Pojištění - CK Poznání s.r.o.

Pojištění záruky (kauce) v důsledku úpadku cestovní kanceláře

Od 1.1. 2023 jsme pojištěni u pojišťovny UNIQA. Číslo pojistné smlouvy: 1357518266 - Certifikátu o pojištění naší CK Poznání

Cestovní pojištění klientů

Všichni zákazníci zájezdu (pokud není uvedeno jinak – viz.´cena zahrnuje´) jsou pojištění cestovním pojištěním u UNIQUA pojistovny. Smluvní vztah vzniká mezi zákazníkem (dále jen „pojištěný“) a pojišťovnou. Tento je doložen uzavřenou pojistnou smlouvou, jejíž plné znění je k dispozici u CK POZNÁNÍ k osobnímu nahlédnutí. Znamená to, že případnou pojistnou událost řeší pojištěný přímo s pojišťovnou. Cestovní pojištění lze sjednat i indiviuelně k jakémukoli zájezdu z nabídky CK POZNÁNÍ tam, kde není pojištění uvedeno v ´cena zahrnuje´ a také na individuelní cesty do zahraničí. V tomto případě cestovní pojištění nezahrnuje pojištění zrušení cesty (storno zájezdu).

Rozsah pojistného krytí a maximálních pojistnch částek:

Informační dokument o pojistném produktu (cestovní pojištění) pojišťovny UNIQA
Výčet z rozsahu cestovního pojištění UNIQA

Upozorňujeme, že cestovní pojištění pojišťovny UNIQA (zprostředkované naší cestovní kanceláří) kryje i léčebné výlohy spojené s případnou nákazou COVID-19. V případě nákazy COVID-19 je postupováno stejně jako při jakémkoliv jiném onemocnění.

Ke každému zájezdu je také možné sjednat připojištění pro nestandardní situace, které nejsou běžně pojistitelné (zejm. umístění do karantény v zahraničí apod.). Detaily k tomuto připojištění naleznete zde