Pojištění - 2024/25 - CK Poznání

Pojištění záruky (kauce) v důsledku úpadku cestovní kanceláře

Od 1.1. 2024 jsme pojištěni u pojišťovny UNIQA. Číslo pojistné smlouvy: 1357518266 - Certifikátu o pojištění naší CK Poznání

Cestovní pojištění klientů

Pokud máte u svého zájezdu připlacenou příplatkovou službu komplexní pojištění, nebo pokud je u vašeho zájezdu v „cena zahrnuje“ uvedeno pojištění léčebných výloh včetně storna zájezdu, jste pojištěni cestovním pojištěním u pojišťovna UNIQA. Smluvní vztah vzniká mezi zákazníkem a pojišťovnou. Tento je doložen uzavřenou pojistnou smlouvou, jejíž plné znění je k dispozici u CK POZNÁNÍ k osobnímu nahlédnutí. Znamená to, že případnou pojistnou událost řeší pojištěný přímo s pojišťovnou. Upozorňujeme, že cestovní pojištění pojišťovny UNIQA (zprostředkované naší cestovní kanceláří) kryje i léčebné výlohy spojené s případnou nákazou COVID-19. V případě nákazy COVID-19 je postupováno stejně jako při jakémkoliv jiném onemocnění.

Rozsah pojistného krytí a maximálních pojistných částek:

Informační dokument o pojistném produktu (cestovní pojištění) pojišťovny UNIQA
Výčet z rozsahu cestovního pojištění UNIQA
Všeobecné pojistné podmínky pojišťovny UNIQA