Kazachstán, Uzbekistán, Turkmenistán

letecky bus hotel stan snidane Novinka Náročnost 1.5

Kazachstán, Uzbekistán, Turkmenistán


Úvod:

Kazachstán, Uzbekistán, TurkmenistánHlídací pes

Nastavte si hlídání změn u oblíbených zájezdů. Informace o změně vám bude odeslána na emailovou adresu.

 

 
Program zájezdu

 • 1. den: z Prahy do ALMATY.
 • 2. den: návštěvu Kazachstánu zahájíme prohlídkou bývalého hlavního města ALMATY. Od Památníku nezávislosti na NÁMĚSTI REPUBLIKY se vydáme k Prezidentskému paláci a Ústřednímu státnímu muzeu. V PAMFILOVĚ PARKU navštívíme KATEDRÁLU NANEBEVSTOUPENÍ, nedaleký ZELENÝ BAZAR i ÚSTŘEDNÍ MEŠITU. Ve večerních hodinách výlet na "Zelený pahorek" KOK TOBE s panoramatickým výhledem na město. Tři noclehy v ALMATY.
 • 3. den: v ranních hodinách vyrazíme do národního parku ILE ALATAU. Nejprve do údolí řeky MALAJA ALMATINKA, kde si prohlédneme sportovní olympijské středisko MEDEU, přehradu i lyžařské středisko ČIMBULAK. Posléze se přesuneme do údolí BOLŠAJA ALMATINKA, kde se projdeme k astronomické observatoři GAIŠ nedaleko VELKÉHO ALMATSKÉHO JEZERA.
 • 4. den: ráno se vydáme do TURGENSKÉHO ÚDOLÍ, kde nás čeká pěší procházka k MEDVĚDÍMU VODOPÁDU. Po poledni se přesuneme do městečka ESIK se slavnými vykopávkami pohřebních kurhanů včetně mohyly ZLATÉHO MUŽE a pokračujeme panoramatickým údolím ESIKSKÉ SOUTĚSKY až k vysokohorskému jezeru ESIK (Issyk).
 • 5. den: tento den nás čeká procházka úchvatnými scenériemi jednoho z nejkrásnějších kaňonů ve Střední Asii - ČARYNSKÉHO KAŇONU, který je zvaný též "Červený kaňon" či "Údolí hradů". V pozdním odpoledni se ještě zastavíme u posvátného stromu ve vsi AULIE-AGAŠ. Nocovat budeme v DŽARKENTU nedaleko čínských hranic.
 • 6. den: po snídani se krátce zastavíme v centru DŽARKENTU v jedinečné mešitě postavené v čínském stylu. Pokračujeme západním směrem do národního parku ALTYN EMEL s další úchvatnou přírodní atrakcí: ZPÍVAJÍCÍ DUNOU. Nocovat budeme v rekreačním středisku na břehu KAPČAGAJSKÉHO JEZERA.
 • 7. den: brzo ráno vyrazíme k světoznámým petroglyfům s motivy tří Buddhů a tibetskými nápisy v lokalitě TAMGALY TAS na levém břehy řeky ILI. Na protějším pravém břehu téže řeky navštívíme FILMOVÉ MĚSTEČKO, kde se točil kazašský velkofilm "Kočovník". Zde si prohlédneme kulisy středověké karavanseraje a středoasijského města na Hedvábné stezce. Odpoledne se přesuneme do lokality TAMGALY se slavnými petroglyfy z doby bronzové.
 • 8. den: ve městě TARAZ, které je považováno za nestarší metropoli Kazachstánu, si prohlédneme mauzolea významných vládců jako byli KARACHAN, DAUITBEK a TEKTURMAS, i blízké MAUZOLEUM AIŠA BIBI, legendární princezny a krasavice. Druhou část dne strávíme v jihokazašské metropoli ŠYMKENT, kde se následně ubytujeme v hotelu.
 • 9. den: po snídani zamíří naše cesta do archeologické lokality OTRAR a do blízkého mauzolea ARYSTAN BAB. Dále si prohlédneme malebné město TURKESTAN s mnoha symbolickými památkami typickými pro města Hedvábné stezky, především komplexu mauzolea súfíjského mystika CHODŽI AHMEDA JASÁVÍHO. Na nocleh ve městě KYZYLORDA dorazíme v nočních hodinách.
 • 10. den: tento den zasvětíme prohlídce KOSMODROMU v BAJKONURU. Prohlédneme si Muzeum kosmodromu, startovací rampu, odkud vzlétl GAGARIN, i některé další přístupné budovy, ve kterých se seznámíme s historií sovětské kosmonautiky. Dva noclehy v BAJKONURU.
 • 11. den: přesuneme se do ARALSKU na břehu vyschlého ARALSKÉHO JEZERA a po prohlídce města si prohlédneme koráby i muzeum, které dobře ilustruje obrovskou ekologickou katastrofu, k níž v oblasti Aralského jezera došlo.
 • 12. den: přejezd na letiště do KYZYLORDY a přelet do ASTANY, kde se na dvě noci ubytujeme.
 • 13. den: prohlídka hlavního města Kazachstánu ASTANY. Dopoledne se zaměříme na významné pamětihodnosti na pravém břehu řeky IŠIM: Ústřední náměstí s Prezidentským kulturním centrem, Novým náměstím s Muzeem prvního prezidenta země a pravoslavnou katedrálou. Odpoledne se přesuneme do MĚSTSKÉHO PARKU na levém břehu. Prohlédneme si věž BAJTEREK, PALÁC MÍRU A HARMONIE a prezidentský palác AK ORDA.
 • 14. den: výlet do pohoří BOROVOJE severně od Astany. Díky malebným scenériím jezer, vrcholkům a lesům připomíná oblast BURABAJSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU pestrobarevnou krajinu ve středoevropském Švýcarsku.
 • 15. den: návrat do Astany, nocleh.
 • 16. - 18. den: přejezd z Astany do Taškentu.
 • 19. den: prohlídku metropole TAŠKENTU zahájíme v historickém a duchovním srdci města v areálu CHOZRETI IMÁMA s mešitou, mauzoleem, dále knihovnou MUYI MUBORAK s nejstarším svazkem koránu a BARAK-CHÁNOVOU MADRASOU. Kolem TAŠKENTSKÉHO PLANETÁRIA se přesunem do MADRASY KULKEDASH a na nedalekou tržnici CHORSU. Návštěvu města ukončíme na hlavním TIMUROVĚ NÁMĚSTÍ, kde jsou nejvýznamnější vládní budovy. Nocleh v TAŠKENTU.
 • 20. den: po snídani se přesuneme přes průsmyk KAMCHIQ DOVONI (2 268 m) v KURAMINSKÝCH HORÁCH do úrodného FERGANSKÉHO ÚDOLÍ. První zastávkou budou ruiny města AKSIKENT, rodiště Tamerlánova vnuka, velkého básníka a zároveň panovníka BABÚRA. V druhém největším uzbeckém městě NAMANGAN navštívíme slavnou madrasu MULLA QIRG'IZ i komplex XO'JA AMIN s mešitou a mauzoleem. Pak se přesuneme do nejuzbečtějšího města ANDIŽAN na prohlídku etnografického muzea v PÁTEČNÍ MEŠITĚ. V ANDIŽANU budeme též nocovat.
 • 21. den: nejprve si v MARGILANU projdeme továrnu na zpracování hedvábí a v městečku RISHTON s vyhlášenou ručně vyráběnou keramikou navštívíme Muzeum rishtonské keramiky, kde si zároveň dopřejeme oběd s ferganskými specialitami. Odpoledne se přesuneme do "větrného města" KOKANDU, kde si vychutnáme nádherný PALÁC CHÁNA CHUDOJARA i nedalekou PÁTEČNÍ MEŠITU. Na nocleh se přesuneme přes hory do GULISTANU v údolí řeky SYR DARJA.
 • 22. den: v brzkých hodinách vyrazíme do NÁRODNÍHO PARKU ZAAMIN v pohoří TURKESTÁNSKÝ HŘBET na hranicích s Tádžikistánem. Od stejnojmenné přehrady se přesuneme do horského letoviska a dále do průsmyků nad horami pokrytými jalovcovými lesy. Při cestě se ještě zastavíme ve vesnici HARTANG na prohlídku MAUZOLEA IMÁMA AL-BUCHÁRÍHO, velkého mudrce a právníka raného středověku. Dva noclehy v SAMARKANDU.
 • 23. den: čeká nás celodenní prohlídka nejkrásnějšího města na HEDVÁBNÉ STEZCE - SAMARKANDU (UNESCO). Dopoledne si prohlédneme památky kolem slavného náměstí REGISTAN, kterému vévodí ULUG-BEGOVA MADRASA a madrasy TILLÓKÓRI a ŠER-DOR. Prohlédneme si mauzoleuM Gúr Emír, Ruchabád a posléze se přesuneme k mešitě a mauzoleu BIBI CHÁNUM. Po obědě si prohlédneme pohřební areál ŠACH-I-ZINDA, nekropoli se 44 hrobkami a 20 mauzolei. Posledním zastavením budou starověké vykopávky AFROSIAB na okraji města včetně muzea.
 • 24. den: dopoledne si prohlédneme ŠACHRISABZ (UNESCO), rodiště velkého TAMERLÁNA (Timura Lenka). Nejprve si prohlédneme Tamerlánův BÍLÝ PALÁC (Ak-Saray) a kolem jeho sochy se přesuneme do areálu mešit KOK-GUMBAZ v komplexu DOR AL-TILOVAT a Tamerlánovo rodinné mauzoleum DOR AS-SIADAT s mešitou IMÁMA CHAZRATÍHO. Odpoledne se ještě krátce zastavíme v historickém centru města QARSHI. Dvě noci budeme spát v BUCHAŘE.
 • 25. den: prohlídku města BUCHARA (UNESCO) zahájíme návštěvou mešity BOLO-HAUZ, slavného MAUZOLEA ISMAILA SAMÁNÍHO a především areálu pevnosti ARK i blízkého vězení ZINDÓN. Pokračujeme do centra k mešitě a minaretu KALJÓN, ULUG-BEGOVĚ MADRASE, krytým bazarům až na náměstí LYABI-HAUZ. Prohlídku ukončíme na východní straně Starého města u půvabné mešity CHOR MINÓR se čtyřmi minarety.
 • 25. – 26. den: 26. DEN: celodenní přejezd po dálnici z BUCHARY do CHÍVY napříč živou POUŠTÍ KYZYLKUM., která svůj název "Červená poušť" získala díky zbarvení suché trávy a keříků. Cestou vykonáme na POUŠTI KYZYLKUM několik panoramatických zastávek včetně obědové pauzy v místním motorestu, kde bude možnost vychutnat některou z polévek i chutný šašlik. V druhé části dne překročíme druhou největší řeku Uzbekistánu AMU DARJU a okolo města URGENCH zamíříme do CHÍVY, kde spíme dvě noci.
 • 27. - 28. den: 27. DEN: celý den strávíme prohlídkou klenotu střední Asie a metropole CHÓREZMU, města CHÍVY (UNESCO). Od paláce NURILLABAY zamíříme k branám starého města ICHON QALA. Prohlédneme si pevnost KUNYA ARK, z jejichž věží je nejkrásnější pohled na Staré město. Pokračujeme kolem minaretu KALTA MINAR až k páteční mešitě JUMA MASJID. Po obědě navštívíme interiéry mauzolea PAHLAVÁNA MAHMÚDA, madrasy SHERGAZÍ CHÁNA a ALLAH KULÍ CHÁNA, a nakonec palác TASH XAULI. Na večeři zajdeme ve Starém městě, které si ještě večer při procházce vychutnáme.
 • 28. den: v první části dne přejezd do TURKMENISTÁNU. Po překonání hranic se přesuneme do města KÖNEÜRGENÇ (UNESCO), kde shlédneme nejvýznamnější památky bývalé metropole starověké říše CHÓREZM. Od muzea se přesuneme přes mauzolea NEJAMEDDIN KUBRA, TURABEG CHÁNUM k pevnosti KYRK MOLLA. Na konci lokality si prohlédneme mauzolea SULTÁNA TEKESH, ARSLANA II a MINARET MÁMUNA II. Nocleh ve městě.
 • 28. - 30. den: 29. DEN: v ranních hodinách vyrazíme na celodenní přejezd na jih přes písečnou poušť KARAKUM, ve Střední Asii jednoznačně nejteplejší oblast. Cestou se zastavíme v lokalitě DERWEZE u hořících plynových kráterů zvaných BRÁNY DO PEKLA, jejichž průměr dosahuje 100 metrů a hloubka 20 metrů, a kde unikající zemní plyn hoří již od roku 1971. Odpoledne podnikneme ještě zastávku v pouštní oáze ERBENT a ve večerních hodinách dorazíme do AŠCHABADU na dva noclehy.
 • 29. den: 30. DEN: dopoledne vyrazíme na prohlídku vykopávek města NISA, hlavního města PARTHSKÉ ŘÍŠE. V lokalitě KÖW-ATA sestoupíme ke stejnojmennému podzemnímu jezeru v jeskyni, kde bude také možnost koupele. Po obědě vyrazíme na procházku Stezkou zdraví v pohoří KÖPETDAG a následně vyjedeme k TELEVIZNÍ VĚŽI případně vyrazíme kabinkovou lanovkou na vrcholek v pohoří KÖPETDAG, odkud je překrásný výhled na turkmenskou metropoli.
 • 29. - 30. den: 31. DEN: po snídani vyrazíme na prohlídku AŠCHABADU, hlavního města Turkmenistánu. Od monumentální mešity AZADI se přesuneme na NÁMĚSTÍ NEZÁVISLOSTI s Památníkem zemětřesení, Věčným ohněm, Univerzitou, Budovou vlády a Prezidentským palácem. Pak se přesuneme do PARKU NEZÁVISLOSTI s nákupním centrem ALTYN ASYR ve tvaru monumentální pyramidy, s Památníkem nezávislosti a Národním kulturním centrem. Prohlídku ukončíme u Národního muzea a PAMÁTNÍKU NEUTRALITY. Na nocleh přejedeme do města MARY.
 • 29. - 31. den: 32. DEN: brzy ráno vyrazíme do lokality GONUR DEPE, nejstaršího střediska uctívačů ohně na světě a patrně kolébky prvního monoteistického náboženství - zoroastrismu. Odpoledne se přesuneme do rozsáhlého archeologického areálu MERV (UNESCO) zvaného ve středověku MARGIANA. Město bylo ve své době považováno za jedno z nejvýznamnějších středisek islámské architektury vedle Damašku, Bagdádu a Káhiry. Večer se vrátíme zpátky do AŠCHABADU.
 • 30. - 31. den: 33. DEN: v ranních hodinách odlet do Prahy.
 • Cena zahrnuje: letenka Praha-Almaty, Kyzylorda-Astana, Ašchabad-Praha vč. let. tax a poplatků cca 18 000 Kč, doprava mikrobusem v rámci programu, 30x ubytování v hotelu a 1x ve stanu, 31x snídaně, vedoucí zájezdu, informační materiály
 • Cena nezahrnuje: ostatní strava, odletové taxy cca 30 USD, vstupné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje".
 • Příplatky: vstup do Bajkonuru 5 500 Kč, vízum do Uzbekistánu 3 000 Kč, vízum do Turkmenistánu 2 200 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu do 30 000 Kč za 1 815 Kč, do 80 000 Kč za 2 415 Kč, pojištění storna letenky (zdrav. důvody) 750 Kč.


základní informace


Podrobné pokyny k zájezdu
Ubytováníkombinované
Stravasnídaně
DopravaLetecky
Nástupní místaPraha hl.m.QrCode image

TOPlist