Velká Británie, Skotsko - Orkneje a „Old Man of Hoy“

Náročnost 1 letecky bus trajekt - lodní doprava hotel snidane


Úvod:

Orknejské souostroví leží severně od skotské pevniny, kolem 59° severní šířky, a sestává z více než 70 ostrovů. Žije zde asi 21 tisíc obyvatel. Přímořské počasí kombinované s relativně teplým Atlantickým oceánem je příčinou velmi příjemného klimatu. Vhodným startem pro poznávání Orknejí je návštěva Orkney Museum v Kirkwallu, prohlídka impozantní středověké katedrály St. Magnus a jedinečné palírny skotské whisky Highland Park. Pravděpodobně nejslavnější, také pro svou mimořádnou zachovalost, jsou orknejské prehistorické monumenty. Řada z nich je na seznamu UNESCO. Skara Brae, Maeshowe, Ring of Brodgar, Stones of Stenness, abychom zmínili alespoň ty nejznámější, leží na relativně malém území a lze je navštívit během jednoho dne. Naše pěší cesty povedou také kolem útesů Marwick Head, přírodních rezervací s hnízdišti tisíců ptáků nebo na přílivový ostrov Brough of Birsay s pozůstatky staronorského osídlení. Jiné dny věnujeme túrám a procházkám po dalších obydlených ostrovech. Hoy s odlišným kopcovitým charakterem nabízí krásnou přírodu a nejslavnější krajinný útvar na Orknejích - osamělé skalisko Old Man of Hoy. Na ostrově Rousay půjdeme procházkou Westness Walk, nejdůležitější archeologickou mílí ve Skotsku. Na ostrově Wyre uvidíme zachovalou pevnost vikingského náčelníka Cubbie Roo’s Castle a nedalekou St Marys Chapel. The Taing je ideální místo pro pozorování tuleňů. Projedeme ostrovy Burray a South Ronaldsay, dnes přístupné po Churchillově bariéře s vyhlídkou na strategickou vodní plochu Scapa Flow. Projdeme opevnění z 2. svět. války i mimořádné dílo italských vězňů Italian Chapel. Orkneje jsou známé dlouhotrvajícím denním světlem v létě a pestrobarevnými západy slunce.Hlídací pes

Nastavte si hlídání změn u oblíbených zájezdů. Informace o změně vám bude odeslána na emailovou adresu.

 

 
Program zájezdu

 • 1. den: odlet z Prahy, transfer do hotelu v EDINBURGHU, procházka městem s možností vystoupit na pahorek nad městem Arthur’s Seat s krásnou vyhlídkou na hlavní město Skotska.
 • 2. den: vyhlídková jízda vlakem přes skotskou vysočinu a dále busem a trajektem do hlavního města KIRKWALLU. Ubytování. Seznámení s místem, podvečerní vyhlídka z WIDEFORD HILL západně od města (226 m n. m.), z kterého lze přehlédnou téměř celé souostroví.
 • 3. den: snídaně, pokračování v prohlídce KIRKWALLU. Návštěva Orkney Museum v Tankerness House s velmi cennými a rozmanitými sbírkovými předměty z historie a současnosti Orknejí. Prohlídka impozantní katedrály St. Magnus, biskupského a vévodského paláce, prohlídka s ochutnávkou velmi ceněné whisky v HIGHLAND PARK DISTILLERY. Návrat do místa ubytování.
 • 4. den: snídaně, odjezd na celodenní výlet. Trajektem na ostrov HOY, který se odlišuje od ostatních ostrovů. Ve staronorštině Haey znamená Vysoký ostrov. Túra z Moaness Pier do osídlení RACKWICK na jednom z nejhezčích míst Orknejí. V roce 1 900 zde žilo 80 obyvatel, dnes pouze 5 stálých. Cestou kolem DWARFIE STANE, jediné do skály vytesané hrobky v Británii (3 000 př. n. l.), podle Sira W. Scotta příbytek trollů. Kolem 200 vysokých útesů, vyhlídka na proslulé skalisko v moři OLD MAN OF HOY (137 m). Kolem BERRIEDALE WOOD, nejsevernější lesní plochy v Británii, která zřejmě připomíná pokryv Orknejí před 7 000 lety (túra 19 km). Trajektem zpět na Mainland. Podvečerní procházka uličkami druhého orknejského města STROMNESS. Návrat do místa ubytování.
 • 5. den: snídaně, celodenní výlet po West Mainland. Prohlídka hrobky MAESHOWE, dle mnohých nejkrásnějšího historického monumentu v Británii. Procházka k asi nejfotografovanějšímu prehistorickému monumentu na Orknejích RING OF BRODGAR a míli východně ke stojícím kamenům STANDING STONES OF STENNESS. Prohlídka starobylé osady SKARA BRAE ukryté více než 4 000 let pod navátým pískem. Pěšky podél útesů MARWICK HEAD s pozorováním ptačích kolonií. A dále na přílivový ostrov BROUGH OF BIRSAY s pozůstatky staronorského osídlení a s ruinami kostela sv. Petra z 12. století (celkem 9 km). Návrat do místa ubytování.
 • 6. den: snídaně, odjezd na celodenní výlet. Z Tingwallu na ostrov ROUSAY, který je charakterizován jako „Egypt severu“. Procházka po WESNESS WALK, nejdůležitější archeologické míli ve Skotsku s brochy, norským osídlením, vikingskými a piktskými hroby. MIDHOWE BROCH, nejzachovalejší broch jižně od Shetland s výškou stěny 4,3 m (cca 12 km). Na ostrově WYRE prohlídka norského hradu z 12. století - CUBBIE ROO’S CASTLE a nedaleké románské kaple, údajně obojí nechal postavit Kolbein Hruga zaznamenaný v Orkneyinga Saga. Pozorování tuleňů v THE TAING (4 km). Zpět na pevninu a návrat do místa ubytování.
 • 7. den: snídaně, odjezd z Kirkwallu. Prohlídka MINE HOWE, mystéria 29 schodů. Ostrovy BURRAY a SOUTH RONALDSAY jsou dnes přístupné po CHURCHILL BARRIERS, které nařídil W. Churchill v roce 1940 vybudovat tak, aby bylo zabráněno přístupu do SCAPA FLOW z východu. Zastávka u ITALIEN CHAPEL na Lamb Holm vybudované italskými vězni za 2. svět. války. Procházka po HOXA HEAD s pobřežními bateriemi z 2. svět. války (3 km). Prohlídka TOMB OF EAGLES, jedné ze dvou známých hrobek tohoto typu. Kromě lidských koster zde byly nalezeny též kostry a drápy orlů. Trajektem a busem do INVERNESS. Ubytování. Večerní procházka městem, zastavení u hradu se sochou skotské národní hrdinky Flory McDonald.
 • 8. den: vlakem do Edinburghu, transfer na letiště, odlet do ČR.
 • Poznámka I: GARANCE MALÉ SKUPINY (MAX. 8 KLIENTŮ)
 • Cena zahrnuje: zpáteční letenka Praha-Edinburgh vč. let. tax a poplatků cca 6 500 Kč, doprava po ostrovech pronajatým mikrobusem a místní hromadnou dopravou, meziostrovní trajekty, 6x nocleh v hotelu se snídaní, 1x v tranzitním hotelu bez stravy, vedoucí zájezdu, informační materiály.
 • Cena nezahrnuje: vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.
 • Příplatky: 1lůžkový pokoj 4 800 Kč, 6x večeře (2-3 chody) 3 200 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu 296 Kč.
 • Stravování: 6x snídaně s možností dokoupení večeří.
 • Ubytování: 6x nocleh v hotelu se snídaní, 1x v tranzitním hotelu bez stravy.


základní informace


Podrobné pokyny k zájezdu
Typ zájezduPOZNÁVACÍ ZÁJEZDY
UbytováníHotel
Stravasnídaně
DopravaLetecky
Nástupní místaPraha hl.m.QrCode image

Podobné zájezdy

TOPlist