Portugalsko, Azorské ostrovy - okruh po všech devíti Azorských ostrovech

Náročnost 2 letecky bus trajekt - lodní doprava hotel snidane Novinka

V srdci Atlantického oceánu mezi Evropou a Amerikou se zrodilo na Středoatlantském podmořském hřbetu jedno z geologicky nejmladších souostroví světa - Azorské ostrovy. Hlavních ostrovů je celkem devět a rozprostírají se na ploše 2 314 km2 v délce 650 km. I když všechny ostrovy jsou vulkanického původu, každý z nich je něčím specifickým, čímž se odlišuje od ostatních. Podnebí na ostrovech je subtropické ovlivňované Golfským proudem s bohatou flórou, mnohdy i endemickou a rozmanitost krajiny vytváří fascinující scenérie od měsíční krajiny s vulkány až po svěží zelené louky s hortenziemi a pastvinami včetně mnohačetných jezer. I historie osidlování ostrovů zanechala v architektuře bohaté stopy, mnohé z nich dnes i pod ochranou UNESCO. Všech devíti Azorských ostrovů v rámci zájezdu navštívíte. Provází V. Sojka.

Úvod:

V srdci Atlantického oceánu mezi Evropou a Amerikou se zrodilo na Středoatlantském podmořském hřbetu jedno z geologicky nejmladších souostroví světa - Azorské ostrovy. Hlavních ostrovů je celkem devět a rozprostírají se na ploše 2 314 km2 v délce 650 km. I když všechny ostrovy jsou vulkanického původu, každý z nich je něčím specifickým, čímž se odlišuje od ostatních. Podnebí na ostrovech je subtropické ovlivňované Golfským proudem s bohatou flórou, mnohdy i endemickou a rozmanitost krajiny vytváří fascinující scenérie od měsíční krajiny s vulkány až po svěží zelené louky s hortenziemi a pastvinami včetně mnohačetných jezer. I historie osidlování ostrovů zanechala v architektuře bohaté stopy, mnohé z nich dnes i pod ochranou UNESCO. Všech devíti Azorských ostrovů v rámci zájezdu navštívíte. Provází V. Sojka.Hlídací pes

Nastavte si hlídání změn u oblíbených zájezdů. Informace o změně vám bude odeslána na emailovou adresu.

 

 
Program zájezdu

 • 1. den: odlet z Prahy do Vila do Porto na ostrově SANTA MARIA, geologicky nejstarším, nejvýchodnějším a nejjižněji položeného z celého souostroví, transfer na ubytování.
 • 2. den: snídaně, odjezd na okružní jízdu ostrovem nejprve na sever do rybářské obce ANJOS, kde navštívíme kapli, kde se osobně Kolumbus zúčastnil mše při návratu z Ameriky. Přes Lagoinhas a Santa Barbara přejedeme na východní pobřeží do SAO LOURENCO s vinicemi a přírodními bazénky s možností koupání. Na jihovýchodním cípu ostrova v MAIA uvidíme maják, fotogenická terasovitá políčka ve svahu kopce opět s možností koupání v přírodním mořském jezírkui. Při zpáteční cestě vyjedeme na nejvyšší bod ostrova Pico ALTO (587 m n.m.), odkud lze spatřit při dobré viditelnosti ostrov Sao Miguel.
 • 3. den: snídaně, pěší prohlídka městečka ViILA DO PORTO.s klášterem Santo Antonio. V případě hezkého počasí relax na nedaleké nejhezčí bílé písečné pláži ostrova PRA|IA FORMOSA, odpoledne transfer na letiště, odlet na největší a nejosídlenější ostrov SAO MIGUEL. Transfer do PONTA DELGADA na ubytování
 • 4. den: snídaně, minivanem okruh do východní části největšího ostrova Azor,. Postupně navštívíme bývalé hlavní město ostrova VILA FRANCA DO CAMPO (kostely, radnice, přístav s malou pevností) s poutním kostelíkem na kopci SENHORA DA PAZ s hezkým výhledem, jezero a městečko FURNAS s horkými prameny, gejzíry a unikátní botanickou zahradou Terra Nostra s možností koupání v teplém léčivém bazénu hořčicové barvy (39 °C), možnost ochutnat místní specialitu cozido, jedinou čajovou plantáž a továrnu na zpracování čaje v Evropě v GORREANA s ochutnávkou, druhé největší město ostrova RIBEIRA GRANDE s kostelem, radnicí a vodopádem na hlavním náměstí a výhled na LAGOA DO FOGO (Ohnivé jezero) v kráteru vyhaslé sopky s hnízdištěm mořských buřňáků Návrat na ubytování.
 • 5. den: snídaně, okruh do západní části ostrova s návštěvou obrovské kaldery SETE CIDADES s 3 jezery různých barev uvnitř obklopené oceánem, možnost koupání v nejzápadnějším cípu ostrova v oceánu s vývěry teplých pramenů nedaleko MOSTEIROS, návštěva ananasových plantáží poblíž Ponta Delgada s ochutnávkou, navečer pěší prohlídka PONTA DELGADA - kostely, radnice, pevnost, přístav, zahrady, ubytování.
 • 6. den: snídaně, transfer na letiště, odlet na nejzápadnější a nejzelenější ostrov Flores, transfer na ubytování v SANTA CRUZ DAS FLORES.. Odpoledne okruh jižní částí ostrova, kolem východního pobřeží přes LAJES DAS FLORES přejedeme do vnitrozemí do oblasti SETE LAGOAS (sedm jezírek) s kráterem obrostlým hortenziemi a nedalekou majestátní lávovou skálou ROCHA DOS BORDOES. Z vesničky FAJAZINHA s ruiny vodních mlýnů na západním pobřeží pěšky přejdeme oblastí CASCATAS, kde vyvěrá kolem 20 pramenů a kolem vodopádu RIBEIRA GRANDE na nejzápadnější mys ostrova a tedy i Evropy do FAJA GRANDE.Návrat na ubytování.
 • 7. den: snídaně, dopoledne přejezd trajektem na nedaleký nejmenší obydlený a nejsevernější ostrov GOZO do obce VILA NOVO DO CORVO. Nájemní přepravou přejezd na rozsáhlý sopečný kráter CALDEIRAO (718 m n.m.) s možností sejít k 2 jezírkům na dně kráteru. Dle času a počasí kratší trek na severovýchodním pobřeží do CANTO DA CARMEIRA. Odpoledne návrat trajektem na ostrov FLORES a výlet na sever ostrova do PONTA DELGADA s výhledy na ostrov Corvo. Cestou návštěva jeskyně GRUTA DO GALO (Jeskynní kohout) a nedaleké přírodou vytvořené kouzelné sousoší mnicha a mnišky, výhled na záliv Alagoa s četnými ostrůvky. Návrat na ubytování.
 • 8. den: po snídani přejezd k nedaleké jeskyni GRUTA DOS ENXAREUS a poté transfer na letiště. Odlet na nejkosmopolitnější ostrov FAIAL, transfer do hotelu v městě Horta, které je jachtařským centrem souostroví s množstvím kostelů, neboť jezuité si ho zvolili za letní sídlo tehdejších misionářů. Odpoledne pěší prohlídka města - kostely, klášter Sao Francisco s muzeem, 2 pevnosti, jachtařský přístav s četnými graffiti,parlament, meteorologická stanice, vše s úchvatnými výhledy na sousední ostrov Pico.
 • 9. den: snídaně, okružní jízda ostrovem s výjezdem na MONTE DA GUIA s výhledem na Hortu od kaple, přejezd k centrálnímu kráteru CALDEIRA v centru ostrova, návštěva majáku RIBEIRINHA, který byl poškozen zemětřesením v roce 1998.Na nejzápadnějším cípu ostrova, kde v letech 1957-8 proběhlo cca 200 sopečných výbuchů a zemětřesení a ostrov se rozrostl o 2,4 km2, navštívíme muzeum CAPELINHOS v podzemí, kde je tato vulkanická činnost zdokumentována včetně filmu a vystoupíme na rekonstruovaný maják s výhledem na geologicky nejmladší část pevniny, která tehdy vznikla. Ve VARADOURO se vykoupáme v upravených mořských lávových jezírkách. Při návratu se zastavíme u přírodního lávového mostu nad mořem PORTO DA FETEIRA. Navečer přejezd trajektem na geologicky nejmladší a s nejvyšší horou celého Portugalska ostrov PICO, transfer do MADALENY na ubytování.
 • 10. den: snídaně, v tento den se projede ostrov kolem pobřeží od Madaleny přes PORTO CACHORRO (lávové útesy, ochutnávka místních vín a likérů), SANTO ANTONIO (kostel), SAO RoOQUE DO PICO (muzeum v bývalé továrně na zpracování velryb + klášterní kostel, pak přes vnitrozemí přejezd do LAJES (pro zájemce lodní výlet za velrybami, náměstí s kostelem, muzeum velryb, klášterní kostel a pevnost), SAO MATEUS (ochutnávka s možností nákupu místního sýra), CANDELARIA (kostel + typické malé vinice rozdělené lávovými kamennými zídkami). Návrat na ubytování.
 • 11. den: po snídani odjezd pro zdatné zájemce k úpatí sopky PICO a pak pěší výstup na vrchol vysoký 2.351 m n.m. Pro ostatní odjezd po silnicí do vnitrozemí kolem sopky PICO k jezeru LAGOA DE CAPITAO, dále přejezd k LAGOA DO CAIADO s možností jít po silničce s malým převýšením pěšky krajinou jezer a menších vulkánů s výhledy až k jezeru LAGOA DO PEIXINHO, kde bude čekat bus. Ostatní, kteří tam nedojdou, vezme bus po cestě zpět. V podvečer přejezd z Sao Roche do Pico na ostrov SAO JORGE do VELAS.Transfer do hotelu.
 • 12. den: snídaně, návštěva nejstarší sýrárny v Portugalsku v BEIRA. kostelík v URZELINA, který zázrakem nebyl zničen lávovým proudem, přes obce MANADADS, CALHETA až na nejvýchodnější cíp ostrova k majáku v TOPO. Absolvování jednoho z nejkrásnějších treků na Azorech z náhorní plošiny v centru ostrova na severní pobřeží do FAJA DA CALDEIRA a FAJA DOS CUBRES. Návrat na ubytování.
 • 13. den: po snídani pěší prohlídka městečka VELAS (kostel, radnice, úzké uličky, skalní most nad mořem), transfer na letiště, přelet přes ostrov Terceira na ostrov bílých větrných mlýnů GRACIOSA. Transfer do SANTA CRUZ DO GRACIOSA na ubytování.
 • 14. den: snídaně, okružní cesta po ostrově během které navštívíme unikátní vulkanickou jeskyni FURNA DO ENXOFRE, ke které se schází točitým schodištěm do 100 m hluboké propasti o průměru 130 m, s podzemním jezerem, které má teplou sirnatou vodu. Z vršku nad jeskyní výhled na okolní ostrovy. Na západním pobřeží krátký pěší výstup na PICO DAS TERCAS s nejhezčím výhledem na celý ostrov.. Nad SANTA CRUZ DO GRACIOSA zajedeme na kopec AJUDA MONT, kde jsou 3 kaple a výtečný výhled na celé město. Návrat na ubytování. Pěší prohlídka města s kostely.
 • 15. den: po snídani odjezd na jih ostrova do TERMAS DO CARAPACHO, kde vyzkoušíme termální léčivou vodu vhodnou pro léčení revmatických a kožních nemocí. Odpoledne transfer na letiště a odlet na ostrov 72 kaplí sv. Ducha TERCEIRA. Transfer do ANGRA DO HEROISMO na ubytování.
 • 16. den: snídaně, okruh po ostrově zahájíme výjezdem na nedalekou horu MONTE BRASIL s výhledem na Angru, přejezd k východu do SAO SEBASTIAO s hodnotným kostelem s freskami, výjezd na SERRA DO CUME s výhledem na typickou krajinu plnou malých políček dělených kamennými zídkami. Pěší prohlídka druhého největšího města PRAIA DA VITORIA s 2 hodnotnými kostely a přístavem. Na severu ostrova koupání v přírodních bazénech vulkanického původu. Ve středu ostrova návštěva unikátní 100 m hluboké lávové jeskyně ALGAR DO CARVAO, která byla kdysi sopouchem samotného vulkánu. V podvečer pěší prohlídka historického centra ANGRA DO HEROISMO, které je pod ochranou UNESCO (katedrála, 2 pevnosti, klášter S.Francisco s muzeem, barokní palác Bettancourt, starobylé koloniální domy s barevnými fasádami a litinovými balkóny, městský park). Ubytování.
 • 17. den: snídaně, transfer na letiště. Odlet přes Lisabon do Prahy.
 • Cena zahrnuje: letenka vč. let. tax a poplatků cca 12 500 Kč, transfery z a na letiště, 16x ubytování v hotelu se snídaní, 3x trajekt a 5x přelet mezi ostrovy, výlety dle programu, vedoucí zájezdu, informační materiály.
 • Cena nezahrnuje: vstupy a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.
 • Příplatky: 1lůžkový pokoj 11 100 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 30 000 Kč za 595 Kč, do 80 000 Kč za 1 195 Kč, pojištění storna letenky (zdrav. důvody) 750 Kč.


základní informace


Podrobné pokyny k zájezdu
Typ zájezduLETECKÉ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
UbytováníHotel
Stravasnídaně
DopravaLetecky
Nástupní místaPraha hl.m.QrCode image

Podobné zájezdy

TOPlist