Bělorusko - Romantické putování v zemi jezer, národních parků a architektonických skvostů - 2024/25 - CK Poznání
Zámek Nesviž - UNESCO - Bělorusko

Bělorusko - Romantické putování v zemi jezer, národních parků a architektonických skvostů

  Náročnost 1
polopenze stravapolopenze hotel ubytováníhotel autokarem dopravaautokarem
Bělorusko - Romantické putování v zemi jezer, národních parků a architektonických skvostů
S námi máte jedinečnou možnost poznat tuto turisticky nejméně známou a nejvíce opomíjenou evropskou zemi. Budete až překvapeni, kolik nádherných krajinných scenérií, hradů, zámků, památek lidové architektury a kouzelných měst může nabídnout tato, na první pohled rovinatá, země. Běloruská jezera bývají považována za nejkrásnější v Evropě. Při naší cestě neopomeneme navštívit ani Bělověžský prales, největší pralesní areál v Evropě. V průběhu cesty se budeme mimo jiné seznamovat s běloruskou kuchyní (ochutnáme všechny hlavní běloruské speciality), nápoji, lidovými tradicemi a folklórem, ale také s historií a významnými osobnostmi této krásné země, která navzdory 200leté ruské okupaci nadále zůstává kulturní součástí střední Evropy. Provází Kamil Hanák.

Poznámka: K vyřízení víz je nutný originál cestovního pasu, který bude potřeba zaslat do CK cca 1-2 měsíce před odjezdem. Platnost cestovního pasu musí přesahovat minimálně 90 dnů po návratu ze zájezdu.

Termíny a ceny

Program zájezdu

1. den: odjezd z ČR a noční přejezd přes Polsko do Běloruska.
2. den: dopoledne návštěva pohraničního města BREST - "západní brány Běloruska" se slavnou pevností a monumentálním památníkem hrdinné obrany města. Odpoledne přejedeme do městečka KAMENĚC s věhlasnou "Bílou věží" a do samotného srdce BĚLOVĚŽSKÉHO PRALESA na turistickou procházku (případně cyklistický výlet). Gurmánská večeře a nocleh.
3. den: přesuneme se do starého městečka SLONIMI - střediska reformace, řemeslných manufaktur a uměleckého života. Po obědě navštívíme nedaleké ŽIROVIČI - největší pravoslavný klášter v Bělorusku, a KOSOVO s architektonickým skvostem - sídlem rodu Puslovských. Na nocleh přesun do PINSKA, večerní procházka po kouzelném starém městě s židovskými tradicemi.
4. den: ráno se přesuneme do dalšího historického místa TUROVA, odkud vyrazíme na lodní výlet do překrásných přírodních scenérií národního parku PRIPJAŤ. Odpoledne vyrazíme na dlouhý přejezd do MOHILEVU a cestou zastávka v HOMELU se zámkem s rozsáhlým parkem. Příjezd na hotel pozdě v noci.
5. den: dopoledne město MOHILEV s krásným historickým středem. Potom zamíříme do legendárního VITEBSKU, kde si připomeneme židovské tradice a prohlédneme domy slavných malířů Marca Chagalla a Ilji Repina. Nocleh v "perle Běloruska" v POLOCKU.
6. den: ráno se projdeme po starém POLOCKU a přes malebné městečko HLYBAKOE zamíříme k litevské hranici do města PASTAVY charakterizovaného několika jezery a půvabnými chrámy a do vesničky KAMAI s obranným kostelem, jedinečným skvostem staré bělorusko-litevské architektury. Následně budeme projíždět jezerní oblastí NP NAROČANSKIJ k památníku v CHATYNI. Tyto běloruské Lidice nám připomenou, že Bělorusové za druhé světové války utrpěli největší ztráty. Podvečer strávíme ve slavném "vysokohorském" lyžařském středisku LOGOJSK.
7. den: ráno prohlídka hlavního města Běloruska - MINSKU. Po návštěvě skanzenu běloruské vesnice OZERCO s možností ochutnávek národních jídel přesun do vojenského areálu STALINOVY LINIE. Cestou na nocleh se projdeme na nejvyšší horu Běloruska DZERŽINSKÁ HORA (345 m).
8. den: navštívíme dvě nejznámější běloruské památky UNESCO: zámky NESVIŽ a MIR. Ve vesnici ZAOSIE si prohlédneme statek básníka Adama Mickiewicze a přesuneme se do NOVHORODKU, kdysi hlavního města Velkoknížectví Litevského. Večer a nocleh v pivovarnickém městě LIDA s rozsáhlou pevností.
9. den: dopoledne procházka po nejlépe zachovalém historickém městě HRODNĚ - Starý a Nový zámek, středověké chrámy a malebné starobylé uličky s kouzelnou atmosférou, odjezd z Běloruska a cesta domů přes Polsko.
10. den: návrat do ČR.

Stravování: polopenze

7x polopenze.

Ubytování: hotel

7x ubytování v hotelu nebo hotelovém komplexu v 2lůžkových pokojích.

Informace k ceně

Cena zahrnuje

  • doprava klimatizovaným autobusem (cca 4 400 km), 7x ubytování v hotelu nebo hotelovém komplexu v 2lůžkových pokojích, 7x polopenze, pobytová taxa, vízum, vedoucí zájezdu, informační materiály

Cena nezahrnuje

  • vstupy a vše, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
  • 1lůžkový pokoj 2 900 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu 550 Kč