Termíny - přidat do oblíbených
18.08.21 - 22.08.2121PVF146746 590 KčPřidat
24.09.21 - 28.09.2121PVF146416 590 KčPřidat
01.12.21 - 05.12.2121PVF146716 590 KčPřidat

Francie - Paříž a zámek Versailles

Náročnost 1 klimatizovaný autobus hotel snidane

Poznávací zájezdy Francie - Paříž - Kouzlo města nad Seinou sílí již více než dva tisíce let a již více než dva tisíce let přidávají králové, císaři a prezidenti Francie klenoty do kulturní pokladnice jakou Paříž bezesporu je. Pojeďte s námi poznat tuto metropoli - římské posádkové město, město univerzitní, sídlo středověkých panovníků, město revoluce, císařství a republiky, město módy a elegance, klenotnice kultury a umění


Úvod:

Kouzlo města nad Seinou sílí již více než dva tisíce let a již více než dva tisíce let přidávají králové, císaři a prezidenti Francie, klenoty do kulturní pokladnice, jakou Paříž bezesporu je. Pojeďte s námi poznat římské posádkové město, město universitní, sídlo středověkých panovníků, město revoluce, císařství a republiky, město módy a elegance, klenotnici kultury a umění, ale také město Villonovo, Hugovo, Verlainovo, Šímovo, Kubínovo. Poznejte s námi Paříž, za jejíž krásou jezdí miliony turistů z celého světa.Hlídací pes

Nastavte si hlídání změn u oblíbených zájezdů. Informace o změně vám bude odeslána na emailovou adresu.

 

 

Program zájezdu

 • 1. den: odjezd z ČR odpoledních hodinách.
 • 2. den: ráno příjezd do PAŘÍŽE. Prohlídka města v samém historickém jádru Paříže na ostrově Ile de la Cité, 800 let stará gotická katedrála NOTRE DAME, Prefektura, Justiční palác, dále mj. shlédneme Pařížskou radnici, centrum Pompidou, Les Halles, Královský palác a LOUVRE, čtvrť Opera s chrámem Madeleine. V podvečerních hodinách odjezd na ubytování do hotelu. Večer individuální volno ve městě.
 • 3. den: den bude věnován prohlídce nejznámějšího symbolu francouzské renesanční architektury a královské moci, rezidenci Ludvíka XIV. zámku VERSAILLES. Zámek a zahrady jsou symboly velikosti krále a vzor snad pro každého „zámeckého architekta“ Evropy. Když se Ludvík XIV. (1638–1715) rozhodl, že přestaví malý lovecký zámeček svého otce ve Versailles 20 km západně od Paříže na nádherný palác, bylo králi Slunce právě 23 let. Od roku 1661 se Versailles staly rezidencí a sídlem vlády a absolutním mocenským centrem. Po prohlídce odjedeme na náměstí LA DÉFENSE - moderní čtvrť třetího tisíciletí. Večerní MONTMARTRE s krásnou bazilikou SACRÉ-COEUR, postavenou r. 1871, po porážce pařížské Komuny, náměstí Pigalle, MOULIN ROUGE. Návrat na ubytování, individuální volno v Paříži. Stačí se jen procházet místními uličkami a nechat se unášet okolním děním.
 • 4. den: celodenní prohlídka dalších pamětihodností města s průvodcem. Invalidovna, nejznámější monument města Eiffelova věž, navržená architektem Gustavem Eiffelem na počest 100. výročí Velké francouzské revoluce a Světové výstavy v roce 1889, náměstí Trocadero, VÍTĚZNÝ OBLOUK - 50 m vysoký Arc de Triomphe vystavěn na příkaz Napoleona, třída CHAMPS ELYSÉES, nábřeží Bukinistů aj. Podvečerní fakultativní projížďka lodí po Seině s neobvyklým pohledem na pařížské památky. Odjezd do ČR.
 • 5. den: příjezd do ČR v dopoledních hodinách.
 • Poznámka I: CK je oprávněna změnit nástupní místo na svozové místo! Nástupní místa se odvíjejí podle počtu přihlášení klientů.
 • Cena zahrnuje: doprava klim. busem, 2x ubytování v hotelu*** v centru Paříže - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x snídaně, vedoucí zájezdu.
 • Cena nezahrnuje: vstupné, místní doprava, pobytová taxa, fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje".
 • Příplatky: 1lůžkový pokoj 2 100 Kč, pojištění léčebných výloh vč. storna zájezdu 225 Kč.
 • Ubytování: hotel v centru Paříže ve čtvrti Montmartre, poloha hotelu nám umožní i individuální večerní procházky a vstřebání jedinečné atmosféry města

Příplatky a slevy


 • příplatek za 1 lůžkový pokoj - 2 100 Kč
 • pojištění léčebných výloh vč. storna zájezdu do 30 000 Kč-turista-Evropa - 225 Kč
 • příplatek nástupní místo Olomouc - 250 Kč
 • příplatek nástupní místo Hranice na Moravě, Ostrava - 500 Kč
 • příplatek nástupní místo Lanškroun, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová - 150 Kč


základní informace


Podrobné pokyny k zájezdu
Destinace Paříž Paříž
Francie Francie
Typ zájezduPoznávací zájezdy
UbytováníHotel
Stravasnídaně
DopravaAutokarem
Nástupní místaBrno, Hradec Králové, Olomouc, Pardubice, Plzeň, Praha, Vysoké Mýto, Svitavy, Hranice na Moravě, Ostrava, Litomyšl, Holice, Poděbrady (dálnice ÖMV), Lanškroun, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová
Zájezdy do destinací
Paříž - zájezdy
Francie - zájezdy

Mapa zájezdu


QrCode image

Podobné zájezdy