodního hradu OLAVINLINNA. V podvečerních hodinách příjezd do PETROHRADU, ubytování a osobní volno.
 • 6. den: PETROHRAD (UNESCO), město založené r. 1703 Petrem Velikým na břehu Finského zálivu. Okružní jízda městem – domek Petra I. Velikého, Smolný klášter, Křižník Aurora odstartoval jednu z nejzásadnějších událostí světových dějin minulého stol. Prohlídka nejvýznamnějších pamětihodností města. ERMITÁŽ, jednoho z nejslavnějších světových muzeí a galerií na honosném Palácovém nábřeží, bezkonkurenční sbírky uměleckých pokladů. Zaječí ostrov, historicky první osídlený ostrov Petrohradu s impozantní Petropavlovskou pevností a katedrálou sv. Petra a Pavla s hrobkou P. Velikého a dalších ruských carů, vězení Trubeckého bastionu. Fakultativní lodní projížďka po Něvě – úchvatné pohledy na mosty a vodní cesty. Návrat na nocleh.
 • 7. den: letní rezidence Petra Velikého PETRODVORCE, prohlídka grandiózního parku, jemuž dominuje Velká kaskáda (37 zlacených soch, 64 fontán a 142 vodotrysků). Odpoledne náměstí sv. Izáka s jezdeckou sochou Petra Velikého a monumentální katedrálou sv. Izáka – z její kopule se skýtá fantastický výhled na město a sousední Admiralitu a Ermitáž. NĚVSKÝ PROSPEKT – nejslavnější ulice v Rusku, individuální volno. Fakultativně výlet na noční otevírání mostů na Něvě. Autobusem na náměstí Děkabristů, projížďka nočním nasvíceným městem, CHRÁM SV. MIKULÁŠE a romantická místa na břehu kanálů – Petrohradské Benátky. Místa, kam Dostojevský zasadil děj románu Zločin a trest. Návrat do hotelu okolo 02:00 hod.
 • 8. den: městečko PUŠKIN, jižně od Petrohradu, velkolepé sídlo ruských carů CARSKOJE SELO. Jen málo míst v Rusku je spjato s ruskými dějinami více, než zdejší paláce a parky. Prohlídka Kateřinského paláce carevny Kateřiny II. Veliké – mistrovské dílo baroka s JANTAROVOU KOMNATOU. V podvečerních hodinách odjezd na ubytování do města PSKOV, jednoho z nejstarších ruských měst, s nespočtem církevních staveb.
 • 9. den: brzy ráno odjezd z hotelu a překročení ruských hranic. RIGA (UNESCO), hlavní město Lotyšska a největší město Pobaltí. STARÁ RIGA – středověké jádro města s nejstaršími kamennými domy v zemi, ulice Kalku, červený cihlový kostel sv. Petra, ulice Skarňu, gotický dům Černohlavců, trojice domů Tři bratři na Maža Pils, spleť uliček, nábřeží, individuální volno, atmosféra města. Večer ubytování v hotelu v Rize.
 • 10. den: snídaně, transfer na letiště v Rize, přílet do Prahy.
 • Poznámka I: 3lůžk. pokoj je většinou formou 2lůžk. pokoje s přistýlkou.
 • Cena zahrnuje: zpáteční letenka Praha – Riga vč. let. tax a poplatků cca, transfer z/na letiště, dopravu lux. klim. busem v průběhu zájezdu, trajekt Tallinn – Helsinky, 9x ubytování – hotely*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 9x snídaně většinou formou bufetu, pojištění léčebnách výloho vč. storna zájezdu (povinné z důvodu vyřízení víza), vedoucí zájezdu.
 • Cena nezahrnuje: vstupné vč. rezervačních poplatků, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.
 • Příplatky: 1lůžkový pokoj cena 7 000 Kč (povinné při nedoobsazení), zvýšení pojištění do 80 000 Kč za 600 Kč. Jantarová komnata 890 Kč – cena zahrnuje vstup do zámku, zámeckého parku i návštěvu Jantar. Komnaty, vč. povinného místního průvodce a sluchátek (nutno objednat nejpozději měsíc před odjezdem). Skupinové turistické vízum do Ruska 1 990 Kč (o potřebných formalitách nutných k vyřízení víza do Ruska budeme včas informovat)

Příplatky a slevy


 • vízum do Ruska cca - 1 990 Kč
 • Jantarová komnata - 890 Kč
 • zvýšení pojištění storna zájezdu do 80 000 Kč-turista-Svět - 600 Kč
 • příplatek za 1 lůžkový pokoj - 7 000 Kč
 • příplatek za neobsazené lůžko - 7 000 Kč


základní informace


Podrobné pokyny k zájezdu
Destinace Rusko Rusko
Lotyšsko Lotyšsko
Finsko Finsko
Estonsko Estonsko
UbytováníHotel
Stravasnídaně
DopravaLetecky
Nástupní místaPraha hl.m.
Zájezdy do destinací
Rusko - zájezdy
Lotyšsko - zájezdy
Finsko - zájezdy
Estonsko - zájezdyQrCode image

Podobné zájezdy

TOPlist