Termíny - přidat do oblíbených
05.08.22 - 14.08.2222NPM0174714 490 KčPřidat

Národní parky Makedonie a Ohridské “moře“ - hotel

Náročnost 2 klimatizovaný autobus hotel polopenze turistika

Nejméně známá z post-jugoslávských republik oplývá vysokými horskými skupinami i zachovalými památkami na pravoslavnou, i osmanskou minulost.


Úvod:

V samém srdci Balkánského poloostrova leží země, kde se, obklopeny majestátně se tyčícími desítkami dvoutisícových hor, rozkládají průzračné vody jezer. Je to země, kde kráčíte cestou i necestou, dolinami i horskými úbočími, panensky čistou krajinou, jakoby nazpět časem. Tato země je posetá drahokamy nesčetných památek v pestrobarevné směsici kultury muslimské, křesťanské i pravoslavné, otevírajíc nám svět tajemných byzantských klášterů s omamně vonícím kadidlem a mihotajícím se leskem bohatě zlacených ikon ve světle žhnoucích svící, uprostřed vinic i tabákových polí. Pojďte se s námi toulat po stopách věrozvěstů Cyrila a Metoděje, světem kontrastů dávnověku s dobou moderní. Pojďte se s námi toulat republikou Makedonie.

Termín zájezduKód termínuPoznámkaZákladní cena
05.08.22 - 14.08.22 22NPM01747 14 490 Kč Rezervovat
06.08.21 - 15.08.21 21NPM01747 Uplynulý termín
07.08.20 - 16.08.20 20NPM01747 Uplynulý termín


Hlídací pes

Nastavte si hlídání změn u oblíbených zájezdů. Informace o změně vám bude odeslána na emailovou adresu.

 

 

Makedonie - Ohrid - program zájezdu

 • 1. den: odjezd z ČR, noční přejezd přes Slovensko, Maďarsko do Srbska a Makedonie.
 • 2. den: ráno příjezd do hlavního města Makedonie SKOPJE, prohlídka pevnosti, národního muzea, největší a nejstarší z 25 mešit města MUSTAFA PAŠI z 15. století, hodinové věže, procházka po osmanském kamenném mostě přes řeku Vardar, atmosféra největšího makedonského tržiště - Bitbazaru. Přejezd přes „albánské“ TETOVO s výjimečnou malovanou mešitou ŠARENA DŽAMIJA do NP Mavrovo. Ubytování v hotelu v NP Mavrovo.
 • 3. den: turistika v malebném NP MAVROVO. Pohořím Bistra s nesčetnými pastvinami s pasoucími se ovečkami až do vysoko položené pitoreskní „valašské“ vesničky GALIČNIK (1 400 m), odtud se vyšplháme na náhorní plato s úchvatnými výhledy přes údolí řeky Radika na nedostupnou příhraniční hradbu hor Korab a Dešat. Pro zájemce výstup na nejvyšší vrchol MEDENICA (2 169 m). Podvečerní koupel v jezeře MAVROVO. Nocleh ve stejném hotelu.
 • 4. den: přejezd k OHRIDSKÉMU „MOŘI“, jednomu z nejstarších jezer na naší planetě (spolu s Bajkalem, Titicacou a Tanganjikou). Obklopeno horami v průzračné čistotě, svět přírody beroucí dech i proslulým světoběžníkům. V minulosti byly jeho břehy centrem středověké vzdělanosti, patrně nejvýznamnější makedonský monastýr z 10. stol., proslulý klášter SV. NAUMA (žák Metodějův) s vlastní palírnou kořalky. Fakultativně vyjížďka loďkou k průzračným pramenům řeky ČERNÝ DRIM. Koupání v křišťálově čisté vodě unikátního jezera. Nocleh v hotelu (2 noci).
 • 5. den: perla UNESCO na břehu jezera - město OHRID. Starobylé město v dávnověku nazývané Lichnidos leží na římské obchodní cestě spojující Jaderské moře s Egejským, s dominantou monumentální pevnosti - sídlem cara Samuela se systémem 3 km dlouhých hradeb a strážních věží, později sídlo pravoslavných biskupů. Nejstarší ohridský kostel SVETI PANTELEJMON (přebudován na mešitu za nadvlády Osmanské říše, uloženy ostatky sv. Klimenta), antický amfiteátr starý cca 2 tisíce let s unikátně vytesanými jmény „abonentů“ na sedadlech. Odpolední koupel v Ohridském moři. Nocleh ve stejném hotelu.
 • 6. den: dopoledne turistika (cca 4 hod.) údolím NP GALIČICA, které je tvořeno stejnojmenným horským masivem tyčícím se nad východními břehy Ohridského jezera. Odpoledne krátká zastávka u jezera PRESPA. Vykopávky římského města HERACLEA LYNCESTIS na okraji BITOLY (krátká procházka) se skvěle dochovanými mozaikami, pravděpodobně založeno králem Filipem II. Makedonským. Nocleh v hotelu v NP PELISTER (2 noci).
 • 7. den: celodenní turistika NP PELISTER. NP se rozkládá v pohoří BABA a chrání nejvyšší partie těchto až 2 600 m vysokých hor. Čeká nás omamná vůně borovic a mystická kamenná „moře“. Výstup na nejvyšší vrchol pohoří PELISTER (2 600 m n. m.), alternativně na JORGOV KAMEN či vyhlídku pod vrcholem STIV. Nocleh ve stejném hotelu.
 • 8. den: na úpatí měsíční krajiny vyprahlých skal se rozkládá město PRILEP s orientálním centrem, nad ním se tyčí zřícenina pevnosti MARKOVI KULI zbudované mezi obrovskými balvany, hrad legendárního kralevice Marka, hrdiny rozsáhlých balkánských lidových písní. Turistika mystickou krajinou ke klášteru TRESKAVEC, stavby ze 13. století zbudované v kouzelném místě pod vrcholem hory ZLATOVRV (1 422 m) nebo výlet ke klášteru SV. ARCHANDĚLA a poté návštěva PRILEPU. Večer fakultativně možnost exkurze ve vinařském závodě v NEGOTINU. Nocleh v hotelu.
 • 9. den: poslední nákupy a odjezd v dopoledních hodinách, noční přejezd přes Srbsko, Maďarsko.
 • 10. den: příjezd do ČR.
 • Cena zahrnuje: doprava klimatizovaným busem (3 900 km), 7x ubytování v hotelu nebo hotelovém komplexu ve 2lůžkových pokojích, 7x polopenze, pobytová taxa, vedoucí zájezdu, informační materiály.
 • Cena nezahrnuje: vstupné a fakultativní akce , případná místní doprava a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.
 • Příplatky: 1lůžkový pokoj 2 900 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu za 450 Kč.
 • Umístění: NP Mavrovo, Skopje, Tetovo, Ohridské jezero, NP Pelister, Prilep, Negotino.

Příplatky a slevy


 • příplatek za 1 lůžkový pokoj - 2 900 Kč
 • pojištění léčebných výloh vč. storna zájezdu do 30 000 Kč-turista-Evropa - 450 Kč

Makedonie - Ohrid
základní informace


Podrobné pokyny k zájezdu
Destinace Makedonie Makedonie
Balkán Balkán
Typ zájezduPoznávací zájezdy
Ubytováníkombinované
Stravapolopenze
DopravaAutokarem
Nástupní místaBrno, Hradec Králové, Jihlava, Pardubice, Poděbrady, Praha, Bratislava, Břeclav
Zájezdy do destinací
Makedonie - zájezdy
Balkán - zájezdyQrCode image

Podobné zájezdy