Itálie, Francie - Sardinie, Korsika - 2024/25 - CK Poznání
dreamstime_sardinie_xl_42797329

Itálie, Francie - Sardinie, Korsika

10denní zájezd
  Náročnost 1
polopenze stravapolopenze apartmán ubytováníapartmán autokarem dopravaautokarem
Sardinie je druhý největší ostrov v Itálii a turisticky nejznámější místo svým mořem a pobřežím s nerovnými a písečnými úseky, se svými krásnými zátočinami, zálivy a mořskými jeskyněmi. Za poznání stojí i vnitrozemí ostrova se svými horskými masívy a památkami na různá období historie (předhistorické, antické, středověké apod.). Kromě tohoto zajímavého ostrova navštívíme na našem zájezdu i sousední pozoruhodný ostrov Korsiku.

Poznámka: lůžko ve 4 lůžkové kajutě na cestě zpět (cca 8 hodinový noční trajekt) (cena je za osobu, nutno ověřit kapacitu předem v CK) - cena bude upřesněna začátkem roku 2024

Termíny a ceny

Termín 07.09. - 16.09.24 sobota - pondělí
Kód termínu 24KSA08633
Cena
21 490 Kč
cena za 10 dní

Program zájezdu

1. den: odjezd z Prahy v dopoledních hodinách.
2. den: trajekt Livorno - Bastia. Cesta do vnitrozemí Korsiky. CORTE - starobylé bývalé hlavní město ostrova s romantickými uličkami a pevností.
3. den: dopoledne cesta do Ajaccia. Cestou zastávka v horách, krátká túra ke kouzelným Anglickým kaskádám. Dále návštěva Napoleonova rodiště AJACCIA . Odpoledne přesun k mysu LA PARATA, procházka kolem věže s vynikajícími výhledy ke "Krvavým ostrovům", které byly kdysi útočištěm pirátů.
4. den: cesta na jih Korsiky. BONIFACIO - nejkrásnější a nejpůsobivější město ostrova založené jako pevnost na vápencových skalách, které strmě ční z modrých vod Středozemního moře. Trajekt na Sardinii.
5. den: CAPO D’ORSO - krátký výstup ke skalisku ROCCIA DELL’ORSO (ohromný erozí vymodelovaný žulový blok připomínající medvěda). Odtud jsou krásné výhledy na tyrkysové moře a souostroví La Maddalena. Souostroví LA MADDALENA - pro svoji výjimečnou krásu, úžasnou přírodu a překrásné pláže se stala národním parkem. Trajektem možnost návštěvy městečka LA MADDALENA s křivolakými uličkami, působivým náměstím. Návštěva městečka SANTA TERESA DI GALLURA - příjemné letovisko s velmi krásným romantickým středem i okolím.
6. den: SANTISSIMA TRINITÁ DI SACCARGIA - jedna z nejkrásnějších církevních staveb na Sardinii. SASSARI - město zajímavé svým kontrastem moderního města a středověkého jádra kolem katedrály. Severním pobřežím do malebného historického městečka CASTELSARDO. Městečko s hradem leží na mohutném skalisku. Z hradeb jsou krásné výhledy na městečko, přístav i moře. V příkrých středověkých uličkách nalezneme množství kostelíků, náměstíčka, restaurace. Podél pobřeží ke skále ve tvaru sloního těla ROCCIA D’ELEFANTE.
7. den: pro zájemce pěší výlet ze Sta. Teresa di Gallura k nádherným skaliskům na výběžku CAPO TESTA – ze zdejší žuly jsou postaveny sloupy římského Pantheonu a sloupořadí dómu v Pise. Po té možnost koupání na místních plážích.
8. den: ALGHERO - malebný přístav mezi piniemi a olivami s katalánskou tradicí. PALMAVERA - prehistorická památka. Mys CAPO CACCIA s Neptunovou jeskyní.
9. den: cesta za dávnou historií Sardinie - prehistorické hrobky CODDU VECHIU a nurag ALBUCCIU u Arzacheny. COSTA SMERALDA (Smaragdové pobřeží) - přírodně zajímavé pobřeží na severovýchodě ostrova. Návštěva městečka PORTO CERVO s krásným přístavem. OLBIA - nejživější přístav. Noční trajekt do Itálie.
10. den: příjezd do Prahy v nočních hodinách.

Informace k ceně

Cena zahrnuje

  • doprava klimatizovaným autobusem, trajekty, 7x ubytování v hotelu (5x na Sardinii a 2x na Korsice), 7x snídaně, 5x večeře, vedoucí zájezdu

Cena nezahrnuje

  • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
  • pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu 700 Kč, 1lůžkový pokoj 4 900 Kč (NA VYŽÁDÁNÍ), lůžko ve 4lůžkové kajutě na cestě zpět 800 Kč (na ověření)