Albánie - divukrásná perla Balkánu - 2024/25 - CK Poznání
12denní zájezd
  Náročnost 1
polopenze stravapolopenze hotel ubytováníhotel autokarem dopravaautokarem
Zveme vás na mimořádnou kombinaci pobytového a poznávacího zájezdu s ubytováním v komfortním hotelu na břehu Valonského zálivu uzavřeného na jedné straně prstenem albánských velehor se slovutným Llogarským průsmykem, na straně druhé téměř nepřístupným divokým poloostrovem Karaburun, který nezapře svůj název (turecky Karaburun - černý mys) a současně v dosažitelnosti všech významných lokalit, které bychom při našem pobytu v Albánii rozhodně neměli vynechat. Všechna slavná místa a významné památky budeme mít doslova "na dosah ruky" a přitom se můžeme stále osvěžovat mořskou koupelí ve vodách romantického zálivu.

Poznámka: Nástupní místa: Pardubice, Hradec Králové, Praha, Jihlava, Brno, Bratislava, svoz Ostrava, svoz Olomouc. Svozy do jednotlivých nástupních míst jsou zajišťovány linkami Student Agency anebo formou proplacení jízdného 2. třídy vlaku do nejbližšího nástupního místa.

Termíny a ceny

Termín 30.05. - 10.06.24 čtvrtek - pondělí
uzavřeno
Kód termínu 24ADP01130
Cena
21 990 Kč
cena za 12 dní
Termín 04.07. - 15.07.24 čtvrtek - pondělí
VYPRODÁNO, GARANCE ODJEZDU, průvodce: V. Haklová
Kód termínu 24ADP01131
Cena
23 490 Kč
cena za 12 dní
Termín 29.08. - 09.09.24 čtvrtek - pondělí
Garance odjezdu, průvodce: V. Haklová
Kód termínu 24ADP01132
Cena
23 490 Kč
cena za 12 dní

Program zájezdu

1. - 2. den: odjezd z ČR, tranzit přes Rakousko a Slovinsko do Chorvatska, půldenní zastávka s prohlídkou a možností koupání v DUBROVNÍKU (UNESCO), odpoledne přejezd na ubytování v PETROVACI v ČERNÉ HOŘE.
3. den: přejezd do Albánie, výstup na pevnost ROZAFAT u SKADARU (Shkodra) s výhledem na soutok tří řek a Skadarské jezero, krátká zastávka v KRUJI spjatá s osobností velkého vojevůdce a národního hrdiny GEORGI KASTRIOTIHO SKANDERBEGA s jeho sídelním hradem, kulou, bazarem a dervišským klášterem, večer příjezd do hotelu ve Valonské zátoce s kouzelnými výhledy na ostrůvek SAZAN a Karaburunský poloostrov v místech, kde se Jadranské moře stýká s mořem Jónským.
4. den: dopoledne koupání v moři, podvečerní VALONA (Vlorë) s překrásnou mešitou MURADIA, muzeem albánské nezávislosti, náměstí Vlajky, Památník nezávislosti. Hrad KANINE s panoramatickým výhledem na město. Fakultativně možnost návštěvy laguny Narta a kláštera Zvërnec (cca 5 EUR/os.) nebo antické lokality ORIKUM (cca 5 EUR/os.).
5. den: výlet do BERATU, města Tisíce a jednoho okna, návštěva horního "bílého města" s desítkou byzantských kostelíků a slavným muzeem ikon malíře Onufriho a jeho školy, sestup do dolního Starého města s několika mešitami a do křesťanské čtvrti Gorica, odpoledne návštěva zachovalého pravoslavného kláštera ARDENICA na pahorcích středoalbánského kraje MYZEQUE, a nedalekých vykopávek antické lokality APOLLONIE s muzeem a středověkým klášterem Panny Marie.
6. den: výlet místními mikrobusy (cca 20 EUR, naším autobusem ze smluvních důvodů nelze) po čarokrásném panoramatickém pobřeží albánské riviéry do QEPARA u Palermského zálivu s ponorkovou základnou (fotozastávka). Restaurant BORSH se zahradní restaurací postavenou nad vyvěrajícími prameny. Na zpáteční cestě pevnost Aliho Paši Tepelenského, krátká zastávka v romantické vesničce DHËRMI s řeckou menšinou a mnoha kostelíky umístěnými v malebné scenérii na svahu hor, zemní pyramidy, nekonečné olivové háje a kamenná vesnice HIMARË s troskami pevnosti a kostelíků. Návrat do hotelu.
7. den: dopoledne turistika v národním parku v Llogarském průsmyku, výstup na horu ATHANASI s výhledy na Otrantský průliv mezi Itálií a Albánií, případně procházka do "Caesarovy soutěsky". V okolí spousta restaurací s vynikajícím skopovým na rožni. Odpoledne koupání v moři.
8. den: zastávka v TEPELENE, rodiště Ali Paši Tepelenského, zdejší pevnost navštívil i lord Byron, přejezd do starobylé GJIROKASTRY (UNESCO), města bílých střech s majestátním hradem a překrásnými domy typické jihoalbánské architektury, rodný dům komunistického diktátora Envera Hoxhi, Určitě nevynecháme restauraci s vynikajícími žabími stehýnky za lidové ceny.
9. den: fakultativní lodní výlet (cena dle počtu účastníků, cca 25-30 EUR) z Valony na poloostrov KARABURUN s malebnými odlehlými plážemi, plavba okolo jeskyně piráta HAXHI ALIU, skalní útes GRAMA, nebo na nově zpřístupněný ostrov SAZAN. V obou případech koupání na plážích neobydleného polostrova Karaburun. V případě nepříznivých podmínek pro uskutečnění lodního výletu možnost fakultativního výletu mikrobusem (cena cca 20-25 EUR, dle počtu zájemců) do archeologického areálu BUTRINT (UNESCO), nejrozsáhlejší antické lokality v Albánii.
10. den: odjezd z Valonského zálivu, dopoledne krátká návštěva přístavního města DRAČE (Durrës) s antickým amfiteátrem, přejezd po dálnici do hlavního města TIRANY, procházka po Skanderbegově náměstí, náměstí Matky Terezy v univerzitní čtvrti, návštěva Ethem Begovy mešity a věhlasného Národního muzea s bohatými sbírkami, přejezd do ČERNÉ HORY.
11. - 12. den: dopoledne zastávka v KOTORU a odpoledne návrat přes Chorvatsko, Slovinsko, Rakousko do ČR.

Informace k ceně

Cena zahrnuje

  • doprava klimatizovaným autobusem, 7x ubytování v ****hotelu ve 2lůžkových pokojích, 2x tranzitní ubytování v hotelu nebo apartmánových domech (pouze bus. skupina), 9x polopenze (let. skupina 6x), pobytová taxa, ved. zájezdu, informační materiály

Cena nezahrnuje

  • vstupy a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje". Vstupy cca 3000 ALL + 45 eur, výlety mikrobusy a lodí cca 55 EUR na osobu
  • 1lůžkový pokoj 6 500 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu za 840 Kč

Podobné zájezdy

Recenze

J.    Hradec Králové
100%
Servis průvodkyně p.Haklové byl naprosto dokonalý po všech stránkách, rovněž práce obou řidičů bez jediné chyby.
   
Klientský servis
   
Program zájezdu
   
Doprava
   
Ubytování a stravování
   
Hlavní průvodce
17. 07 2024
Jiřina Nováková    Koštice,ČR
100%
Perfektní přístup paní průvodkyně Veroniky H.,její znalosti a láska k Albánii, ochota vždy vyhovět přáním klientů. Páni řidiči byli borci s pevnými nervy v albánském provozu.
   
Klientský servis
   
Program zájezdu
   
Doprava
   
Ubytování a stravování
   
Hlavní průvodce
16. 07 2024