Pohodový týden v Alpách - Francie - Toulky provensálským Kavkazem NP Les Écrins

klimatizovaný autobus hotel 2* polopenze turistika sauna bazén Náročnost 2.5

Navštivte s námi odlehlejší, o to více krásnější část Alp, umístěnou mezi Savojskem a Haute Provence. Krásná oblast, které vévodí nejvyšší vrchol Barre des Écrins( 4102 m) vás překvapí čistou přírodou a přitom zde potkáte minimum návštěvníků. V oblasti není nouze ani o divoké říční údolí a historické památky.


Úvod:

Jedná se o nejrozsáhlejší park z devíti francouzských národních parků. Leží přibližně 50 km jihovýchodně od Grenoblu a 20 km na západ od Brianconu. NP je tvořen sedmi hluboce zaříznutými údolími obklopenými vysokými horskými štíty, ledovci, strmými skalními stěnami, ale i řekami a bystřinami plnými peřejí, zelenými loukami a pastvinami. Nesmíme zapomenout ani na nádherná ledovcová jezera, vodopády a polozapomenuté vesničky. Odlehlost a drsné horské podmínky způsobily, že tento kraj byl po dlouhou dobu stranou turistického ruchu. Pro naše turisty je znám spíše v zimě jako lyžařská oblast se středisky Serre Chevallier nebo Alpe d´Huez. Ubytováni budeme v městě Briancon. Hotel** nabízí pokoje s vlastním sociálním zařízením, sat. TV. Snídaně je formou bufetu, večeře menu o 3 chodech, 2x pro nás budou připraveny typické místní speciality (alpský večer a večer francouzských specialit). Součástí hotelu je i sauna a bazén. Vydejte se s námi do divokých hor NP Les Écrins. Provází J. JežekHlídací pes

Nastavte si hlídání změn u oblíbených zájezdů. Informace o změně vám bude odeslána na emailovou adresu.

 

 
Program zájezdu

 • 1. den: odjezd z ČR do Francie.
 • 2. den: příjezd do BRIANCONU (1 320 m), dopolední snídaně, ubytování dle možností hotelu. Po delší cestě následuje volnější program. Od hotelu nenáročná procházka do historického centra Brianconu (UNESCO) známého jako součást „Vaubanova opevnění“. Procházka úzkými kamennými uličkami města, které pochází převážně z 18. století, projdeme se po historickém mostě PONT D' ASFELT spojujícím město s dalšími pevnostmi, opevnění opustíme branou PORTE PIGNEROL. V rámci těžší varianty (náročnost 2 z 5; 3 hod.,↑300 m, ↓300 m) výstup k pevnosti FORT DES TETES, odkud se nám naskytnou nezapomenutelné pohledy na celé údolí od města GAP až po italsko-francouzskou hranici. Návrat na hotel, večeře - alpský večer.
 • Hlavní část programu lze bez potíží naplnit za jakéhokoli počasí. Centrem pozornosti bude historický BRIANCON, známé pevnostní město pod ochranou UNESCO, které je zároveň i nejvýše položeným městem ve Francii. Volný program v historickém centru tohoto nádherného městečka bude doplněn o procházku k významnému mostu z 18. století (PONT D ASFELT) klenoucím se 60 m nad řekou DURANCE, a případně také o "návštěvu" jedné z okolních pevností. Odpočinková část programu pak bude doplněna o možnost výstupu na vyhlídku (600 výškových metrů), ze které se nám naskytnou nezapomenutelné výhledy nejen na město, ale i na oblast SEERE CHEVALIER a průsmyk COL DE MONTGENEVRE vedoucí do Itálie. Dřívější návrat nabídne prostor pro relaxaci v rámci hotelového bazénu či při procházce v okolních malebných vesničkách.
 • 3. den: snídaně, odjezd busem k parkovišti PONT D' ALP (1 710) v údolí GUISSANE. Základní varianta (2,5 z 5; 6 hod., ↑600 m, ↓600 m): okružní túra k jezeru GRAND LAC (2 282 m). Podél vodopádu a horského potoka s rozhledy na okolní skalnaté masivy, které dosahují téměř tří tisíc metrů k salaši, poté stoupání částečně jištěnou cestou až k jezeru, zpět malebným údolím bystřiny TORRENT DU RIF sevřeném po obou stranách vysokými skalami pohoří TETE DE CASSILLE a ARETES DE LA BRUYERE na parkoviště. Odjezd busem do hotelu, večeře.
 • Túra k jezeru GRAND LAC nabízí hned několik zajímavých bodů. Cestu, kterou "nastoupíme" na okruh, kopíruje několik divokých říček a vodopádů. Stoupání k salaši (u které se zastavíme na zpáteční cestě) nám zabere necelou hodinu, v rámci které budeme moci pozorovat hlavní údolí této oblasti a horské silničky, které jím jsou propleteny. Následuje rychlé, ale prudké stoupání, které postupně zvyšuje na své intenzitě. Posledních asi 70 výškových metrů překonáme díky částečně jištěné cestě. Její provedení je však vysoce kvalitní a bezpečné. Tato část by se tak měla stát spíše příjemným zážitkem a zpestřením. Odměnou za výstup nám bude fascinující panoramatický výhled přes jezero GRAND LAC. Obdivovat budeme i nejvyšší horu NP, Barre des Écrins (4 102 m) a přilehlé ledovce. Druhá část túry je pak spíše odpočinková. Nepříliš náročné pozvolné klesání po dobře vyšlapané pěšině zakončíme u salaše, čímž dokončíme okruh a jednou z mnoha stezek se vrátíme až k busu. Lehčí variantou je možnost vyhnout se prudkému stoupání a jezera dosáhnout okruhem z druhé strany.
 • 4. den: snídaně, busem do VILLAR D' ARENE (1 520 m). Základní varianta (2 z 5; 5 hod., ↑550 m, ↓100): pěšky údolím řeky ROMANCHE pod ledovci CLOT BOUCHARET a PEIGNE kolem vodopádů k horské boudě REFUGE DE L' ALPE (2 079 m). Panoramatickým traverzem po cestě GR 54 do sedla COL DU LAUTARET (2 058 m) s výhledy na okolní velikány. Trek je velice populární mezi turisty díky snadnému dosažení a dechberoucím výhledům na ledovce, zpět busem, večeře.
 • Jestliže předchozí den nabídl hlavně výhledy do dálky, a tudíž na celou řadu tří a čtyřtisícových vrcholů rozesetých po celém NP, dnes se budeme naopak pohybovat v "přímém" kontaktu některých z těchto velikánů. Z počátku nás zcela nenáročná procházka po vozové cestě dovede až k umělému jezeru, které zachycuje vodu z tajících ledovců. Od jezera začíná cca 500 m stoupání, které však díky serpentýnám a jednoduchému terénu není příliš náročné. Mnoho zastávek k oddechu a focení si vyžádají tamní scenérie - budeme se pohybovat přímo podél obrovských vodopádů vytékajících z ledovců CLOT BOUCHARET a PEIGNE. Samotné ledovce pak budeme obdivovat jen o pár chvil později a zůstanou nám na očích až do konce túry. V jejich bezprostředním kontaktu se budeme pohybovat už jen po mírně stoupající pěšině, která nás zavede až k chatě L ALPE (2 079 m). Ta je výchozím bodem pro ledovcové túry, a zdatnější z nás mohou pokračovat po jedné z tras až téměř na konec údolí řeky ROMANCHE, na samotný práh ledovce. Plánovaná trasa pokračuje po jednom z nejproslulejších vrstevnicových treků nejen ve Francii (GR 54). Tato terénově nenáročná cesta nabízí úžasné panoramatické výhledy na oba zmíněné ledovce, vodopády, pod kterými jsme procházeli, a postupně i na slavný průsmyk COL DU GALIBIER. Opravdu nenáročná rovinatá pasáž nám zabere přibližně 2h a v celé své délce nabízí nezapomenutelné výhledy. Celou trasu je možné zkrátit o cca 1,5h s vynecháním záchytné chaty v polovině trasy a rovnou směřovat na vrstevnicovou část.
 • 5. den: snídaně, odjezd busem do vesničky LA GRAVE (1 450 m). Výjezd do výšky 3 200 m, odkud budeme mít celý park jako na dlani. Po procházce po zasněženém ledovci sjedeme do mezistanice (2 416 m) k výchozímu bodu túry. Jezero PUY VACHIER je naším záchytným bodem, od kterého je možné vystoupat po strmější, avšak nenáročné cestě k salaši. Po sestupu zpět je možné vrátit se krátkým okruhem s menším převýšením (150 m stoupání a klesání) zpět do střední části lanovky, anebo pokračovat po základní trase. Ta pokračuje dvěma prudšími klesáními oddělenými přibližně půlhodinovou rovinatou pasáží. Cesta vede po dobře vyšlapané stezce začínající mírně kamenitým terénem, který postupně přechází v lesní pěšinu. Závěrečnou část absolvujeme po zpevněné vozové cestě, která nás dovede až na okraj La Grave. Po celou dobu túry budeme moci obdivovat majestátní ledovcové masivy v čele LA MEIJE. Návrat na hotel. Večeře - francouzské speciality.
 • V porovnání s ostatními dny, nás čeká spíše jednodušší trasa. Celý program nejprve zahájíme výjezdem do výšky 3 200 m, odkud budeme mít celý Národní park včetně ledovců, celé řady třítisícových a dokonce i některých čtyřtisícových vrcholů jako na dlani. Sjezdem do mezistanice (2 416 m) se dostaneme k výchozímu bodu. Profilem v podstatě rovinatý traverz nám nabídne skvostné výhledy na La Grave a okolní vesničky vystavěné na obrovském skalním útesu. Jezero PUY VACHIER je naším záchytným bodem, od kterého je možné vystoupat po strmější, avšak (co se týče terénu) nenáročné cestě k salaši, odkud se nám naskytnou nádherné pohledy na jezero pod námi. Po sestupu zpět je možné vrátit se krátkým okruhem s menším převýšením (150 m stoupání a klesání) zpět do střední části lanovky, a nebo pokračovat po základní trase. Ta pokračuje dvěma prudšími klesáními oddělenými přibližně půlhodinovou rovinatou pasáží. Cesta vede po dobře vyšlapané stezce začínající mírně kamenitým terénem, který postupně přechází v lesní pěšinu. Závěrečnou část absolvujeme po zpevněné vozové cestě, která nás dovede až na okraj La Grave. Před večeří bude jistě prostor pro návštěvu hotelového bazénu, ze kterého je, stejně jako z některých balkonů našich pokojů, možné obdivovat soustavu ledovce LA MEIJE vznikajícího na hranicí 4 výškových kilometrů. Poloha hotelu a panoramata, která nabízí jeho bezprostřední okolí pak přímo vyzývá k procházce po typické alpské vesničce.
 • 6. den: snídaně, odjezd do města MONTGENEVRE (1 850 m). Základní varianta (2,5 z 5; 6 hod., ↑530 m, ↓920 m): výjezd lanovkou na LA BERGERIE (2 150 m), výstup na LA CHALVET (2 577 m) a dále cestou po hřebeni s fascinujícími výhledy přes TETE DES FOURNEOUS (2 682 m) až do COL DE LA LAUZE (2 529 m). Túru dokončíme sestupem přes hranici do italského CLAVIERE (1 760 m). Lehčí varianta (1,5 z 5; 5 hod., ↑50 m, ↓400 m): stejný výjezd lanovkou a poté sestup severním balkónem s výhledem do údolí až do CLAVIERE. Všichni odjezd do hotelu a večeře.
 • Fascinující hřebenová túra doplňuje velmi rozmanitou strukturu jednotlivých programových dní, kdy cílem tohoto zájezdu je, aby každý den přinesl nejen programově, obtížnostně a profilově, ale i typově odlišné trasy. Hřebenová túra proto v programu nemůže chybět. Po výjezdu lanovkou absolvujeme před nástupem na hřeben přibližně 1-1,5h stoupání po zpevněné, široké a profilově ne příliš prudké cestě. Po dosažení hřebene nám bude odměnou exkluzivní 360° panoramatický výhled. Samotná chůze po hřebeni, jeho malebný profil a výhled (za dobré viditelnosti) až do Savojských Alp je nezapomenutelným zážitkem. Po přejití hřebene (cca 1,5h) následuje postupný sestup až ke korytu, v létě již vyschlé, řeky. Jejím překročením se dostaneme na italské území a celou túru zakončíme sestupem podél divoké bystřiny a menších vodopádů až do italského městečka CLAVIERE. Lehčí variantu čeká panoramatická procházka od stanice lanovky. Pěšinou nebo zcela nenáročnou vozovou cestou postupně sestoupíme asi 400 výškových metrů až ke státní hranici a následně již přímo do CLAVIERE. Skrze městečko s typickou italskou atmosférou dojdeme až k našemu autobusu.
 • 7. den: snídaně, vyklizení pokojů, dopoledne odjezd do ČR. Průjezd přes horskou silnici se zastávkou na COL DU GALIBIER (2 642m), tradičně nejvyšší bod Tour de France. Za dobré viditelnosti výhled nejen na NP Ecrins, ale i na Savojské Alpy včetně nejvyšší hory Alp MONT BLANC (4 810 m). Cestou ještě krátká zastávka ve „francouzských Benátkách“ - ANNENCY.
 • 8. den: příjezd do ČR brzy ráno.
 • Poznámka I: Dětské slevy platí při ubytování s 2 dospělými osobami.
 • Poznámka II: Svoz pořádáme od 4 osob.
 • Cena zahrnuje: 5x nocleh, 6x snídaně, 5x večeře, doprava klimatizovaným autobusem, vedoucí zájezdu, informační materiály.
 • Cena nezahrnuje: vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.
 • Příplatky: 1lůžkový pokoj 2 900 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně pojištění na horskou turistiku a připojištění stornopoplatků do 30 000 Kč za 280 Kč.
 • Stravování: snídaně je formou bufetu, večeře menu o 3 chodech, 2x pro nás budou připraveny typické místní speciality (alpský večer a večer francouzských specialit).
 • Ubytování: Ubytováni budeme v městě Briancon. Hotel** nabízí pokoje s vlastním sociálním zařízením, sat. TV.


základní informace


Podrobné pokyny k zájezdu
Typ zájezduPOHODOVÉ TÝDNY NEJEN V ALPÁCH
UbytováníHotel 2*
Stravapolopenze
DopravaAutokarem
Nástupní místaBeroun, Hradec Králové, Pardubice, Plzeň, Poděbrady, Praha, svoz Brno, svoz Bratislava, svoz JihlavaQrCode image

Podobné zájezdy

TOPlist