Pohodový týden - Velká Británie, Skotsko - Orkneje a "Old Man of Hoy"

Náročnost 2 letecky bus trajekt - lodní doprava hotel polopenze turistika


Úvod:

Orkneje leží severně od skotské pevniny a sestává z více než 70 ostrovů. Vhodným startem pro poznávání Orknejí je návštěva Orkney Museum v Kirkwallu a prohlídka impozantní středověké katedrály St. Magnus a jedinečné palírny skotské whisky Highland Park. Pravděpodobně nejslavnější, také pro svou mimořádnou zachovalost, jsou orknejské prehistorické monumenty Skara Brae, Maeshowe, Ring of Brodgar, Stones of Stenness. Naše pěší cesty povedou kolem útesů Marwick Head, přírodních rezervací s hnízdišti tisíců ptáků nebo na přílivový ostrov Brough of Birsay s pozůstatky staronorského osídlení. Jiné dny věnujeme túrám a procházkám po dalších obydlených ostrovech. Hoy s odlišným kopcovitým charakterem nabízí krásnou přírodu a nejslavnější krajinný útvar na Orknejích - osamělé skalisko Old Man of Hoy. Na ostrově Rousay půjdeme procházkou Westness Walk. Na ostrově Wyre uvidíme zachovalou pevnost vikingského náčelníka Cubbie Roo’s Castle a nedalekou St Marys Chapel. The Taing je ideální místo pro pozorování tuleňů. Projedeme ostrovy Burray a South Ronaldsay, dnes přístupné po Churchillově bariéře s vyhlídkou na strategickou vodní plochu Scapa Flow.Hlídací pes

Nastavte si hlídání změn u oblíbených zájezdů. Informace o změně vám bude odeslána na emailovou adresu.

 

 
Program zájezdu

 • 1. den: odlet z Prahy, transfer do hotelu v EDINBURGHU, procházka městem, možnost výstupu na pahorek nad městem Arthur’s Seat s krásnou vyhlídkou na hlavní město Skotska.
 • 2. den: vyhlídková jízda vlakem přes skotskou vysočinu a dále busem a trajektem do hlavního města KIRKWALLU. Ubytování. Seznámení s místem, podvečerní vyhlídka z WIDEFORD HILL západně od města (226 m n. m.), z kterého lze přehlédnou téměř celé souostroví.
 • 3. den: snídaně, pokračování v prohlídce KIRKWALLU. Návštěva Orkney Museum v Tankerness House s velmi cennými a rozmanitými sbírkovými předměty z historie a současnosti Orknejí. Prohlídka impozantní katedrály St. Magnus, biskupského a vévodského paláce, prohlídka s ochutnávkou velmi ceněné whisky v HIGHLAND PARK DISTILLERY. Návrat do místa ubytování.
 • 4. den: snídaně, odjezd na celodenní výlet. Trajektem na ostrov HOY, který se odlišuje od ostatních ostrovů. Ve staronorštině Haey znamená Vysoký ostrov. Túra z Moaness Pier do osídlení RACKWICK na jednom z nejhezčích míst Orknejí. V roce 1 900 zde žilo 80 obyvatel, dnes pouze 5 stálých. Cestou kolem DWARFIE STANE, jediné do skály vytesané hrobky v Británii (3 000 př. n. l.), podle Sira W. Scotta příbytek trollů. Kolem 200 vysokých útesů, vyhlídka na proslulé skalisko v moři OLD MAN OF HOY (137 m). Kolem BERRIEDALE WOOD, nejsevernější lesní plochy v Británii, která zřejmě připomíná pokryv Orknejí před 7 000 lety (túra 19 km). Trajektem zpět na Mainland. Podvečerní procházka uličkami druhého orknejského města STROMNESS. Návrat do místa ubytování.
 • 5. den: snídaně, výlet po West Mainland. Prohlídka hrobky MAESHOWE, procházka k asi nejfotografovanějšímu prehistorickému monumentu na Orknejích RING OF BRODGAR a ke stojícím kamenům STANDING STONES OF STENNESS. Prohlídka starobylé osady SKARA BRAE, pěšky podél útesů MARWICK HEAD s pozorováním ptačích kolonií, dále na přílivový ostrov BROUGH OF BIRSAY s pozůstatky staronorského osídlení a s ruinami kostela sv. Petra z 12. století (celkem 9 km). Návrat do místa ubytování.
 • 6. den: snídaně, z Tingwallu na ostrov ROUSAY, který je charakterizován jako „Egypt severu“. Procházka po WESNESS WALK, nejdůležitější archeologické míli ve Skotsku s brochy, norským osídlením, vikingskými a piktskými hroby. MIDHOWE BROCH, nejzachovalejší broch jižně od Shetland s výškou stěny 4,3 m (cca 12 km). Na ostrově WYRE prohlídka norského hradu z 12. století - CUBBIE ROO’S CASTLE a nedaleké románské kaple, údajně obojí nechal postavit Kolbein Hruga zaznamenaný v Orkneyinga Saga. Pozorování tuleňů v THE TAING (4 km). Zpět na pevninu a návrat do místa ubytování.
 • 7. den: snídaně, odjezd z Kirkwallu. Prohlídka MINE HOWE, mystéria 29 schodů. Ostrovy BURRAY a SOUTH RONALDSAY jsou přístupné po CHURCHILL BARRIERS, které byly vybudovány pro zabránění přístupu do SCAPA FLOW z východu. Zastávka u ITALIEN CHAPEL vybudované italskými vězni za 2. svět. války. Procházka po HOXA HEAD s pobřežními bateriemi z 2. svět. války (3 km). Prohlídka TOMB OF EAGLES, jedné ze dvou známých hrobek tohoto typu. Trajektem a busem do INVERNESS. Ubytování. Večer procházka městem, zastavení u hradu se sochou národní hrdinky Flory McDonald.
 • 8. den: vlakem do Edinburghu, transfer na letiště, odlet do ČR.
 • Cena zahrnuje: zpáteční letenka Praha-Edinburgh vč. let. tax a poplatků cca 6 500 Kč, doprava pronajatým mikrobusem a místní hromadnou dopravou, meziostrovní trajekty, 6x nocleh v hotelu s polopenzí, 1x v tranzitním hotelu bez stravy, vedoucí zájezdu, informační materiály.
 • Cena nezahrnuje: vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.
 • Příplatky: 1lůžkový pokoj 4 800 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 30 000 Kč za 296 Kč.
 • Stravování: 6x polopenze.
 • Ubytování: 6x nocleh v hotelu s polopenzí, 1x v tranzitním hotelu bez stravy.


základní informace


Podrobné pokyny k zájezdu
Typ zájezduPOZNÁVACÍ ZÁJEZDY
UbytováníHotel
Stravapolopenze
DopravaLetecky
Nástupní místaPraha hl.m.QrCode image

Podobné zájezdy

TOPlist