Ázerbájdžán - Trochu jiný Kavkaz - s vůní nafty, šafránu a kaviáru

Náročnost 1 letecky bus hotel polopenze

Mladá republika na východní straně Kavkazu, omývaná Kaspickým mořem, vás jistě překvapí. Po příletu si prohlédnete ambiciózní metropoli Baku, která roste díky ropnému bohatství a poté se přesunete do horských oblastí, kde není nouze o kulturní zvláštnosti.

Úvod:

Majestátní vrcholky Velkého Kavkazu a tajemná údolí Malého Kavkazu nás uhranou a velmi příjemně překvapí také z východní strany, z mladé malebné republiky s pohádkovým názvem - Ázerbájdžán. Tato dynamicky se rozvíjející země na pomezí mezi Evropou a Asií je světem plným kontrastů. Zatímco na okraji polopouště v hlavním městě Baku vynikne souznění ropného bohatství s moderní architekturou nebetyčných mrakodrapů se starými paláci šáhů a chánů, se zákoutími prodchnutými vůní nafty, kaviáru a orientálního koření, tak pouhé tři hodiny jízdy z metropole nás dělí od patriarchálního světa zapomenutých vesnic neprobádaných údolí Velkého Kavkazu, kde každá vesnice má svůj vlastní jazyk, zvyky a tradice, o kterých evropský cestovatel často nemá ponětí. Dále pak na úrodných březích řeky Kury i na starověkých karavanních cestách poznáme úžasnou architekturu raně středověkých kostelíků Kavkazských Albánců, karavanseraje dalekých obchodníků hedvábné stezky i monumentální mešity umírněných azerských šíitů. Provází K. Hanák.Hlídací pes

Nastavte si hlídání změn u oblíbených zájezdů. Informace o změně vám bude odeslána na emailovou adresu.

 

 
Program zájezdu

 • 1. - 2.den: odlet z Prahy do BAKU. Prohlídka hlavního města BAKU. Prohlídku zahájíme v İçerİ Şeher (Starém městě) u Qız Qalası (Panenské věže). Čeká nás bohatý PALÁC ŠIRVANŠÁHŮ s blízkými mešitami a prodejnami koberců, FILHARMONIE, MUZEUM UMĚNÍ a PREZIDENTSKÝ PALÁC, odkud zamíříme k půvabné budově İSMAİLİYA, Qoşa qala qapısı (Dvojité bráně) a k ARMÉNSKÉMU KOSTELU SV. ŘEHOŘE. Odpoledne nás po případném lodním výletě na Kaspiku čeká MUZEUM KOBERCŮ, park SAHIL a budova Opery a baletu. Přesun na hotel.
 • 3. den: tento den zasvětíme slovutným památkám ABŠERONSKÉHO POLOOSTROVA. Nejprve navštívíme ATEŞGAH, zoroastrijský chrám věčného ohně v Suraxanı. Po zastávce u hradu v RAMANĚ si prohlédneme dvě středověké věže v MERDEKANU a malebnou poutní mešitu ZIYARETGAH v ŞÜVELANU. Nakonec si v NARDARANU prohlédneme zbytky středověké pevnosti a moderní monumentální mešitu. Cestou zpět na hotel se ještě stavíme u hořící skály Yanar Dağ, jejíž záři si nejlépe vychutnáme za soumraku z místní čajovny.
 • 4. den: v ranních hodinách vyrazíme na sever Ázerbájdžánu. První zastávka bude u posvátné hory Beşbarmaq Dağ (Pětiprsté hory), na kterou si vyšlápneme, odměnou nám bude krásný výhled na Kaspik i působivá poutní svatyně a zbytky opevnění. Pokračujeme k sanatoriu ve vesnici QALALTI, odkud si vyšlápneme k nejzachovalejšímu azerskému hradu ÇIRAQQAL. Na noc přejedeme pod masivy VELKÉHO KAVKAZU poblíž vesnice XINALIQ.
 • 5. den: jedním z vrcholů zájezdu bude výlet do unikátní kavkazské vesnice XINALIQ. Odpoledne pokračujeme do městečka QUBA, kde si prohlédneme malebné mešity, lázně GÜNBEZLI HAMMAM, ale i synagogu v židovském předmětí Oirmizi Qesebe. Posléze přejedeme do další vysokohorské vesnice LAZA.
 • 6. den: brzy ráno se po krátké návštěvě u mešity v lezginské metropoli QUSARU vydáme na přejezd do středního Ázerbájdžánu. Kolem poledne dorazíme do GOBUSTANU k mauzoleu nesmrtelného světce DIRI BABA. Ve městě ŞAMAXI se pokocháme stavbou Cüme mescidi (Páteční mešita) a nedalekým hřbitovním areálem Yeddi Günbaz s mnoha mauzoley. Na nocleh přejedeme do horské vesnice LAHIC.
 • 7. den: ráno si projdeme LAHIC, vesnici kovotepců s místním muzeem, zajímavou kamennou architekturou a úžasnými výhledy na Velký Kavkaz. Odpoledne si nejprve prohlédneme muzeum ve městě QEBELE, abychom se lépe připravili na návštěvu vykopávek Çuxur Qebele či Qedim Qebele, starého hlavního města Kavkazské Albánie. Na nocleh se přesuneme do historického města ŞEKİ.
 • 8. den: dopoledne si prohlédneme ŞEKİ - pevnost Chánů s palácem XAN SARAYI, historické i etnografické muzeum, obě půvabné karavanseraje i mešity ve starém městě. Odpoledne se zaměříme na architekturu středověkých křesťanských památek kavkazských Albánců. Prohlédneme si úžasné kostelíky ve vesnicích KİŞ i QUM a pak v převážně gruzínském městečku QAX. Na nocleh se přesuneme do města ZAQATALA, vyhlášeného lískovými ořechy, s atraktivní mešitou, ruskou pevností, starým náměstím a pravoslavným chrámem.
 • 9. den: přejedeme do druhého největšího města Ázerbájdžánu, do GENCE. Na náměstí si prohlédneme turecký HAMMAM, páteční mešitu Şah Abbas mescidi, mauzoleum básníka NIZÁMÍHO a také vyhlášený Butulkadan ev (Lahvový dům). Za městem se pokocháme středoevropskou architekturou vesnice GÖYGÖL vybudované německými vinaři v polovině 19. století a vrátíme se na hotel v GENCE.
 • 10. den: brzy ráno vyrazíme na cestu směrem k Baku. Kolem poledne se zastavíme v pustině u slavné památky PIR HUSEIN, mauzolea, které zbylo z dervišského kláštera na staré karavanní cestě. Poslední zajímavostí na cestě budou bahenní sopky a následně světoznámé petroglyfy u QOBUSTANU. Ve večerních hodinách přijedeme na hotel do Baku.
 • 11. den: v ranních hodinách přelet do města NAXÇIVANU, hlavního města ázerbájdžánské exklávy - NACHIČEVANSKÉ AUTONOMNÍ REPUBLIKY. V NAXÇIVANU si prohlédneme nejslavnější památku mauzoleum MÖMINƏ XATUN TÜRBƏSİ, projdeme se pro promenádě, navštívíme CITADELU, MODROU MEŠITU i MUZEUM KOBERCŮ. Tři noclehy strávíme v NAXÇIVANU.
 • 12. den: vyrazíme na prohlídku jižní části exklávy. Nejprve se zastavíme u poutního místa ASHABU KAF, kde v jeskynních dle tradice spalo 309 let sedm svatých mužů. Z rozvalin hradu ALINCA se pokocháme výhledem na svatou horu ILAN DAĞ. Odpoledne budeme pokračovat podél řeky ARAZ (ARAX) a íránské hranice do města CULFA, ke středověkému kamennému mostu AZA až do starobylého města ORDUBADU.
 • 13. den: v severní části autonomní republiky navštívíme středověké město QARABAĞLAR. se slaným komplexem mauzoleí. Zastavíme se také v archeologické lokalitě ŞAHTAXTI s muzeem. Posledními zastávkami budou městečka YENGICƏ s několika starými mešitami a lázeňským areálem a ŞƏRUR s nejkrásnějším výhledem na ARARAT.
 • 14. den: v ranních hodinách odlet domů. Odpoledne přílet do Prahy.
 • Cena zahrnuje: zpáteční letenka Praha-Baku a přelet Baku-Nachičevan vč. let. tax a poplatků v max. výši 14 000 Kč, 12x (13x, dle aktuálního letového řádu) ubytování v hotelu/penzionu s polopenzí, vedoucí zájezdu, informační materiály.
 • Cena nezahrnuje: ostatní strava, vstupné, bakšišné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje".
 • Příplatky: vízum (orientační cena z r. 2020 je 1 000 Kč), 1lůžkový pokoj v hotelu 5 400 Kč (v penzionu nelze), pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 30 000 Kč za 840 Kč, do 80 000 Kč za 1 440 Kč.


základní informace


Podrobné pokyny k zájezdu
Typ zájezduPoznávací zájezdy v exotice
Ubytováníhotel/penzion
Stravapolopenze
DopravaLetecky
Nástupní místaPrahaQrCode image

Podobné zájezdy