Kyrgyzstán, Tádžikistán, Kazachstán

Náročnost 2 letecky bus hotel TIP CK Poznání


Úvod:

KYRGYZSTÁN+TÁDŽIKISTÁN+KAZACHSTÁNHlídací pes

Nastavte si hlídání změn u oblíbených zájezdů. Informace o změně vám bude odeslána na emailovou adresu.

 

 
Program zájezdu

 • 1. - 2.den: odlet z Prahy do Biškeku. Ddopoledne prohlídka hlavního města BIŠKEKU: jezdecká socha MANASE, KONCERTNÍ SÍŇ, BÍLÝ DŮM, PANFILOVŮV PARK, náměstí ALA-TOO s památníkem svobody a Státním historickým muzeem, NÁMĚSTÍ REVOLUCE, Státní opera.
 • 3. den: v ranních hodinách vyrazíme východním směrem k minaretu BURANA s blízkou nekropolí, následně pokračujeme úchvatnou Bómskou soutěskou. Odpoledne procházka v magickém kaňonu Konorčok připomínajícím menší kopii Grand Canyonu v Americe. V podvečer příjezd do BALYKČY na břehu druhého nejvýše položeného jezera na světě ISSYK KUL. Nocleh ve městě KOČKOR.
 • 4. den: brzy ráno vyrazíme přes DOLONSKÝ PRŮSMYK (3 038 m) do horského střediska NARYN. Odtud pokračujeme do malebného města AT-BAŠY se spektakulárním kyrgyzským hřbitovem a nedalekou pevností KOŠOJ KORGON. Poslední zastávkou bude světoznámý karavenseraj TAŠ RABAT, ve starověku sloužící jako křesťanský nestoriánský případně buddhistický klášter. Zde v blízkosti hranic s Čínou budeme nocovat v jurtách.
 • 5. den: celodenní přejezd jednotlivými masivy a údolími ŤAN-ŠANU. Čeká nás cesta přes malebnou vesnici AK-TAL, kde se narodil národní básník TOGOLOK MOLDO, dále vesnici KURTKA s mauzoleem TAJLYK-BÁTYRA. Pokračujeme přes BAETOV dále průsmykem AK-KYYA (2 932 m) do KAZARMANU v Džalálabádské oblasti. Posléze přes průsmyk KALDAMA (3 062 m) začneme sestupovat do FERGANSKÉHO ÚDOLÍ na nocleh v DŽALALABÁDU.
 • 6. den: ráno zastavíme ve městě OZGON, prohlídka mauzolea KARACHANIDŮ. Následuje přejezd do Tádžikistánu s objezdem řady uzbeckých enkláv. Návštěvu Tádžikistánu zahájíme v severní provincii SUGHD čili historické starověké SOGDIANĚ. Nocovat budeme ve druhém největším městě Tádžikistánu, v CHUDŽANDU.
 • 7. den: prohlídka CHUDŽANDU - náměstí Registoni Pandžšambe s ústřední tržnicí, mešitou a mauzoleem Šeicha Maslihaddina, přesun ke starověké sogdianské pevnosti s historickým muzeem. Za městem se zastavíme u monumentálního sovětského paláce ARBOB. Ve starobylém městě ISTARAVŠAN si prohlédneme pevnost Mugh Teppe a ve starém městě rozsáhlý historický komplex SAR-I-MAZOR. Na nocleh přejedeme do PENDŽIKENTU.
 • 8. den: v údolí ZARAFŠÁNU navštívíme lokalitu SARAZM (UNESCO), tádžické Pompeje a vykopávky v PENDŽIKENTU s muzeem RUDAKÍHO. Přesun horskými průsmyky a kaňonem řeky FAN do hlavního města DUŠANBE, kde se ubytujeme v hotelu na 2 noci.
 • 9. den: dopoledne prohlídka tádžické metropole DUŠANBE. Prohlídku města zahájíme mešitou HADŽI JAQUBA a pokračujeme RUDAKIHO TŘÍDOU (vyhlášená čajovna ROCHAT a PREZIDENSTKÝ PALÁC) do Rudakího parku (Palác národů, nejvyšší vlaková žerď na světě, socha krále Ismaila Samáního, Stéla se státním znakem). Posléze navštívíme Etnografické muzeum a vyhlášené MUZEUM STAROVĚKÝCH DĚJIN se slavným monumentálním Spícím Buddhou. V dopoledních hodinách navštívíme GISSAR s malebnou pevností a dvěma madrasami.
 • 10. den: brzy ráno zamíříme na východ a přes VAHDAT se dostaneme k NURECKÉ PŘEHRADĚ, oblíbenému rekreačnímu středisku obyvatel metropole. Posléze se přesuneme do nejzajímavější partie celého zájezdu - údolí řeky PANDŽ tvořící hranici mezi Tádžikistánem a Afghánistánem, kdysi hlavní tepny slovutné HEDVÁBNÉ STEZKY. Za CHABURABODSKÝM PRŮSMYKEM nás přivítá městečko QALAI CHUM, brána Pamíru, kde budeme nocovat.
 • 11. den: pokračujeme vyhlídkovou jízdou podél řeky PANDŽ. První zastávkou bude divoké údolí VANDŽ. Pokračujeme na jih do města RUŠON se zachovalou pevností VAMAR. Odpoledne příjezd do CHOROGU, správního střediska autonomní oblasti HORNÍ BADACHŠÁN, kde se zastavíme u památníku prvnímu automobilu, který zdolal Pamírskou dálnici. Nocleh v CHOROGU.
 • 12. den: první zastávkou budou horké prameny v GARM ČAŠMA s možností koupele. Pak projedeme pod RUBÍNOVOU HOROU - KUH-I LAL a pokračujeme do IŠKAŠIMU s vyhlášeným nedělním trhem na ostrově, který leží již na území Afghánistánu. Dále následuje VACHANSKÝ KORIDOR, nejkrásnější a nejdivočejší úsek údolí řeky PANDŽ. Zde nás čekají výhledy na pevnost JAMČUN či buddhistickou stúpu ve VRANGU. Nocovat budeme v LANGARU poblíž soutoku řek Pamír a Vachan.
 • 13. den: v ranních hodinách vyrazíme do CHALIČURSKÉHO PRŮSMYKU (4 335 m) a pokračujeme PAMÍRSKOU DÁLNICÍ měsíční krajinou se slanými jezery a dechberoucími scenériemi NÁRODNÍHO PARKU PAMÍR (UNESCO). Po zastávce ve vesnici ALIČUR se přesuneme do Pamírské metropole MURGHAB, kde budeme nocovat.
 • 14. den: v brzkých ranních hodinách se přesuneme k tyrkysovému jezeru KAROKUL (Černé jezero) ležícímu v nadmořské výšce 3 914 m. Poblíž jezera se ještě zastavíme ve vesnici KARAART s významným pohřebištěm. Odpoledne nás čeká přechod tádžicko-kyrgyzských hranic a přejezd na nocleh ve městě OŠ.
 • 15. den: dopoledne přejezd do města OŠ, kde si prohlédneme DŽAJMA BAZAR a posvátnou horu TAHT-I-SULEJMAN s poutním místem Tamerlánova vnuka BABÚRA. Přeletíme do BIŠKEKU na ubytování.
 • 16. den: přejezd z Biškeku do Almaty.
 • 17. den: návštěvu Kazachstánu zahájíme prohlídkou bývalého hlavního města ALMATY. Od Památníku nezávislosti na NÁMĚSTI REPUBLIKY se vydáme k Prezidentskému paláci a Ústřednímu státnímu muzeu. V PAMFILOVĚ PARKU navštívíme KATEDRÁLU NANEBEVSTOUPENÍ, nedaleký ZELENÝ BAZAR i ÚSTŘEDNÍ MEŠITU. Ve večerních hodinách výlet na "Zelený pahorek" KOK TOBE s panoramatickým výhledem na město. Tři noclehy v ALMATY.
 • 18. den: v ranních hodinách vyrazíme do národního parku ILE ALATAU. Nejprve do údolí řeky MALAJA ALMATINKA, kde si prohlédneme sportovní olympijské středisko MEDEU, přehradu i lyžařské středisko ČIMBULAK. Posléze se přesuneme do údolí BOLŠAJA ALMATINKA, kde se projdeme k astronomické observatoři GAIŠ nedaleko VELKÉHO ALMATSKÉHO JEZERA.
 • 19. den: ráno se vydáme do TURGENSKÉHO ÚDOLÍ, kde nás čeká pěší procházka k MEDVĚDÍMU VODOPÁDU. Po poledni se přesuneme do městečka ESIK se slavnými vykopávkami pohřebních kurhanů včetně mohyly ZLATÉHO MUŽE a pokračujeme panoramatickým údolím ESIKSKÉ SOUTĚSKY až k vysokohorskému jezeru ESIK (Issyk).
 • 20. den: tento den nás čeká procházka úchvatnými scenériemi jednoho z nejkrásnějších kaňonů ve Střední Asii - ČARYNSKÉHO KAŇONU, který je zvaný též „Červený kaňon“ či „Údolí hradů“. V pozdním odpoledni se ještě zastavíme u posvátného stromu ve vsi AULIE-AGAŠ. Nocovat budeme v DŽARKENTU nedaleko čínských hranic.
 • 21. den: tento den nás čeká procházka úchvatnými scenériemi jednoho z nejkrásnějších kaňonů ve Střední Asii - ČARYNSKÉHO KAŇONU, který je zvaný též „Červený kaňon“ či „Údolí hradů“. V pozdním odpoledni se ještě zastavíme u posvátného stromu ve vsi AULIE-AGAŠ. Nocovat budeme v DŽARKENTU nedaleko čínských hranic.
 • 22. den: brzo ráno vyrazíme k světoznámým petroglyfům s motivy tří Buddhů a tibetskými nápisy v lokalitě TAMGALY TAS na levém břehy řeky ILI. Na protějším pravém břehu téže řeky navštívíme FILMOVÉ MĚSTEČKO, kde se točil kazašský velkofilm „Kočovník“. Zde si prohlédneme kulisy středověké karavanseraje a středoasijského města na Hedvábné stezce. Odpoledne se přesuneme do lokality TAMGALY se slavnými petroglyfy z doby bronzové.
 • 23. den: ve městě TARAZ, které je považováno za nestarší metropoli Kazachstánu, si prohlédneme mauzolea významných vládců jako byli KARACHAN, DAUITBEK a TEKTURMAS, i blízké MAUZOLEUM AIŠA BIBI, legendární princezny a krasavice. Druhou část dne strávíme v jihokazašské metropoli ŠYMKENT, kde se následně ubytujeme v hotelu.
 • 24. den: po snídani zamíří naše cesta do archeologické lokality OTRAR a do blízkého mauzolea ARYSTAN BAB. Dále si prohlédneme malebné město TURKESTAN s mnoha symbolickými památkami typických pro města Hedvábné stezky, především komplexu mauzolea súfíjského mystika CHODŽI AHMEDA JASÁVÍHO. Na nocleh ve městě KYZYLORDA dorazíme v nočních hodinách.
 • 25. den: tento den zasvětíme prohlídce KOSMODROMU v BAJKONURU. Prohlédneme si Muzeum kosmodromu, startovací rampu, odkud vzlétl GAGARIN, i některé další přístupné budovy, ve kterých se seznámíme s historií sovětské kosmonautiky. Dva noclehy v BAJKONURU.
 • 26. - 27. den: 26. den: přesuneme se do ARALSKU na břehu vyschlého ARALSKÉHO JEZERA a po prohlídce města si prohlédneme koráby i muzeum, které dobře ilustruje obrovskou ekologickou katastrofu, k níž v oblasti Aralského jezera došlo.
 • 27. - 28. den: 27. den: přejezd na letiště do KYZYLORDY a přelet do ASTANY, kde se na dvě noci ubytujeme.
 • 28. den: prohlídka hlavního města Kazachstánu ASTANY. Dopoledne se zaměříme na významné pamětihodnosti na pravém břehu řeky IŠIM: Ústřední náměstí s Prezidentským kulturním centrem, Novým náměstím s Muzeem prvního prezidenta země a pravoslavnou katedrálou. Odpoledne se přesuneme do MĚSTSKÉHO PARKU na levém břehu. Prohlédneme si věž BAJTEREK, PALÁC MÍRU A HARMONIE a prezidentský palác AK ORDA.
 • 29. den: výlet do pohoří BOROVOJE severně od Astany. Díky malebným scenériím jezer, vrcholkům a lesům připomíná oblast BURABAJSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU pestrobarevnou krajinu ve středoevropském Švýcarsku.
 • 30. - 31. den: návrat do Astany a odlet zpátky do Prahy.
 • Poznámka I: místní doprava je zajištěna mikrobusem, může se stát, že po deštích budou místní komunikace místy velmi nepohodlné a časové přesuny se mohou protáhnout, nebo budeme nuceni jet jinou silnicí než bylo v plánu. Vnitrostátní přelet v Kyrgyzstánu bude v případě zrušení letu ze strany letecké společnosti nahrazen pozemním přejezdem.
 • Cena zahrnuje: letenka Praha-Biškek, Astana-Praha vč. let. tax a poplatků cca 13 000 Kč, vnitrostátní letenka Oš-Biškek a Kyzylorda-Astana vč. let. tax a poplatků, 29x ubytování (dle aktuálního letového řádu, ve městech hotel, v horách guesthouse nebo jurta), doprava mikrobusem v rámci zájezdu, 14x snídaně, vedoucí zájezdu, informační materiály.
 • Cena nezahrnuje: strava, vstupné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje".
 • Příplatky: tádžické vízum vč. vstupu do Horního Badachšánu cca 2 200 Kč, vstup do Bajkonuru 5 500 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu do 30 000 Kč za 1 705 Kč, do 80 000 Kč za 2 305 Kč, pojištění storna letenky (zdrav. důvody) 750 Kč.


základní informace


Podrobné pokyny k zájezdu
Typ zájezduLETECKÉ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
UbytováníHotel
DopravaLetecky
Nástupní místaPraha hl.m.QrCode image

TOPlist