Národní parky Makedonie a Ohridské “moře“ - stany

klimatizovaný autobus turistická ubytovna stan vlastni strava turistika Náročnost 2.5


Úvod:

Poznávací zájezd s variantní turistikou od lehké až po středně těžkou. V samém srdci Balkánského poloostrova leží země, kde se, obklopeny majestátně se tyčícími desítkami dvoutisícových hor, rozkládají průzračné vody jezer. Je to země, kde kráčíte cestou i necestou, dolinami i horskými úbočími, panensky čistou krajinou, jakoby nazpět časem. Ta země je posetá drahokamy nesčetných památek v pestrobarevné směsici kultury muslimské, křesťanské i pravoslavné, otevírajíc nám svět tajemných byzantských klášterů s omamně vonícím kadidlem a mihotajícím se leskem bohatě zlacených ikon ve světle žhnoucích svící, uprostřed vinic i tabákových polí. Pojďte se s námi toulat po stopách věrozvěstů Cyrila a Metoděje, světem kontrastů dávnověku s dobou moderní. Pojďte se s námi toulat republikou Makedonie.Hlídací pes

Nastavte si hlídání změn u oblíbených zájezdů. Informace o změně vám bude odeslána na emailovou adresu.

 

 
Program zájezdu

 • 1. den: odjezd z ČR, noční přejezd přes Slovensko, Maďarsko a Srbsko do Makedonie.
 • 2. den: ráno příjezd do hlavního města Makedonie SKOPJE - prohlídka pevnosti, největší a nejstarší městské mešity MUSTAFA PAŠI, hodinové věže, procházka po osmanském kamenném mostě, atmosféra největšího makedonského tržiště - BITBAZARU. Výjezd lanovkou ke Kříži milénia s výhledem na město. Turistika pohořím VODNO nás zavede k překrásnému kaňonu MATKA s další možností četných turistických tras, nebo relaxace a koupání v přehradním jezeře, prohlídka jeskynního system a řady četných kostelíků a klášterů z období 13. - 15. stol. Přejedeme do NP MAVROVO na nocleh u jezera s báječným koupáním (3x na stejném místě).
 • 3. den: celodenní turistika v ŠAR PLANINĚ – horský masiv s téměř čtyřmi desítkami ledovcových jezer a s nesčetnými přírodními krásami v obrovském moři pastvin posetém tisícihlavými stády ovcí, které jsou hlídány typickým makedonským pasteveckým plemenem Šarplaninec. Pokus o zdolání nejvyššího vrcholu TITOV VRH (2 742 m), pro méně zdatné na kótu 2 600 rovněž s nádhernými výhledy. Busem do TETOVA, které je střediskem albánské menšiny - unikátní, pestře malovaná mešita z 15. století ŠARENA DŽAMIJA, klášter dervišů ARABATI BABA TEKJE, typické albánské obchůdky atd., zpět na ubytování.
 • 4. den: turistika v malebném NP MAVROVO. Pohořím BISTRA s nesčetnými pastvinami s pasoucími se ovečkami až do vysoko položené pitoreskní „valašské“ vesničky GALIČNIK (1 400 m), odtud se vyšplháme na náhorní plato s úchvatnými výhledy přes údolí řeky Radika na nedostupnou příhraniční hradbu hor KORAB a DEŠAT. Pro zájemce výstup na nejvyšší vrchol MEDENICA (2 169 m). Podvečerní koupel v průzračném jezeře MAVROVO. Zpět na nocleh.
 • 5. den: přejezd kaňonem řeky RADIKA s krátkou zastávkou u malebného kláštera SV. JOVAN BIGORSKI a dále do albánského města DEBAR. Pokračujeme k OHRIDSKÉMU „MOŘI“, jednomu z nejstarších jezer na naší planetě (spolu s Bajkalem, Titicacou a Tanganjikou). Obklopeno horami v průzračné čistotě, svět přírody beroucí dech i proslulým světoběžníkům (3x nocleh v kempu na břehu jezera).
 • 6. den: dopoledne přejedeme podél jezera až k hranicím s Albánií, kde leží patrně nejvýznamnější makedonský klášter SV. NAUM (žák Metodějův) z 10. století. Můžeme využít loďku a vyjet si k průzračným pramenům řeky ČERNÝ DRIM. U kláštera možnost koupání. V odpoledních hodinách navštívíme perlu Balkánu, město OHRID (UNESCO). Starobylé město, v dávnověku nazývané Lychnidos - „město světla“ leží na římské obchodní cestě spojující Jaderské moře s Egejským, s dominantou monumentální pevnosti. Prohlídku zakončíme individuálním volnem, které protáhneme lehce do noci - nepopsatelná večerní atmosféra tohoto města. Zpět na ubytování v nočních hodinách.
 • 7. den: dopoledne relax u jezera. V odpoledních hodinách možnost výletu k PREŠPANSKÉMU JEZERU v nitru NP GALIČICA a PELISTER na trojmezí Řecka, Albánie a Makedonie. Koupání v jezeře, nebo ochutnávka rybích specialit v místní restauraci. Zpět na ubytování.
 • 8. den: ráno autobusem do NP PELISTER. Celodenní turistika v národním parku tvořeném pohořím BABA. Výstup po kamenném moři na vrchol STIV (2 470 m) s výhledem na nevyšší vrchol pohoří PELISTER (2 601 m). Lehčí varianta výstup na JORGOV KAMEN (1 745 m). Přesun do vinařského městečka NEGOTINO. Nocleh v klášterním hotelu/na tábořišti u kláštera. Pro zájemce večerní exkurze ve vinařském závodě s ochutnávkou vín.
 • 9. - 10. den: dopolední relax a poslední nákupy, poté odjezd z Makedonie do Srbska, noční přejezd Srbskem a Maďarskem, příjezd do ČR.
 • Cena zahrnuje: pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu, doprava klimatizovaným autobusem (3 900 km), 6x ubytování ve vlastním stanu v kempu a na placených tábořištích, 1x vícelůžkové pokoje v klášteře, pobytová taxa, vedoucí zájezdu, informační materiály.
 • Cena nezahrnuje: vstupné, fakultativní akce, případná místní doprava, místní polopenze (cca 60 EUR, na místě) a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.
 • Stravování: bez stravy
 • Ubytování: 6x ubytování ve vlastním stanu v kempu a na placených tábořištích, 1x vícelůžkové pokoje v klášteře


základní informace


Podrobné pokyny k zájezdu
Typ zájezduPOZNÁVACÍ ZÁJEZDY SE STANY
Ubytovánívlastní stan
Stravabez stravy
DopravaAutokarem
Nástupní místaBrno, Hradec Králové, Jihlava, Pardubice, Poděbrady, Praha, Bratislava, BřeclavQrCode image

TOPlist