Mexiko, Guatemala a Honduras - kolébky Mayů - 2023 - CK Poznání
19denní zájezd
Náročnost 2
snídaně stravasnídaně hotel ubytováníhotel letecky dopravaletecky
Domov Mayů i Aztéků, chrámové pyramidy v džungli, reliéfy Opeřeného hada, delfíni a manty v Pacifiku, bílé pláže a korálové útesy Karibiku, a navíc nezapomenutelná kuchyně a temperament Latinské Ameriky. Provází Pavla Teichmanová.

Termíny a ceny

Termín 07.02. - 25.02.23 úterý - sobota
doobsazení pro ženu+další pokoje, garance odjezdu, průvodce: Pavla Teichmanová
Kód termínu 23XIK01500
Cena
78 990 Kč
cena za 19 dní
uzavřen
Termín 18.10. - 05.11.23 středa - neděle
poslední místa, na ověření letenek, garance odjezdu, průvodce: Pavla Teichmanová
Kód termínu 23XIK01531
Cena
78 990 Kč
cena za 19 dní
Termín 16.10. - 03.11.24 středa - neděle
průvodce: Pavla Teichmanová
Kód termínu 24XIK01531
Cena
79 990 Kč
cena za 19 dní

Program zájezdu

1. - 3. den: přílet do MEXICO CITY - prohlídka hlavního města, prezidentský palác, katedrála, ruiny aztéckého TENOCHTITLANU, nejlepší muzeum mezoamerických kultur, starověké město bohů TEOTIHUACÁN se Sluneční a Měsíční pyramidou, chrám Svaté Panny Guadalupské, která byla v roce 1945 prohlášena Svatým stolcem patronkou a ochránkyní celé Ameriky, západ slunce na vrcholu Latinskoamerické věže, přejezd minibusem mexickými horami do Oaxaky
4. den: nejkrásnější koloniální město OAXACA DE JUAREZ, muzeum s poklady zapotéckých hrobek v klášteře Santo Domingo, zlatá Růžencová kaple, tajemné město Zapotéků a Mixtéku na stolové hoře MONTE ALBÁN, fakultativně jeden z nejstarších stromů zvaný Tisovec Montezumův v EL TULE - dva až čtyři tisíce let starý.
5. - 6. den: přejezd na pobřeží PACIFIKU - rybářský přístav PUERTO ANGEL, koupání a relaxace s ochutnávkou koktejlů a mořských plodů, fakultativně výlet na moře a do okolních rajských zátok s možností pozorování delfínů, mant a karet. Noční přejezd komfortním autobusem do CHIAPASU.
7. - 8. den: malebné indiánské i koloniální město SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS ve státě Chiapas se zářivě barevnou katedrálou a živým indiánským tržištěm, nejlepší nákupy indiánských suvenýrů, přejezd pronajatým minibusem do GUATEMALY.
9. den: PANAJACHEL - pestré městečko na březích kráterového jezera ATITLAN s výhledy na tři sopečné kužely, osady a barevné kroje potomků Mayů, za příznivého počasí lodí po jezeře s návštěvou tradičních indiánských trhů v SANTIAGU DE ATITLÁN a nezapomenutelným setkáním s místním prapodivným božstvem Maximonem.
10. - 11. den: přejezd minibusem do HONDURASU, návštěva věhlasných ruin mayského města COPÁN s pozůstatky pyramid, teras, schodišť, náměstí, stél a soch mayských panovníků. Přejezd do centra nejvýznamnější mayské oblasti PETÉNU - živé turistické městečko FLORES na ostrůvku v jezeře Petén Itzá.
12. den: návštěva největší mayské lokality pod UNESCEM TIKAL - město ukryté v deštném pralese s největšími předkolumbovskými stavbami, pyramidové chrámy vysoké až 64 m jsou jedním z divů západní polokoule.
13. den: návrat pronajatým minibusem do MEXIKA, odpoledne podle aktuální situace výlet k pověstným modrým kaskádám AQUA AZUL nebo ROBERTO BARRIOS s možností koupání či ochutnávkou výtečných místních ryb. Cestou ještě krátká zastávka u 35 m vysokého vodopádu MISOL HA s tajemnou jeskyní. Večer živé městečko PALENQUE, ubytování v hotelu.
14. den: prohlídka mayských ruin PALENQUE - krajková architektura mayských chrámů, palác s observatoří, podzemní hrobka mayského vládce Pakala. Odpoledne přejezd minibusem do opevněného pirátského města CAMPECHE na břehu Mexického zálivu (UNESCO).
15. den: poloostrov YUCATÁN, návštěva mayských měst v džungli - Palác masek v KABAHU s bohatou ornamentální výzdobou, Čarodějova pyramida a Guvernérův palác v UXMALU, na závěr metropole Yucatánu - velkolepé koloniální "město sisálu" MERIDA.
16. - 17. den: nejznámější mayská lokalita CHICHEN ITZÁ s Kukulkánovou pyramidou, pradávné mayské studny CENOTY, západní pobřeží yucatanského poloostrova - ve státě Quintana Roo - koupání i šnorchlování ve smaragdovém Karibiku, relaxace na bílých plážích. Pro zájemce možnost návštěvy TULUMU - jediného mayského města ležícího na mořském pobřeží nebo koupání v CENOTECH - pradávných mayských studnách často ukrytých v krasové jeskyni.
18. - 19. den: odpoledne přesun na letiště CANCÚN, návrat do ČR.

Informace k ceně

Cena zahrnuje

  • letenka Praha-Mexico City a Cancún-Praha vč. let. tax a poplatků v max. výši 25 000 Kč, 16x ubytování v **/***hotelích (2lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením), 14x snídaně, 1x noční přejezd luxusním busem, veškerá doprava dle programu, lodní výlet po jezeře Atitlán, vedoucí zájezdu, informační materiály

Cena nezahrnuje

  • vstupy do národních parků, historických objektů a muzeí, fakult. výlety, strava, bakšišné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
  • 1lůžkový pokoj 9 000 Kč, pojištění léčeb. výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 1 900 Kč, do 85 000 Kč za 2 650 Kč

Podobné zájezdy

Dobrý den, byli jsme na zájezdu Mexiko, Guatemala, Honduras. Velmi se nám líbil a paní Teichmanova je skvělá průvodkyně, velmi ochotná a vstřícná. Byli jsme už na více zájezdech, ale takhle vynikající průvodkyni jsme ještě nepoznali. Děkujeme Popelkovi