Itálie - Ligurská riviéra Di Ponte a Azurové pobřeží

Náročnost 1 klimatizovaný autobus hotel 3* polopenze

Navštivte v jednom zájezdu italskou Ligurskou riviéru se svými pitoreskními městečky a členitým pobřežím a také italskou část Azurového pobřeží. Podíváte se i do vesniček Cinque Terre a do krásných toskánských měst Lucca a Pisa.


Úvod:

Pokračování úspěšného zájezdu do Ligurie, která patří k nejkrásnějším oblastem Itálie a samotné pobřeží nabízí jedny z nejkouzelnějších evropských scenérií. Čeká nás slunce, stálé klima, starobylá městečka, ale i výlety na blízké Azurové pobřeží, starobylé uličky vonící bylinami, vesničky na kopcích a světoznámá letoviska.Hlídací pes

Nastavte si hlídání změn u oblíbených zájezdů. Informace o změně vám bude odeslána na emailovou adresu.

 

 
Program zájezdu

 • 1. den: v podvečerních hodinách odjezd z ČR
 • 2. den: ráno příjezd na pobřeží Ligurie, návštěva a prohlídka LERICI, domy pastelových barev, majestátní hrad s jedinečnými výhledy na záliv a celé pobřeží. Tento pruh země okolo Zálivu básníků si oblíbili angličtí spisovatelé, např: Yeats a D.H.Lawrence, promenáda, bude čas i na ranní italskou kávu. Odjezd do přímořského letoviska do hotelu, ubytování, moře, krásná promenáda, individuální volno
 • 3. den: pobyt u moře, individuální volno.
 • 4. den: celodenní výlet do JANOVA, centrum Ligurie, město vtěsnané mezi moře a hory, spojené s K. Kolumbem. Procházka a prohlídka historického centra slavné středověké námořní republiky, třída Via Garibaldi s nádhernými paláci (UNESCO), kostely, Dóžecí palác, katedrála San Lorenzo s románským průčelím, Kolumbův rodný dům u brány Porta Soprana, renesanční Strada Nuova, historický přístav PORTO ANTICO, možnost návštěvy slavného obřího mořského akvária. Na závěr lodní výlet po pobřeží Levantské riviéry do jednoho z nejhezčích rybářských městeček CAMOGLI, příkré zelené svahy ligurských Apenin, středověké výškové domy pastelových barev zdobené lasturami, malé restaurace s vůní připravovaných ryb.
 • 5. den: pobyt u moře, individuální volno.
 • 6. den: poloostrov PORTOFINO. Lodní výlet do malebné zátoky se středověkým klášterem SAN FRUTUOSO, po prohlídce bývalého opatství možnost koupání ve smaradové vodě Ligurského moře. Pokračujeme do PORTOFINA, nejluxusnějšího přístavu a letoviska v zemi i celém Středomoří. Možná, že právě díky svému složitému přístupu se toto exkluzivní letovisko stalo úkrytem pro spisovatele, jako byli Guy de Maupassant a Truman Capote či hollywoodské celebrity. O tom, jaké klientele Portofino slouží, nás přesvědčí pohled na pyšné jachty kotvící v zálivu. Nostalgická atmosféra městečka SANTA MARGARITA, projdeme se po palmové promenádě i exotickým parkem Villy Durazzo, prohlídka, barokní kostely.
 • 7. den: oblast útesů mezi Levanto a La Spezia. Přejezd do přístavu La Spezia, lodní výlet Zátokou básníků na rozhraní Tyrhénského a Ligurského moře, prohlídka malebného středověkého městečka Portovenere, jehož panorama s nádherným románským kostelem a tajemnou citadelou nad mořem se stalo srdcovou záležitostí například pro lorda Byrona, příkré křivolaké uličky, hradby, útesy a výrobny pravého ligurského pesta, maličký přístav a velké množství historie. Vyhlídková plavba podél chráněného skalnatého pobřeží Cinque Terre (Unesco), jeden z pokladů Itálie (oblast je dostupná pouze vlakem, lodí cca 20 €), Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza a Monterosso. Výlet vlakem do malebných městeček VERNAZZA a RIOMAGGIORE, vycházka v oblasti těchto úchvatných vesnic balancujících na samém okraji závratných útesů. Večer procházka centrem přístavního města LA SPEZIA a odjezd domů.
 • 8. den: pobyt u moře, individuální volno. Pro zájemce je připraven celodenní fakult. výlet. Navštívíme starobylé město LUCCA, historické centrum obklopené hradbami, za kterými budeme obdivovat krásné stavební památky, z nichž jedna z nejznámějších je původně římské Amfiteatrální náměstí - velkolepý DÓM SAN MARTINO, kostel San Michele in Foro, rodný dům G. Pucciniho. Uvědomíme si noblesní atmosféru tohoto kdysi velmi bohatého města. Následuje PISA, město proslulé svou šikmou věží, náměstí Campo dei Miracoli (Pole zázraků), katedrála, baptisterium, Camposanto. Návrat na pobřeží k moři.
 • 9. den: pobyt u moře, individuální volno bus. skupina: V pozdních odpoledních hodinách odjezd do republiky.
 • 10. den: předpokládaný návrat do ČR v ranních hodinách.
 • Poznámka I: CK je oprávněna změnit nástupní místo na svozové místo! Nástupní místa se odvíjejí podle počtu přihlášení klientů.
 • Cena zahrnuje: doprava klim. busem, 7x ubytování v hotelu*** - 2lůžk.pokoje s klim. a příslušenstvím, 7x polopenze, vedoucí zájezdu.
 • Cena nezahrnuje: vstupné, pobytová taxa, fakultativní a lodní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.
 • Příplatky: 1lůžk. pokoj 4 000 Kč. fakult. výlet 8. den 480 Kč/os. (min. 20 účastníků), pojištění léčebných výloh vč. storna zájezdu 350 Kč
 • Ubytování: Hotel*** s výbornou polohou v přímořském městečku Viareggio u krásné promenády a v těsné blízkosti pláže – 2lůžk. klim. pokoje s příslušenstvím, Sat TV.


základní informace


Podrobné pokyny k zájezdu
Typ zájezduPOBYTOVĚ POZNÁVACÍ
UbytováníHotel
Stravapolopenze
DopravaAutokarem
Nástupní místaBrno, Hradec Králové, Olomouc, Pardubice, Praha, Vysoké Mýto, Svitavy, Ostrava, Litomyšl, Holice, Poděbrady (dálnice ÖMV), Frýdek Místek, Nový Jičín, HraniceQrCode image

Podobné zájezdy

TOPlist