Itálie - Benátky, město na laguně

klimatizovaný autobus hotel 3* snidane

Navštivte a podrobně poznejte světoznámé město na laguně, které bývalo námořní velmocí a jedním z ohnisek vzniku renesance.


Úvod:

Většina cestovních kanceláří vás vezme do Benátek na pouhý den. My nabízíme na karneval, na Velikonoce nebo na konci léta hned celé tři dny, během nichž budeme mít dostatek času užít si karnevalového veselí i benátských muzeí. Při procházce si pohlédneme stavby reprezentující románské umění, gotiku, renesanci a baroko, podrobněji se jim budeme moci věnovat při individuální prohlídce muzeí. Pamatujeme i na karnevalové pochutiny typické pro toto město. Benátkami vás bude provázet Václav Kabíček, který se městu na laguně věnuje již více jak 25 let.Hlídací pes

Nastavte si hlídání změn u oblíbených zájezdů. Informace o změně vám bude odeslána na emailovou adresu.

 

 
Program zájezdu

 • 1. den: odjezd ve večerních hodinách z republiky.
 • 2. den: procházka BENÁTKAMI I. – Chiesa della Pietà (kostel, kde působil Vivaldi), Riva degli Schiavoni, PIAZZA SAN MARCO a památky na něm, za příznivého počasí výjezd výtahem na benátskou Kampanilu (vyhlídka ilustrující, proč se o Benátkách hovoří jako o městu ostrovů), TEATRO LA FENICE (jedno z hlavních center italské opery), unikátní schodiště Scalla Contarini del Bovolo, PONTE DI RIALTO (nejstarší benátský most vedoucí přes Velký kanál), benátská tržnice. Pro zájemce pokračuje po obědě druhá část prohlídky. CAMPO SAN POLO (největší benátské suchozemské náměstí, v době karnevalu jedno z jeho center), BASILICA DEI FRARI (františkánský klášterní kostel s díly Tiziana, Belliniho i Donatella), Scuola Grande di San Rocco (unikátní soubor pláten a fresek od Tintoretta), dva mosty přes Velký kanál – Ponte degli Scalzi a Ponte della Costituzzione, benátské ghetto (po jeho vzoru vznikla ghetta v celé Evropě, Shakespeare sem umístil Kupce benátského), fakultativně vyhlídková plavba vaporettem Velkým kanálem k náměstí San Marco.
 • 3. den: poznávání ostrovů v laguně – BURANO – ostrov pestrobarevných fasád, krajek a rybářů, TORCELLO – původní centrum celých Benátek, Atillův trůn, starobylá bazilika Santa Maria Assunta, MURANO – ostrov benátských sklářů, v jedné ze skláren uvidíte, jak se vyrábí v Benátkách sklo dodnes, ve druhé části dne volný program nebo prohlídka muzeí.
 • 4. den: Procházka BENÁTKAMI II. – Chiesa di San Zaccaria (renesanční kostel s mistrovským Belliniho plátnem), Chiessa di Santa Maria Formosa, benátský pantheon San Zanipolo (dominikánský klášter, před ním stojí jezdecký Colleoniho pomník), Chiesa San Moise, Santa Maria del Giglio, Campo Santo Stefano, GALLERIA DELL´ACADEMIA (vyhlášená obrazárna), „prokletý dům“, muzeum PEGGY GUGENHEIM, největší benátský barokní chrám BAZILICA DI SANTA MARIA DELLA SALLUTE, Punta della Dogana s expozicí nejmodernějšího umění. Večer odjezd do ČR.
 • 5. den: návrat v časných ranních hodinách.
 • Poznámka I: CK je oprávněna změnit nástupní místo na svozové místo! Nástupní místa se odvíjejí podle přihlášení klientů.
 • Cena zahrnuje: doprava klimatizovaným autobusem, 2x ubytování v hotelu*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x snídaně, vedoucí zájezdu.
 • Cena nezahrnuje: pobyt. taxa, vstupné, plavby lodí po kanálech cca 40 € bez omezení pohybu po kanálech i na ostrov, vstupní (vjezdové) poplatky do Benátek (očekává se zavedení v průběhu r. 2020, v době vydání katalogu nebylo známo), fakult. služby a vše ostatní co není uvedeno v „Cena zahrnuje“
 • Příplatky: 1lůžk. pokoj 1 000 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna 175 Kč, 2x večeři 860 Kč.
 • Stravování: 2x snídaně.
 • Ubytování: 2x ubytování v hotelu*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím.


základní informace


Podrobné pokyny k zájezdu
Typ zájezduPOZNÁVACÍ ZÁJEZDY
UbytováníHotel 3*
Stravasnídaně
DopravaAutokarem
Nástupní místaBrno, Hradec Králové, Olomouc, Pardubice, Praha, Vysoké Mýto, Svitavy, Jaroměř, Hranice na Moravě, Litomyšl, Holice, Poděbrady (dálnice ÖMV), NáchodQrCode image

Podobné zájezdy

TOPlist