Portugalsko - Madeira - alpské a exotické scenérie - golf

Náročnost 2 letecky bus hotel polopenze turistika

Madeira - kouzelný ostrov věčného jara s příjemnými treky podél prastarých levád.


Úvod:

Tisíce kilometrů od pevniny hluboko v Atlantském oceánu povstal před mnoha miliony let z hlubin moře kouzelný ostrov věčného jara. Divoce rozeklaná skaliska olizována dávno vyhaslými proudy lávy cudně se halí záplavou bujné pestrobarevné květeny rozlézající se celým ostrovem podél životadárných „levád“. Snad bájný Purpurový ostrov či tečka na prastaré florentské mapě ukryt po dlouhé časy objeven znovu byl Ilha de Madeira. Zveme vás na putování ostrovem Madeira s příjemnou turistikou podél prastarých levád.Hlídací pes

Nastavte si hlídání změn u oblíbených zájezdů. Informace o změně vám bude odeslána na emailovou adresu.

 

 
Madeira - letecky - program zájezdu

 • 1. - 2.den: odlet z ČR do Funchalu, cesta na severozápad do Porto Moniz přes CABO GIRAO - téměř 600 m vysokými útesy s vyhlídkovou plošinou, dále do vnitrozemí na „střechu Madeiry“ - náhorní plošina naprosto odlišná od typické bujně porostlé subtropické a tropické Madeiry připomínající krajinu Skotska s výhledy na jižní i severní část ostrova, procházka k vodopádu RISCO a podél LEVÁDY 25 FONTÁN, cíl dnešní cesty PORTO MONIZ - nejsevernější osídlená část Madeiry, bývalé výchozí místo rybářů velryb, dnes oblíbené turistické místo s přírodními bazény na pobřeží tvořenými vyhaslou lávou. Noclehy v hotelu nebo penzionu ve Funchalu (po celou dobu na jednom místě).
 • 3. den: po snídani odjezd do malebného městečka SAO VICENTE. Cesta vede po místy dramaticky rozeklaném severním pobřeží s úchvatnými výhledy. Poklidná atmosféra městečka s četnými kavárničkami a obchůdky, prohlídka dávnověkých jeskyní vyhloubených v délce téměř 3 km vulkanickou řekou, která zde tekla před 400 tisíci lety. Návštěva muzea vulkanologie s promítáním trojrozměrných filmů, seznámení s historií ostrova. Cesta vede dále do věhlasné vesničky SANTANA s typickými „palheiros“ - pestrobarevnými lidovými stavbami ve tvaru písmene ‚A‘, s malebnou kulisou rozeklaných skalisek a smaragdově zelenými horami připomínajícími západní pobřeží Irska. Turistika podél jedné z nejkrásnějších levád ostrova prastarým vavřínovým lesem pod ochranou UNESCO, bujnou vegetací místního ‚pralesa‘ v blízkosti vysokých vodopádů CALDEIRAO VERDE. Návrat do hotelu.
 • 4. den: po snídani odjezd na nejvýchodnější část ostrova PONTA DE SAO LOURENCO - turistika divokou krajinou poloostrova bičovanou častými větry přes nejužší část poloostrova širokou jen několik málo metrů, individuální piknik uprostřed bizarní krajiny obklopené Atlantským oceánem. Alternativně v případě nepřízně počasí některá z atraktivních levád ve vnitrozemí. Přesun do Funchalu, večerní procházka městem, vstupní branou na ostrov Madeira se zahradami a parky se subtropickou a tropickou květenou i četnými muzei dokumentujícími život na ostrově. Návrat do hotelu.
 • 5. den: po snídani odjezd místní dopravou do výchozího bodu turistiky překrásnou krajinou Madeiry s úchvatnými výhledy do hlubokých údolí připomínající rozličné exotické kouty světa, alternativně severním trekem podél pobřeží do PORTA DA CRÚZ nebo z RIBEIRA FRIA okolo levády FURADO. Návrat do hotelu.
 • 6. den: po snídani přesun do výchozího bodu celodenního putování po nejvyšších vrcholcích ostrova Madeira. Nenáročný výstup na PICO DO ARIEIRO (1 818 m n. m.), hřebenovkou na nejvyšší vrchol ostrova - výstup na PICO RUIVO (1 862 m n. m.). Divokým terénem připomínající fantastická místa naší planety s výhledy na všechny strany (jak jinak na Madeiře) střídavě „padáme“ a chvílemi zase stoupáme až do sedla ENCUMEADA (1 007 m). Pozdní návrat do Funchalu.
 • 7. den: relaxace, koupání v moři. Návštěva proslulého funchalského tržiště. Lanovkou na MONTE (580 m) - poutní místo Madeiřanů s kostelem a největší atrakcí ostrova - saně, které sjíždí ulicemi do Funchalu. Pro zájemce návštěva úchvatných botanických zahrad (JARDIM TROPICAL, JARDIM BOTANICO, JARDIM ORCHIDEA). Alternativně pro ty, kteří toho neměli dost, individuálně přesun do blízkého výchozího bodu putování podél jedné z dalších levád kouzelnou krajinou ostrova. Večerní FUNCHAL a rozloučení s ostrovem, fakultativně možnost tradičního folklorního večera FADO s večeří (cca 30 EUR). Návrat do hotelu.
 • 8. den: transfer na letiště, odlet do ČR.
 • Poznámka I: Hřiště - Palheiro Golf
 • Cena zahrnuje: letenka vč. let. tax a poplatků cca 10 500 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu, transfer z/na letiště, místní doprava dle programu, půjčovné mikrobusu, 7x ubytování v hotelu nebo penzionu ve Funchalu, 7x snídaně, 6x večeře, pobytová taxa, vedoucí zájezdu, informační materiály.
 • Cena nezahrnuje: ostatní strava a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.
 • Příplatky: 1lůžkový pokoj 4 100 Kč, zvýšení pojištění storna do 30 000 Kč za 96 Kč.
 • Stravování: 7x snídaně, 6x večeře
 • Ubytování: 7x ubytování v hotelu nebo penzionu ve Funchalu
Hodnocení zájezdu

Madeira - letecky
základní informace


Podrobné pokyny k zájezdu
UbytováníHotel
Stravapolopenze
DopravaLetecky
Nástupní místaPraha hl.m.

Mapa zájezdu


QrCode image

Hodnocení

Iva Višinkovátermín: 30.6. - 5.7. 2017


Dobrý den paní Houhová,

chtěla bych moc poděkovat za krásný turistický pobyt na Madeiře, ze kterého jsem se 5.7. vrátila. hlavně bych chtěla moc pochválit pana Vláďu Sojku za perfektní nastavení programu, věnování se nám individuálně, za hodně informací, které se nám dostalo, za jeho pohodu a vstřícnost.
Děkuji

s pozdravem

Iva Višinková

TOPlist