Jižní Anglie - Z Dartmooru do Cornwallu až na konec země - 2024/25 - CK Poznání
anglie-cornwall-Country old house of Lanhydrock in Bodmi_l_12772143

Jižní Anglie - Z Dartmooru do Cornwallu až na konec země

  Náročnost 2
snídaně stravasnídaně hotel *** ubytováníhotel *** letecky dopravaletecky
Jižní Anglie - Z Dartmooru do Cornwallu až na konec země
Při našem putování jižní Anglií podrobněji prozkoumáme přírodní park Dartmoor a nejzápadnější cíp Anglie Cornwall. Naše túry vedou nejkrásnějšími přírodními sceneriemi, jsou středně náročné, většinou s nevelkým převýšením a trasy lze upravovat a zkrátit podle přání účastníků. V Cornwallu stezky vedou většinou po malebném pobřeží. V přírodním parku Dartmoor půjdeme odlišnou krajinou, pustými vřesovišti. V Dartmooru uvidíme přírodní kamenné formace i kamenné stavby, vztyčené lidmi před tisíci lety. Už nezaslechneme kornštinu, ale dojdeme k prehistorickým stavbám Cornwallu, uvidíme opuštěné těžní věže i středověké katedrály. Land’s End, konec země, leží na nejzápadnějším cípu Anglie. Pobyt jistě zpříjemní zejména malý počet účastníků (max 8 klientů)!

Poznámka: Maximálně 8 účastníků.
Aneta
Garant zájezdu
Rádi by jste s námi cestovali, ale ještě vám chybí pár informací pro konečné rozhodnutí? Klikněte na tlačítko "Mám otázku" a my se vám ozveme.

Termíny a ceny

Zájezd nemá k dispozici žádné termíny.

Program zájezdu

1. den: odlet z ČR do Anglie, seznámení skupiny, transfer na ubytování.
2. den: snídaně, cca 2 hod. Přejezd do přírodního parku DARTMOOR, krajiny "psa baskervillského." Zastávka v CHAGFORDU, trhovém městečku, které bylo ve středověku střediskem obchodu s cínem. Připomeneme si legendu o Mary Whiddon. Kratší túra pustinou k SCORHILL STONE CIRCLE a přes říčku Teign ke stojícímu kameni Three Boys Standing Stone (5 km, 2,5hod). Návrat na východiště. Odjezd do místa ubytování (6 nocí na jednom místě).
3. den: snídaně, prohlídka přístavního města PLYMOUTH. Na odpoledne přejezd do nedaleké, neprávem opomíjené oblasti jihozápadního Cornwallu. Prohlídka normanského kostela v ST. GERMANS s jedinečným západním vstupem. Procházka po plážích WHITSAND BAY, možnost koupání. Návrat do místa ubytování.
4. den: snídaně, pokračování v putování po DARTMOORU. V parku uvidíme volně se pohybující poníky. Procházka ke kamenné formaci HAYTOR ROCK (2 km, 1hod), prohlídka WIDECOMBE IN THE MOOR s kostelem, který je nazýván "Cathedral of the Moors." Zastávka u kamenného mostu v POSTBRIDGE. Příjezd na východiště trasy v PRINCETOWN se slavným vězením. Túra krajinou vřesovišť s občasnými kamennými věžemi, výhled z SHARPITOR. Návrat do místa ubytování.
5. den: snídaně, odjezd na severozápadní pobřeží CORNWALLU. Prohlídka rozlehlého Artušova hradu nad mořem v TINTAGELU a Merlinovy jeskyně, možnost koupání. Ochutnáme místní specialitu Cornish pasties. Túra po skalnatém pobřeží mj. ke starobylému labyrintu, který je vytesán na skále (11 km, 3,5hod). Nádherné výhledy, možnost koupání, individuální prohlídka staré pošty, muzea, možný nákup upomínkových předmětů. Návrat do místa ubytování.
6. den: snídaně, výlet až na samý konec země, na nejzápadnější cíp Anglie LAND’S END. Túra po pobřeží s rozkvetlými vřesovišti a podél útesů, kde možná zahlédneme i tuleně. Vycházíme z krásné zátoky PORTCURNO, možnost koupání na písčité pláži, kolem originálního divadla pod širým nebem Minack Theatre. Zastávka u kostelíku s krásnou farní ohradou v ST. LEVAN, pokračování po členitém pobřeží (12 km, 4,5hod). Návrat do místa ubytování.
7. den: snídaně. Výhled na ST. MICHAEL’S MOUNT. Podle odlivu dorazíme pěšky nebo loďkou na tento romantický ostrůvek s bývalým opatstvím. Prohlídka hradu a nádherné zahrady. Zastávka u kamenného kruhu MERRY MAIDENS. Průjezd kolem pozůstatků věží na těžbu a zpracování rud v okolí ST. JUST. Prehistorické stavby Cornwallu, např. dolmen LANYON QUIT a kámen s dírou MEN-AN-TOL (okruh 8,5 km, 3hod). Zastávka u hostince Jamaica Inn v BODMIN MOOR, kde psala jedna z nejslavnějších anglických spisovatelek 20. století Daphne du Maurier. Návrat do místa ubytování.
8. den: snídaně, zastávky s prohlídkou katedrály v EXETERU a v případě dostatku času i ve WELLSU, transfer na letiště, odlet do ČR.

Informace k ceně

Cena zahrnuje

  • zpáteční letenka z Prahy do Anglie vč. let. tax a poplatků max. 8 000 Kč, doprava mikrobusem dle programu, 7x nocleh v 2lůžkových pokojích se snídaní v hotelech, vedoucí zájezdu, informační materiály

Cena nezahrnuje

  • vstupy a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
  • 6x večeře (2 900 Kč), pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu do 35 000 Kč za 560 Kč nebo do 85 000 Kč za 1 310 Kč