Pojištění CK Poznání

Od 1.1. 2018  jsme pojištěni u pojišťovny UNIQA.  Číslo pojistné smlouvy: 1357518266 -  Certifikátu o pojištění naší CK Poznání

 

Koncesní listina

Koncesní listina byla vydána Okresním živnostenským úřadem v Pardubicích pod číslem: 12231

 

Cestovní pojištění klientů

Všichni zákazníci zájezdu (pokud není uvedeno jinak – viz.´cena zahrnuje´) jsou pojištění cestovním pojištěním u UNIQUA pojistovny. Smluvní vztah vzniká mezi zákazníkem (dále jen „pojištěný“) a pojišťovnou. Tento je doložen uzavřenou pojistnou smlouvou, jejíž plné znění je k dispozici u CK POZNÁNÍ k osobnímu nahlédnutí. Znamená to, že případnou pojistnou událost řeší pojištěný přímo s pojišťovnou. Cestovní pojištění lze sjednat i indiviuelně k jakémukoli zájezdu z nabídky CK Poznání tam, kde není pojištění uvedeno v ´cena zahrnuje´ a také na individuelní cesty do zahraničí. V tomto případě cestovní pojištění nezahrnuje pojištění zrušení cesty (storno zájezdu).

 

Rozsah pojistného krytí a maximálních pojistných částek :

pojištění s UNIQA pojišťovnou - elektronická knížka Komplexní cestovní pojištění pro účastníky zájezdů

Součástí pojištění v rámci uzavřených smluv od 1.7.2020 je i připojištění pro případ COVID-19.
Podmínky tohoto připojištění naleznete zde:
Podmínky připojištění
Klienti, kteří uzavřeli smlouvu do 30. 6. 2020 si mohou připojištění individuálně připlatit. V opačném případě se na ně vztahují podmínky základního pojištění.

 

Pojištěný souhlasí s předáním a poskytováním svých osobních údajů a údajů o zdravotním stavu subjektům mezinárodního koncernu UNIQA pojištovna a jeho zajišťovacím partnerům v souladu s právními předpisy pro účely a dobu, uvedenou v předchozím odstavci. Pojištěný dále prohlašuje, že byl ve smyslu z. č. 101/2000 Sb. informován o svých právech a o povinnostech pojistitele jako správce údajů, zejména o právu přístupu k osobním údajům, jakož i o dalších právech dle tohoto zákona.

 
 

TOPlist