Rumunsko - Přes hory a kláštery do Drákulovy Transylvánie - stan

Náročnost 2 klimatizovaný autobus turistická ubytovna stan vlastni strava turistika

Poznávací zájezd s turistikou pod stan - Rumunsko


Úvod:

Pojeďte se sami přesvědčit, jak velký turistický rozvoj zaznamenalo Rumunsko v posledních letech. Už se nemusíte obávat prázdných obchodů, rozbitých silnic a obtěžování místních obyvatel. Naopak budete příjemně překvapeni rozlehlostí hor a hřebenů, stejně jako pestrostí přírody, bohatstvím zajímavostí a množstvím památek. V Rumunsku jsou všechna turistická centra dobře vybavená fungujícími službami. Ceny v restauracích se pohybují jen o něco málo výše než u nás, takže vám nic nebrání si zde dovolenou pěkně užít. Neváhejte a pojeďte s námi navštívit ryzí zemi. Časy se neúprosně mění. Provází L. Martinek.Hlídací pes

Nastavte si hlídání změn u oblíbených zájezdů. Informace o změně vám bude odeslána na emailovou adresu.

 

 
Program zájezdu

  • 1. - 2.den: přejezd z ČR přes Slovensko a Maďarsko do Rumunska, návštěva proslulého „VESELÉHO HŘBITOVA“ (UNESCO) v SAPINTĚ, procházka živým „skanzenem“, prohlídka dvou unikátních dřevěných kostelíků (nejstaršího a údajně nejhezčího) ve vesnici IEUD. Příjezd do horského střediska BORSA, utáboření na pozemku hotelu. Ve zbytku dne krátká vycházka na úpatí pohoří Rodna. Zájemci mohou v případě příznivého počasí spolu s průvodcem absolvovat s bagáží výjezd lanovkou na hřeben Rodny a „ochutnat“ tak první noc přímo v horách.
  • 3. den: ty, kteří nocovali na hřebenu, dnes čeká cca 40minutový pochod do sedla, kde na ně bude čekat autobus. Výlet po jižní BUKOVINĚ, cestou návštěva malovaného klášteru VORONET, který je též nazýván Sixtinskou kaplí východu, a poklidnějšího, dřevěnou hradbou chráněného kláštera HUMOR. Dále prohlídka jednoho z nejstarších obydlených klášterů Moldávie, NEAMT, život místních popů, ubytování v kempu (2 noclehy ve stejném kempu) v horském centru DURAU.
  • 4. den: „poctivá“ celodenní turistika národním parkem v pohoří CEAHLAU, možnost výstupu na nejvyšší vrchol TOACU (1 904 m) nebo kratší pěší procházka k vodopádu DURATOIDEA či k turistické chatě FINTINALE, návrat do kempu.
  • 5. den: přejezd do BIKAZSKÉ SOUTĚSKY úzká silnička je sevřena až 300 m vysokými srázy), pěší výlet mezi skalními stěnami, jezero LACU ROSU, fakultativně projížďka na loďce po jezeře, přejezd do kempu v Sovatě (2 noci).
  • 6. den: návštěva solných dolů v PRAIDU a vycházka do rezervace solného krasu vytvořeného říčkou Corund, odpoledne relaxační koupání v jedinečném heliotermálním jezeře Lacu Ursu.
  • 7. den: přejezd do „perly Karpat“, horského střediska SINAIA, přes středověké město SIGHISOARA (další perla UNESCO) s rodným domem Vlada Tepese Drákuly, které díky svému starobylému rázu tvoří skvělou bránu do Transylvánie. Pak cestou navštívíme jeden z opevněných kostelů transylvánských „Sasů“ ve vesnici SASCHIZ (UNESCO). V podvečer nás čeká krátká zastávka ve městě BRAŠOV, prohlídka historického jádra. Ubytování v turistické ubytovně, 2 noclehy na stejném místě.
  • 8. den: krátký přejezd do sousedního BUSTENI - horské městečko ležící v blízkosti nejvyšších „útesů“ Evropy, výjezd lanovkou na BABELE do výšky 2 200 m, nádherné skalní útvary včetně známé Babelské sfingy, několik variant túr dle náročnosti, pěší túra do soutěsky IALOMITA s návštěvou stejnojmenné jeskyně a kláštera, případně až k jezeru BALBOCI nebo výstup na nejvyšší vrchol pohoří Bucegi OMUL (2 505 m), odkud se nabízejí daleké výhledy. Zpět na Babele a lanovkou (pro zájemce pěšky) do Busteni nebo lanovkou do Sinaii.
  • 9. - 10. den: dopoledne procházka k SINAISKÉMU KLÁŠTERU a na královský zámek PELES s nádhernými bohatě zdobenými interiéry, který leží v anglickém parku. Odpoledne přejezd k domnělému tajemnému Drákulovu hradu BRAN, noční přejezd do ČR přes Maďarsko a Slovensko, návrat v dopoledních hodinách.
  • Cena zahrnuje: pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu, doprava klimatizovaným autobusem, 4x nocleh ve vlastním stanu v kempu, 1x na tábořišti, 2x v turistické ubytovně, vedoucí zájezdu, informační materiály.
  • Cena nezahrnuje: strava, vstupy, lanovky a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.


základní informace


Podrobné pokyny k zájezdu
Typ zájezduPOZNÁVACÍ ZÁJEZDY SE STANY
Ubytováníkombinované
Stravabez stravy
DopravaAutokarem
Nástupní místaBrno, Hradec Králové, Jihlava, Pardubice, Poděbrady, Praha, Bratislava, BřeclavQrCode image

TOPlist