Pohodový týden - Velká Británie - Pobřeží a národní parky Yorkshiru - 2024/25 - CK Poznání
7denní zájezd
  Náročnost 2
polopenze stravapolopenze hotel *** ubytováníhotel *** letecky dopravaletecky
Pohodový týden - Velká Británie - Pobřeží a národní parky Yorkshiru
Během našeho zájezdu projedeme a projdeme pěšky rozmanitou krajinou severovýchodní Anglie a navštívíme řadu historických památek. Uvidíme jedinečné pozůstatky klášterů. Foutains Abbey je prý nejhezčí klášterní zřícena v Evropě, parkové úpravy kolem říčky Skell z ní činí jedno z nejkrásnějších míst Anglie. Whitby Abbey se nenachází ve vnitrozemí, pozůstatky opatství shlížejí z pevniny na moře. Navštívíme jedno z nejmenších katedrálních měst Ripon i starobylý York. Římané místo dobyli v roce 71 na kmeni Brigantů, nazvali jej Eboracum a učinili z něj svůj hlavní opěrný bod na severu. Z úzkých uliček je těžké si uvědomit ohromné rozměry katedrály, nejlépe je vidět ze starých městských hradeb, po kterých půjdeme. V kvetoucích vřesovištích North York Moors vystoupíme na kopce s dalekými výhledy a úzkými silničkami dojedeme na konec cest do vesniček a osad se starobylými kostelíky s řadou architektonických prvků z doby anglosaské a normanské. Nedaleko Flamborough sestoupíme k plážím a přejdeme nad nejvyššími křídovými útesy v severní Anglii k vyhlídkovým plošinám k pozorování hnízdišť mořských ptáků.
Aneta
Garant zájezdu
Rádi by jste s námi cestovali, ale ještě vám chybí pár informací pro konečné rozhodnutí? Klikněte na tlačítko "Mám otázku" a my se vám ozveme.

Termíny a ceny

Termín 12.08. - 18.08.24 pondělí - neděle
Vyprodáno, Garance odletu
Kód termínu 24YOR01123
Cena
41 990 Kč
cena za 7 dní

Program zájezdu

1. den: odlet z Prahy do severní ANGLIE. Z letiště odjezd do místa ubytování. Posezení v typické hospůdce, seznámení skupiny.
2. den: snídaně, přejezd k okraji národního parku YORKSHIRE DALES NATIONAL PARK. Zastávka v malém městě RIPON v anglickém hrabství North Yorkshire. Nejzajímavější stavbou je katedrální kostel Sv.Petra a Sv.Wilfrieda též nazývaný riponskou katedrálou. Především gotické západní průčelí v raně anglickém slohu nás může uchvátit. Procházka kolem říčky Skell v údolí královského parku Studley. Prohlídka kláštera FOUNTAINS ABBEY, pozůstatky jednoho z nejstarších a největších anglických klášterů řádu cisterciáků byly pro svou krásu a polohu zařazeny na seznam světového dědictví UNESCO. Odjezd do místa ubytování (5x na jednom místě). Seznámení s prostředím, večeře.
3. den: snídaně, prohlídka bývalého "hlavního města severní Anglie" YORKU, založeného Římany v roce 71. Procházka po starobylých hradbách s vyhlídkami na domovní zákoutí, zahrady i katedrálu. Prohlédneme si impozantní fasády minstru – velechrámu, pro zájemce prohlídka jeho interiéru. Možnost návštěvy železničního muzea National Railway Museum. Úzkými uličkami dojdeme k té nejznámější, The Shambles, se starými hrázděnými domy a předsunutými horními patry. Posezení v některé z čajoven nebo rázovitých hospůdek. Nepřeberné množství obchůdků se suvenýry. Návrat do místa ubytování. Večeře.
4. den: snídaně, dnes se vydáme do volné krajiny, pěkný přechod v CLEVELAND HILLS, v malebné krajině s dalekými výhledy. Kopce leží uvnitř národního parku NORTH YORK MOORS NATIONAL PARK a naše túra je tou nejhezčí v tomto parku na dálkové trase Coast to Coast. Nejprve míjíme pozůstatky MOUNT GRACE PRIORY, jednoho z mála kartuziánských opatství v zemi. Vystoupáme na BEACON HILL, i když leží v nadmořské výšce pouhých 305 m.n.m, je nádherným vyhlídkovým bodem. Na CARLTON MOOR přejdeme kolem rozjezdové dráhy pro lehká letadla. Uvidíme pravěké hrobky a kamenné formace Wainstones. Cca 12 km přechod si můžeme prodloužit na 18 km (převýšení 780m, 6hod) a skončit v CLAY TOP BANK na silnici z Helmsley do Stokesey. Návrat do místa ubytování. Večeře.
5. den: snídaně, procházka přístavním městečkem WHITBY, kde se konal důležitý církevní synod v roce 664. Kapitán Cook se zde vyučil námořnickému umění. V Bram Stokerově románu Drákula podivné zvíře, podobající se obrovskému psu, vybíhá z výběžku a stoupá po 199 schodech k ruinám opatství Whitby Abbey. Prohlídka opatství. Přejezd po pobřeží přes Scarborough do FLAMBOROUGH HEADLAND HERITAGE COAST s plážemi, nejvyššími křídovými útesy v severní Anglii a vyhlídkovými plošinami k pozorování mořských ptáků, mimo jiné jedinou pevninskou kolonií terejů. Procházka po plážích i po pobřeží. Návrat do místa ubytování. Večeře.
6. den: snídaně, putování za vesnickými kostelíky v oblasti EAST RIDING OF YORKSHIRE nás zavede do malých vesniček nebo osad, jmenujme například NORTH GRIMSTON, LANGTOFF, KITKBURN, COWLAM, často na konci úzkých silniček a cest s kostelem s nádhernými anglosaskými nebo normanskými artefakty. Ve jmenovaných kostelích normanské křtitelnice opravdu stojí za vidění. Pěší procházka k opuštěné vesnici ve vřesovištích WHARRAM PERCY DESERTED MEDIEVAL VILLAGE. Návrat do místa ubytování, večeře.
7. den: snídaně, přejezd na letiště, v případě dostatku času podle letového řádu zastávky na zajímavých místech, odlet do ČR.

Informace k ceně

Cena zahrnuje

  • zpáteční letenka do severní Anglie vč. let. tax a poplatků max. 7 000 Kč, doprava pronajatým mikrobusem, 6x ubytování v hotelu ve 2lůžkových pokojích, 5x večeře, 6x snídaně, vedoucí zájezdu, informační materiály

Cena nezahrnuje

  • vstupné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
  • pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu 490 Kč, 1lůžkový pokoj na vyžádání