Žádost o rezervaci zájezdu - 2024/25 - CK Poznání

Itálie - Řím - věčné město

5 denní zájezd od 7 890 Kč
odjezd: 25. 9. 2024

  • dopravaautokarem
  • stravasnídaně
  • ubytováníhotel
Poznávací zájezdy
Náročnost 1

Cena zahrnuje

  • doprava klim. busem, 2x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x snídaně, vedoucí zájezdu

Cena nezahrnuje

  • vstupné, fakultativní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
  • 1lůžk. pokoj 2000 Kč (povinné při nedoobsazení), 2x večeře 600 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 375 Kč,
  • Vatikánská muzea – vstupné a rez. poplatek 1200 Kč dospělý, do 18 let 800 Kč – rezervace nutná při objednání zájezdu, nejpozději 2 měsíce před odjezdem,
  • Koloseum, Forum Romanum a Palatin – sdružené vstupné a rez. poplatek 550 Kč dospělý, 18-24,9 let 375 Kč, do 18 let 80 Kč - rezervace nutná při objednání zájezdu, nejpozději 1,5 měsíce před odjezdem
  • Galerie Borghese – vstupné a rez. poplatek záloha: 600 Kč dospělý, 18-25 let 260 Kč, do 18 let 150 Kč - rezervace nutná při objednání zájezdu, nejpozději 1,5 měsíce před odjezdem. V případně mimořádné výstavy se může cena vstupenky zvýšit, vzniklý rozdíl je hrazen na místě. Padova – botanická zahrada – vstupné a rez. poplatek cca 10 eur – rezervace nutná při objednání zájezdu. Dům Francesco Petrarca – vstupné a rez. poplatek cca 6 eur – rezervace nutná při objednání zájezdu. Svoz na odjezdové místo dle aktuálního ceníku

Termín zájezdu

S Vašimi údaji budeme nakládat pečlivě v souladu s platnou českou legislativou a našimi zásadami ochrany osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat.