Malajsie - Tropickou džunglí až na vrchol Bornea - Kinabalu

Náročnost 2 Náročnost 3 letecky klimatizovaný autobus trajekt - lodní doprava hotel plná penze snidane TIP CK Poznání

Úvod:

GARANCE ODJEZDU OD 8 OSOB! Borneo, to je opravdový tropický ráj pokrytý neproniknutelnou džunglí a sluncem zalitými plážemi, domov roztomilých orangutanů, kteří se pohupují na liánách, ale i exotické květiny raflézie s největším květem na světě. Mohutná hora Kinabalu každoročně přiláká mnoho nadšenců, kteří chtějí zdolat její impozantní kamenné věže, a stejně lákový je i bohatý podmořský svět s korálovými útesy a barevnými rybkami. Vyrazte si s námi na cestu mezi svěží zeleň do největšího zábavního parku světa. Provází Marek Bejr v některých termínech.Hlídací pes

Nastavte si hlídání změn u oblíbených zájezdů. Informace o změně vám bude odeslána na emailovou adresu.

 

 
Program zájezdu

 • 1. den: odlet z Prahy do Malajsie.
 • 2. den: přílet do Malajsie, v Kuala Lumpur přestup na let do KOTY KINABALU, transfer na ubytování, dle času příletu večerní prohlídka hlavního města bornejského státu SABAH, za návštěvu jistě stojí zdejší noční trh s rozmanitým zbožím a se stánky s malajskými pokrmy.
 • 3. den: po snídani krátký přejezd do rezervace zvěře LOK KAWI, kde budeme moci poprvé spatřit orangutany, ale také nosorožce či malajské tygry. Poté se přesuneme do kulturní vesnice MONSOPIAD s původním obyvatelstvem, kteří nás vesničkou provedou, prohlídneme si domorodá obydlí a vyzkoušíme si množství zajímavých aktivit jako je např. střílení z foukaček či vaření v bambusu, můžeme se tu i naobědvat. Součástí prohlídky je i ukázka tanečního vystoupení. Velmi zajímavý je místní dům lebek, kde jsou umístěny lebky Monsopiadových nepřátel a předměty, které připomínají místní rituály. Návrat na ubytování a příprava na následující 2denní výstup do horu Kinabalu.
 • 4. den: po snídani odjezd do NP KINABALU, kterému se říká „žulová střecha Bornea“ a který je pro aktivního turistu největším lákadlem Bornea. Zahájení výstupu na 4095 m vysokou HORU KINABALU. Dnešní den vystoupáme na chatu LABAN RATA (cca 5-8 hodin, dle fyzické kondice). Cesta vede členitým lesním porostem s různorodou faunou a flórou, budeme míjet kouzelné vodopády a občas půjdeme i po otevřených hřebenech s úžasnými výhledy přes údolí až k vrcholkům. Po příchodu na chatu budeme odpočívat a nabírat síly na brzký ranní výstup na vrchol.
 • 5. den: v cca 2:30 ráno se vydáme zdolat poslední úsek od chaty až na samý vrchol (cesta cca 2,5-3,5 hodiny), v této části hory již je velmi málo vegetace a teplota se rychle snižuje (cca 5 °C), za doprovodu svítícího měsíce se budeme pohybovat mezi rozeklanými skalisky a na východ slunce si již počkáme na vrcholu. Po tomto úchvatném, vyčerpávajícím zážitku začneme sestupovat na chatu, kde posnídáme a sejdeme až k dolní bráně, vyzvedneme si osvědčení o výstupu na vrchol, a náš transfer nás odveze zpět do Koty Kinabalu na ubytování.
 • 6. den: snídaně, relaxace na pláži TANJUNG ARU nebo individuálně procházka městem s návštěvou městských mešit či Muzea Sabahu atd.
 • 7. den: snídaně, volný program, možnost nákupů, fakultativně lodní výlet kolem ostrovů NP TUNKU ABDUL RAHMAN (cca 30 USD), platí se na místě, které jsou ideální ke šnorchlování (možnost zapůjčení vybavení na ostrově) nebo lenošení na bělostných plážích. Nejoblíbenější je ostrov MANUKAN s korálovým útesem a množstvím pěších stezek protínajících ostrov. Lodička s námi obkrouží i další malé ostrůvky, např. SAPI (Kraví ostrov) či MAMUTIK.
 • 8. den: po snídani odlet do SANDAKANU, přejezd do rehabilitačního centra chráněných orangutanů v SEPILOKU, projdeme se parkem po dřevených lávkách a zúčastníme se krmení orangutanů, naše cesta pokračuje do botanické zahrady, kde spatříme mnoho tropických rostlin, v zahradě se neustále staví výškové věže k prohlídce horních pater vegetace, my se projdeme po 300 metrů dlouhém chodníku zavěšeném ve výšce 25 metrů nad zemí a nejen, že budeme mít celý park jako na dlani, zároveň budeme moci vidět některé z 250 druhů zdejších ptáků. Dále nás náš minibus doveze do vesničky SUKAU, kde nasedneme na loďku a doplujeme až do místa našeho ubytování na břehu mocné řeky KINABATANGAN. V podvečer se vydáme na lodní výlet po již zmíněné řece, za soumraku uvidíme mnoho ptáků, ještěrek, makaků, nosatých opiček kahau, a pokud budeme mít štěstí, tak i orangutany žijící ve volné přírodě (nezapomeňte si dalekohled!). Poté se vrátíme na večeři za zvuků typických pro místní panenský prales.
 • 9. den: po snídani nás čeká delší přejezd (cca 4 hod.), který však bude odměněn rozmanitou krajinou PŘÍRODNÍ REZERVACE TABIN, kterou tvoří převážně mangrovy a nížinné lesy. Cestou se ale ještě zastavíme u vápencových jeskyní GOMANTONG, které jsou nejproslulejším zdrojem černých a bílých hnízd salangan, ze kterých se připravuje polévka. Jeskynní systém si důkladně prohlédneme v Bílé jeskyni SIMUD PUTIH. Nejobvyklejšími obyvateli jeskyní jsou netopýři, ledňáčci, orli či jestřábi. Poté již dojedeme do rezervace Tabin, hlavními obyvateli rezervace jsou sloni a gibboni či hulmani, ale svůj domov tu má i ohrožený nosorožec sumaterský. Ubytujeme se v příjemných chatičkách uvnitř rezervace u řeky Lipad a vydáme se na krátkou procházku pralesem k bahenní sopce, která je důležitým zdrojem minerální soli pro divoká zvířata. Zpáteční cesta povede podél Sloní stezky na naše ubytování, kde povečeříme a připravíme se na noční safari.
 • 10. den: pro zájemce brzká ranní procházka s pozorováním ptactva, po snídani se vydáme na průzkum další části rezervace s koupáním pod VODOPÁDEM LIPAD, po zbytek dne odpočinek, relaxace, nocleh.
 • 11. den: po snídani přejezd do SEMPORNY (cca 5 hod.), která je vstupní branou na nádherné ostrůvky SEMPORNSKÉHO SOUSTROVÍ, které omývá azurová voda s bohatým podmořským světem. Trajektem přeplujeme na ostrov MABUL proslulý podvodním fotografování. Na tomto ostrově žije komunita lidí Badjau Badjau (mořští nomádi).
 • 12. den: volný program, opalování na zdejším „písečném hrbolu“, šnorchlování (možnost zapůjčení vybavení na ostrově).
 • 13. den: poslední koupání v průzračných vodách Celebéského moře, odpoledne zpět do Semporny a krátký přesun do TAWAU na hranicích s KALIMANTANEM.
 • 14. den: po snídani vyrazíme do malé rezervace obklopené zemědělskou půdou, do TAWAU HILLS se zvedajícími se kopci. Vydáme se pěšky k horkým pramenům a k vodopádu nebo vystoupáme na kopec BOMBALAI HILL. Odpoledne se vrátíme zpět do města, ale ještě cestou se zastavíme v MUZEU KAKAA, jediném v Malajsii. Již od vstupu budete cítit jeho omamnou vůni, vyslechneme si příběh o historii zdejšího pěstování kakaa a sladké produkty z něj budeme moci ochutnat. Večer nás již čeká jen krátká prohlídka Tawau a budeme se muset rozloučit s tropickým rájem.
 • 15. den: snídaně, přelet do Kuala Lumpur a odlet do Prahy.
 • 16. den: přílet do ČR.
 • Cena zahrnuje: mezinárodní letenka Praha-Kuala Lumpur a zpět, vnitrostátní letenka Kuala Lumpur-Kota Kinabalu, Kota Kinabalu-Sandakan a Tawau-Kuala Lumpur vč. let. tax a poplatků cca 22 000 Kč, transfery klimatizovaným minibusem, trajekt na ostrov Mabul, 5x ubytování v Kota Kinabalu (2lůžkové ložnice v apartmánu pro 6 osob), 2x ubytování v hotelu v Tawau (3lůžkové pokoje), 1x nocleh na horské chatě při výstupu na Kinabalu ve vícelůžkových pokojích, 1x v jednoduchých chatách u řeky Kinabatangan (2-3lůžkové chatky), 2x v přírodní rezervaci Tabin (3lůžkové chatky) a 2x na ostrově Mabul (2lůžkové pokoje), 13x snídaně, 9x oběd, 6x večeře (součástí obědů a večeří nejsou nápoje), veškeré výlety v rámci programu (kromě výletů označených jako fakultativní), veškeré vstupy v rámci společného programu, místní průvodce, vedoucí zájezdu, informační materiály.
 • Cena nezahrnuje: ostatní strava (kromě stravy uvedené v Cena zahrnuje), bakšišné, odletové taxy cca 20 USD a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.
 • Příplatky: pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu do 30 000 Kč za 880 Kč, do 60 000 Kč za 1 440 Kč, pojištění storna letenky (zdravotní důvody) 750 Kč.
 • Stravování: 13x snídaně, 9x oběd, 6x večeře (součástí obědů a večeří nejsou nápoje)
 • Ubytování: 5x ubytování v Kota Kinabalu (2lůžkové ložnice v apartmánu pro 6 osob), 2x ubytování v hotelu v Tawau (3lůžkové pokoje), 1x nocleh na horské chatě při výstupu na Kinabalu ve vícelůžkových pokojích, 1x v jednoduchých chatách u řeky Kinabatangan (2-3lůžkové chatky), 2x v přírodní rezervaci Tabin (3lůžkové chatky) a 2x na ostrově Mabul (2lůžkové pokoje)


základní informace


Podrobné pokyny k zájezdu
Typ zájezduPOZNÁVACÍ ZÁJEZDY
Ubytováníturistický hotel
DopravaLetecky
Nástupní místaPraha hl.m.QrCode image

Podobné zájezdy

TOPlist