Francie - Paříž - Romantická Paříž a Versailles - 2024/25 - CK Poznání
Pariz_metropole_nad_Seinou_03

Francie - Paříž - Romantická Paříž a Versailles

4denní zájezd
  Náročnost 1
snídaně stravasnídaně hotel ubytováníhotel letecky dopravaletecky
Francie - Paříž - Romantická Paříž a Versailles
Vydejte se s námi na prodloužený eurovíkend do Paříže. Poloha hotelu nám umožní individuálně navštívit večerní Paříž - kouzelné procházky městem, posezení v kavárničkách na břehu Seiny a vstřebání té pravé atmosféry města. Frédérik Chopin před více než 150 lety napsal "Paříž je všechno, co chceš!" a platí to dodnes. Pro Ernesta Hemingwaye byla tato metropole "oslavou života". Klikaté uličky a velkolepé bulváry, proslulé stavby, mondénní obchody a prvotřídní restaurace, ošuntělé hospody, honosné operní scény a sebevědomí občané. Žádné jiné evropské město není tak obdivované, jako právě Paříž.

Poznámka: 3 lůžkový pokoj můžu být formou přistýlky

Termíny a ceny

Termín 20.06. - 23.06.24 čtvrtek - neděle
UZAVŘENO
Kód termínu 24PLE14640
Cena
19 890 Kč
cena za 4 dny
Termín 12.09. - 15.09.24 čtvrtek - neděle
Kód termínu 24PLE14681
Cena
19 890 Kč
cena za 4 dny

Program zájezdu

1. den: dle letového řádu odlet s průvodcem z Prahy, přílet do PAŘÍŽE, transfer na ubytování do hotelu. Prohlídka čtvrti MONTMARTRE, náměstí malířů Place du Tertre, krásná bazilika SACRÉ-COEUR, náměstí Pigalle, Moulin Rouge. Individuálně nebo s průvodcem večerní město.
2. den: PAŘÍŽ, celodenní prohlídka hlavních pamětihodností města s průvodcem - VÍTĚZNÝ OBLOUK, Champs Elysées, přes náměstí Concorde pokračujeme k Opeře a k ostrovu La Cité - katedrála NOTRE DAME, Sainte Chapelle, Justiční palác, Prefektura. Individuální volno v Latinské čtvrti (kavárničky, restaurace, nákupy nebo vznešený Pantheon, Sorbonna a Lucemburské zahrady). Večerní fakultativní projížďka lodí po Seině s neobvyklým pohledem na pařížské památky.
3. den: po snídani odjedeme na fakultativní výlet k prohlídce zámku a zahrad VERSAILLES - symbol francouzských králů, demonstrující bohatství a velikost francouzské monarchie (příměstský vlak RER cca 10 €). V pozdních odpoledních hodinách navštívíme Invalidovnu a podvečerní EIFFELOVU VĚŽ.
4. den: dopoledne rozloučení s Paříží, návštěva muzea LOUVRE, individuální volno, odpoledne transfer na letiště a odlet s průvodcem zpět do Prahy. Předpokládaný návrat ve večerních hodinách.

Ubytování: hotel

hotel*** s výbornou polohou v pařížské čtvrti Levallois-Perret, na hranici centrální Paříže a 20 min. pěšky k Vítěznému oblouku a dalším památkám města. Snídaně formou bufetu, TV, Wi-Fi, hotel. terasa. Výhodou je i stanice metra před hotelem (cca 80 m) a blízkost obchodů, kaváren a restaurací.

Informace k ceně

Cena zahrnuje

  • zpáteční letenka Praha - Paříž vč. let. tax a poplatků v max výši 7 000 Kč, příruční zavazadlo dle pravidel letecké společnosti, transfer z/na letiště, 3x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 3x snídaně, vedoucí zájezdu

Cena nezahrnuje

  • vstupné, pobytovou taxu místní dopravu, fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
  • 1lůžk.pokoj 5250 Kč (povinné při nedoobsazení), odbavené zavazadlo do 20 kg 1400 Kč, Muzeum Louvre – vstupné a rez. poplatek 450 Kč dospělý, do 25 let zdarma – rezervace nutná při objednání zájezdu, nejpozději 1 měsíc před odletem,
  • Versailles zámek a zahrady – vstupné a rez. poplatek 750 Kč dospělý, 5-24,9 let 260 Kč, dítě do 4,9 let zdarma – rezervace nutná při objednání zájezdu, nejpozději 1 měsíc před odjezdem komplex. pojištění vč. storna zájezdu 300 Kč

Podobné zájezdy