Národní parky Makedonie a Ohridské “moře“ - penzion

klimatizovaný autobus penzion vlastni strava turistika Náročnost 2.5


Úvod:

Poznávací zájezd s variantní turistikou od lehké až po středně těžkou. V samém srdci Balkánského poloostrova leží země, kde se, obklopeny majestátně se tyčícími desítkami dvoutisícových hor, rozkládají průzračné vody jezer. Je to země, kde kráčíte cestou i necestou, dolinami i horskými úbočími, panensky čistou krajinou, jakoby nazpět časem. Ta země je posetá drahokamy nesčetných památek v pestrobarevné směsici kultury muslimské, křesťanské i pravoslavné, otevírajíc nám svět tajemných byzantských klášterů s omamně vonícím kadidlem a mihotajícím se leskem bohatě zlacených ikon ve světle žhnoucích svící, uprostřed vinic i tabákových polí. Pojďte se s námi toulat po stopách věrozvěstů Cyrila a Metoděje, světem kontrastů dávnověku s dobou moderní. Pojďte se s námi toulat republikou Makedonie.Hlídací pes

Nastavte si hlídání změn u oblíbených zájezdů. Informace o změně vám bude odeslána na emailovou adresu.

 

 
Program zájezdu

 • 1. den: odjezd z ČR, noční přejezd přes Slovensko, Maďarsko a Srbsko do Makedonie.
 • 2. den: ráno příjezd do hlavního města Makedonie SKOPJE - prohlídka pevnosti, největší a nejstarší městské mešity MUSTAFA PAŠI, hodinové věže, procházka po osmanském kamenném mostě, atmosféra největšího makedonského tržiště - Bitbazaru. Lanovkou ke Kříži milénia s výhledem na město. Turistika pohořím VODNO nás zavede k překrásnému kaňonu MATKA s další možností turistických tras nebo relaxace a koupání v přehradním jezeře, prohlídka jeskynního systému a řady četných kostelíků a klášterů z 13.-15. stol. Přejedeme do NP MAVROVO na nocleh u jezera s báječným koupáním (3x na stejném místě).
 • 3. den: celodenní turistika v ŠAR PLANINĚ - horský masiv s téměř čtyřmi desítkami ledovcových jezer a s nesčetnými přírodními krásami v obrovském moři pastvin posetém tisícihlavými stády ovcí, které jsou hlídány typickým makedonským pasteveckým plemenem Šarplaninec. Pokus o zdolání nejvyššího vrcholu TITOV VRH (2 742 m), pro méně zdatné na kótu 2 600 m, rovněž s nádhernými výhledy. Busem do TETOVA, které je střediskem albánské menšiny - unikátní, pestře malovaná mešita z 15. st. ŠARENA DŽAMIJA, klášter dervišů ARABATI BABA TEKJE, typické albánské obchůdky atd., zpět na ubytování.
 • 4. den: turistika v malebném NP MAVROVO. Pohořím Bistra s pastvinami s pasoucími se ovečkami až do vysoko položené pitoreskní „valašské“ vesničky GALIČNIK (1 400 m), odtud se vyšplháme na náhorní plato s úchvatnými výhledy přes údolí řeky Radika na nedostupnou příhraniční hradbu hor Korab a Dešat. Pro zájemce výstup na nejvyšší vrchol MEDENICA (2 169 m). Podvečerní koupel v průzračném jezeře MAVROVO. Zpět na nocleh.
 • 5. den: přejezd kaňonem řeky RADIKA s krátkou zastávkou u malebného kláštera SV. JOVAN BIGORSKI a dále do albánského města DEBAR. Dále k  OHRIDSKÉMU „MOŘI“, jednomu z nejstarších jezer na naší planetě (spolu s Bajkalem, Titicacou a Tanganjikou). Obklopeno horami v průzračné čistotě, svět přírody beroucí dech i proslulým světoběžníkům (3x nocleh v penzionu/kempu na břehu jezera).
 • 6. den: podél jezera až k hranicím s Albánií, kde leží patrně nejvýznamnější makedonský klášter SV. NAUM (žák Metodějův) z 10. století. Můžeme využít loďku a vyjet si k průzračným pramenům řeky ČERNÝ DRIM. U kláštera možnost koupání. Odpoledne navštívíme perlu Balkánu, město OHRID (UNESCO). Starobylé město, v dávnověku nazývané Lychnidos - „město světla“ leží na římské obchodní cestě spojující Jaderské moře s Egejským, s dominantou monumentální pevnosti. Prohlídku zakončíme individuálním volnem, které protáhneme lehce do noci - nepopsatelná večerní atmosféra tohoto města. Zpět na ubytování v noci.
 • 7. den: dopoledne relax u jezera. V odpoledních hodinách možnost výletu k PREŠPANSKÉMU Jezeru v nitru NP GALIČICA a PELISTER na trojmezí Řecka, Albánie a Makedonie. Koupání v jezeře nebo ochutnávka rybích specialit v místní restauraci. Zpět na ubytování.
 • 8. den: ráno autobusem do NP PELISTER. Celodenní turistika v NP tvořeném pohořím BABA. Výstup po kamenném moři přes STIV (2 470 m) na nejvyšší vrchol pohoří PELISTER (2 601 m). Lehčí varianta na JORGOV KAMEN (1 745 m). Přesun do vinařského městečka NEGOTINO. Nocleh v klášterním hotelu/na tábořišti u kláštera. Pro zájemce večerní exkurze ve vinařském závodě s ochutnávkou vín.
 • 9. - 10. den: dopolední relax a poslední nákupy, poté odjezd z Makedonie do Srbska, noční přejezd Srbskem a Maďarskem, příjezd do ČR.
 • Cena zahrnuje: pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu, doprava klimatizovaným autobusem (3 900 km), 6x ubytování ve 2-4lůžkových pokojích v penzionech, 1x vícelůžkové pokoje v klášteře, pobytová taxa, vedoucí zájezdu, informační materiály.
 • Cena nezahrnuje: vstupné, fakultativní akce, případná místní doprava, místní polopenze (cca 60 EUR, na místě) a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.


základní informace


Podrobné pokyny k zájezdu
Typ zájezduPOZNÁVACÍ ZÁJEZDY SE STANY
UbytováníPenzion
Stravabez stravy
DopravaAutokarem
Nástupní místaBrno, Hradec Králové, Jihlava, Pardubice, Poděbrady, Praha, Bratislava, BřeclavQrCode image

TOPlist