Rusko - Petrohrad, klenot na Něvě, bílé noci

Náročnost 1 letecky bus hotel 3* snidane

Rusko, Petrohrad - letecký poznávací zájezd s ubytováním v hotelu se snídaní.


Úvod:

Jedinečný a oblíbený zájezd do Petrohradu, v jehož průběhu navštívíme světoznámé památky, přepychové paláce, otevírání mostů na Něvě. Shlédneme sbírky šperků, cenností a uměleckých předmětů nevyčíslitelné hodnoty v Ermitáži a její Briliantové a Zlaté klenotnici, to vše podpořeno jedinečným přírodním úkazem bílých nocí a v doprovodu znamenitých průvodců. Navštivte s námi Petrohrad, velkolepé město odrážející majestátnost ruského impéria.Hlídací pes

Nastavte si hlídání změn u oblíbených zájezdů. Informace o změně vám bude odeslána na emailovou adresu.

 

 
Program zájezdu

  • 1. den: v doprovodu průvodce dopolední odlet z Prahy do PETROHRADU. Transfer do hotelu. Večer fakultativní výlet na noční otevírání mostů na Něvě. Autobusem na náměstí Děkabristů, projížďka nočním nasvíceným městem, CHRÁM SV. MIKULÁŠE a romantická místa na břehu kanálů – Petrohradské Benátky. Návrat do hotelu okolo 02:00 hod.
  • 2. den: celodenní prohlídka PETROHRADU (UNESCO), města založeného r. 1703 Petrem Velikým. Navštívíme ZAJEČÍ OSTROV – historicky první osídlený ostrov Petrohradu s impozantní Petropavlovskou pevností a katedrálou SV. PETRA A PAVLA – hrobkou P. Velikého a dalších ruských carů, vězení Trubeckého bastionu. Světoznámá ERMITÁŽ v Zimním paláci, jednoho z nejslavnějších světových muzeí na honosném Palácovém nábřeží – bezkonkurenční sbírka uměleckých pokladů, včetně Briliantové klenotnice s její zlatou expozicí a protilehlé budovy Generálního štábu. Fakultativní lodní projížďka po Něvě – úchvatné pohledy na mosty a vodní cesty.
  • 3. den: půldenní výlet do městečka PUŠKIN (Carskoje selo), jehož parky a paláce byly budovány v době vrcholu carské moci. Navštívíme monumentální KATEŘINSKÝ PALÁC carevny Kateřinský II. Veliké, nevynecháme legendární Jantarovou komnatu. Krátká zastávka u carského sídla v GATČINĚ. Vesnici darovala r. 1765 Kateřina svému milenci knížeti Grigoriji Orlovovi. Po návratu do Petrohradu JUSUPOVSKÝ PALÁC, jeden z nejkrásnějších paláců Petrohradu, kde údajně přišel o svůj život zhýralý G. Rasputin.
  • 4. den: dopoledne křižník AURORA, který spustil jednu z nejzásadnějších událostí světových dějin, Ruské muzeum ve velkoknížecím MICHAJLOVSKÉM PALÁCI, jedna nejkrásnějších ukázek klasicistních paláců ve městě – unikátní sbírka ikon, slavné obrazy I. Repina, jako Burlaci na Volze a další, skvělá sbírka umění ruské avantgardy. Večer volný program, možnost návštěvy některého ze slavných petrohradských divadel (Alexandrovské, Michajlovské, Mariinské, Ermitážní).
  • 5. den: výlet do palácového a parkového komplexu PETRODVORCE, letní rezidence Petra Velikého na břehu Finského zálivu. Srdcem rozlehlých zahrad je Velká kaskádová fontána, nejimpozantnější soustava vodotrysků na světě, 37 zlacených soch, 64 fontán a 142 vodotrysků. Návrat do Petrohradu, odpoledne náměstí sv. Izáka s jezdeckou sochou Petra Velikého a monumentální katedrálou sv. Izáka – z její kopule se skýtá fantastický výhled na město, sousední Admiralitu a Ermitáž. Něvský prospekt, nejslavnější ulice Petrohradu i Ruska, individuální volno. Skuteční fajnšmekři si mohou přijít na své v největším světovém muzeu antropologie a etnografie KUNSTKAMERA, naproti Zimnímu paláci.
  • 6. den: snídaně, transfer na letiště a po poledni odlet do Prahy.
  • Poznámka I: Při objednávce zájezdu nahlaste číslo cestovního pasu a dobu jeho expirace. Pojištění pro cesty do zahraničí je podmínkou k vyřízení víza.
  • Cena zahrnuje: zpáteční letenka Praha - Petrohrad vč. let. tax a poplatků v max. výši 8 000 Kč, transfer z/na letiště, dopravu busem na výlety 3. a 5. den, 5x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 5x snídaně formou bufetu, vedoucí zájezdu.
  • Cena nezahrnuje: vstupné vč. rezervačních poplatků, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.
  • Příplatky: 1lůžkový pokoj 4 900 Kč, 5x večeře o 3 chodech 1 850 Kč, pojištění léčebných výloh vč. storna zájezdu do 30 000 Kč 270 Kč, elektronické vízum do Ruska 150 Kč, Jantarová komnata 890 Kč (cena zahrnuje vstup do Kateřinského paláce v Puškinu, zámeckého parku i návštěvu Jantar. komnaty, vč. povinného místního průvodce a sluchátek), balíček vstupů Ermitáž 1300 Kč (cena zahrnuje vstup do Zimního paláce - rezidence ruských carů, Ermitáže a budov Generálního štábu, Briliantové a Zlaté klenotnice, vč. povinného průvodce a sluchátek). Všechny výše uvedené vstupy je možno objednat nejpozději měsíc před odjezdem.


základní informace


Podrobné pokyny k zájezdu
Typ zájezduPoznávací zájezdy
UbytováníHotel
Stravasnídaně
DopravaLetecky
Nástupní místaPraha hl.m.QrCode image