Maroko - velký okruh zemí plnou kontrastů - 2024/25 - CK Poznání
15denní zájezd
  Náročnost 1.5
snídaně stravasnídaně hotel ubytováníhotel letecky dopravaletecky
Na naší dvoutýdenní cestě navštívíme nejen čtyři královská města, ale všech devět marockých destinací zapsaných na listině UNESCO a mnohá další místa. Spatříme zasněžené velehory, poušť, vodopády, soutěsky, oceán. Projdeme si pamětihodnosti od antiky, mnohé, které zanechaly berberské dynastie, ale i ty, které vystavěl a stále buduje arabský islám. Navštívíme bývalé vysoké školy - medresy. Překvapí nás pestrá skladba místního obyvatelstva. Téměř polovina jsou ještě původní berberské kmeny, na okraji pouště žijí beduíni a potomci bojovných Tuaregů. Z centra Afriky byli přiváděni černí otroci. Dnes je Maroko plné cestovatelů a výletníků, kteří přišli najít a zažít to pravé kouzlo Orientu.
Veronika
Rádi by jste s námi cestovali, ale ještě vám chybí pár informací pro konečné rozhodnutí? Klikněte na tlačítko "Mám otázku" a my se vám ozveme.

Termíny a ceny

Termín 24.10. - 07.11.24 čtvrtek - čtvrtek
Kód termínu 24MST01025
Cena
53 990 Kč
cena za 15 dní

Program zájezdu

1. den: přílet, přejezd do RABATU, nocleh.
2. den: prohlídka RABATU (UNESCO) - vládní čtvrť hlavního města, průčelí královského paláce, tajuplná pevnost Chelláh, imperiální plato s věží HASSAN, pole sloupů zbylých po nedostavěné mešitě a mauzoleum posledních králů, pevnost Oudajů. Cestou do Tangeru se zastavíme vysoko na mořském břehu v bájných Herkulových jeskyních. Dále na mysu Spartel a nad místem, kde se potkávají vody Atlantiku se Středozemním mořem. Přejezd do města TANGER, jež byl díky své strategické poloze považován za symbolickou bránu Maroka a Afriky. Prohlédneme si opevněné staré město, které je známé i díky americkým beatnikům (J. Kerouac, A. Ginsberg, W. Borroughs), kteří zde pobývali.
3. den: přejezd nejúrodnější marockou krajinou do TETOUANU (UNESCO) - kypící moderní velkoměsto, v jehož středu je zachovalá stará čtvrť - medina vystavěná maurskými a židovskými přesídlenci z Andalusie po jejich vyhnání křesťanskými králi. Dále návštěva CHEFCHAOUENU. Město ukryté pod pohořím RÍF s podobnou historií jako Tetouan. První cizinec sem směl až po roce 1920. Obě města byla součástí tzv. španělského Maroka. RÍF velmi prudce lemuje středomořské pobřeží a má dostatek srážek. Nejsou zde přístavy ani velká dostupnost z vnitrozemí. Místní kmeny žily z produkce kífu - konopí. Vláda sultánů ani Španělů sem nedosahovala.
4. den: z hor se navracíme mírnou krajinou k antickému VOLUBILIS (UNESCO). Kdysi nejvzdálenější výspa římské říše, dodavatel oleje, obilnin a divoké zvěře. Prohlídka areálu. Krátké zastavení v městě, které nese jméno svého zakladatele a zároveň zakladatele první arabské dynastie a arabského státu na území Maroka - MOULAY IDRISS. Odpoledne prohlídka dalšího z "královských měst" MEKNÉSU (UNESCO). Pro svou 55 let trvající vládu město vybudoval na přelomu 17. a 18. století sultán Moulay Izmail. Navštívíme náměstí Place El Hedim s největší a nejkrásnější branou v Maroku BAB MANSOUR, královské stáje. Objedeme hliněné hradby města. Nocleh ve FÉZU (UNESCO).
5. den: dopoledne prohlídka nejstarší části královského města z 8. století - FÉZU EL BALI s místním průvodcem. Tato medina je jednou z největších v arabském světě a tvoří ji 9000 uliček. Navštívíme medresu Bou Inania, pouze otevřenou branou nahlédneme na nádvoří nejdůležitější Kairouánské mešity, podobně nahlédneme do zaouie Moulaye Idrisse II. Je to hrobka zakladatele města. Projdeme trhy (souky) mnoha řemesel, také BARVÍRNY KŮŽE. Odpoledne navštívíme další část města - Féz el Djid s průčelím královského paláce, židovským hřbitovem. Auty objedeme obě části okolo městských hradeb. Večerní návštěva středověké části města.
6. den: velká cesta přes pohoří STŘEDNÍHO a VYSOKÉHO ATLASU do pouště. Zastávka v IFRANE - marocké Chamonix, zastavení v cedrových lesích Středního Atlasu a setkání s volně žijícími opičkami makaky, přejezd průsmyku COL DU ZAD (2 178 m n. m). Občerstvení v trhové obci ZEIDA s výhledy na masiv AYACHI (3 737 m n. m) již ve Vysokém Atlasu. Průjezd ovocnářským MIDÉLTEM v sedle TAGALM (1 907 m n. m.), překonáme výběžek hřebene Vysokého Atlasu. Přes tunel legionářů pokračujeme kaňonem řeky ZÍZ do pouštní krajiny TAFILTAT. Z města ERFOUD budeme převezeni do oázy na okraj písečné duny ERG CHEBBI. Večeře.
7. den: brzy ráno vycházka na dunu na východ slunce, fakultativně možnost vyjížďky na velbloudech. Odjezd z pouště, v městě ERFOUD návštěva dílny na opracování onyxů, které se zde nalézají. Cestou do Tinerhiru spatříme sopouchy khétar - jámy, kterými byl přístup k podzemním kanálům, přivaděčům vody. V této oblasti jsou již vyschlé. Jeden takový sopouch navštívíme. Město TINERHIR, správní centrum oblasti a návštěva soutěsky TODRA. Říčka Todra zde prorazila skalní masiv o výšce stěn 300 metrů.
8. den: projíždíme táhlým údolím mezi pohořím Vysoký Atlas na severu a na jižní straně JEBEL SARHRO a ANTIATLASEM. Tato cesta se nazývá cesta tisíce kaseb - domorodých hliněných hradů. V městě BOUMALNE-DADÉS odbočíme proti proudu řeky DADÉS velkolepou soutěskou této řeky. Erodované skalní útvary nad řečištěm připomínají obrovskou hromadu kostí, jiné mají zakulacený tvar a říkají jim mozek Atlasu. Smělou silnicí vyjedeme až nad okraj soutěsky. Návrat do BOUMALNE a pokračujeme po proudu řeky. V údolí uvidíme rozlehlé palmárie, kterým řeka dala život a v blízkosti města EL KELÁA jsou i růžová pole. Je zde továrna na výrobu růžového oleje. Cestu lemují obydlené a také již dávno rozpadlé kasby. Nejkrásnější jsou v oáze SKOURA. Řeka Dades je zachycena v přehradě EL MANSOUR EL DHABI a to se již blížíme k městu OUARZAZATWE. Na jeho okraji je veliký ksar - opevněná vesnice TAURÍRT, návštěva.
9. den: míjíme filmové ateliéry ATLAS, kde bylo natočeno cca 50 filmů - Kleopatra, Lawrenc z Arábie, Troja, Honba za pokladem Nilu a další. Pro film Gladiátor byl vystavěn amfiteátr v obci AIT BENHADDOU, naší další zastávce. Je to nejkrásnější ksar - hrad. Čeká nás průsmyk TIZI-N-TICHKA (2 260 m n. m.) a dech beroucí sjezd do MARRAKÉŠE, posledního královského města. Město postavené z rudě zabarvené hlíny a kamene, obehnané rudě zbarvenou hradbou. Večeře lze velmi dobře pořídit na náměstí Jamáa el Fna. Je to úžasné prostranství. Celé dny zde nabízejí zábavu zaříkávači hadů, vykladači karet, tanečníci, hudebníci, zpěváci a majitelé opiček. Se setměním se večer co večer náměstí zaplní pojízdnými restauracemi, kam se sjíždí celé město povečeřet.
10. den: Celodenní výlet k nejkrásnějším vodopádům OUZOUD. Cestou zastávka v berberské trhové vesnici DEMNATE.
11. den: Pamětihodnosti MARRAKECHE – Saádovské hrobky, rozvaliny paláce Badi, palác Bahia. Polední volno, súky, odpoledne zahrady Majorelli. Po odpočinku v hotelu zajedeme před západem slunce na náměstí Jamáa el Fna. Je to úžasné prostranství. Celé dny zde nabízejí zábavu zaříkávači hadů, vykladači karet, tanečníci, hudebníci, zpěváci a majitelé opiček. Se setměním se večer co večer náměstí zaplní pojízdnými restauracemi, kam se sjíždí celé město povečeřet.
12. den: Zahrady Menara a výlet do Imlílu. Zde začínají turisté výstup na nejvyšší horu Maroka Jebel Toubkal – 4167 m.n.m. Jeepem vyjedeme do ještě výše položené osady Aroumd a podle svých sil se můžeme vydat na procházku do poslední osady s posvátnou bílou skálou – Chamcharouch. Po návratu do Aroumdu zde dostaneme pozdní oběd - v ceně zájezdu.
13. den: ranní přejezd k Atlantiku – město ESSAOUIRA (UNESCO). Přístavní město, dříve známé jako Mogador. Zde byl natočen film Orsona Wellse - Othelo. Pobřežím Atlantiku do bílého přístavního města EL-JADIDA (UNESCO). Prohlídka mediny. Podle časových možností prohlídka cisterny, kde byl dokončen film Othelo.
14. den: CASABLANCA - možnost prohlídky největší marocké MEŠITY HASSANA II., francouzská část Habbous, koloniální architektura prefektury, opuštěná katedrála Sacre Couer, poslední nákupy.
15. den: odlet do ČR.

Stravování: snídaně

14x snídaně, 1x večeře, 1x pozdní oběd

Informace k ceně

Cena zahrnuje

  • zpáteční letenka Praha-Maroko vč. let. tax a poplatků v max. výši 12 000 Kč, místní doprava v rámci programu (mikrobus, džípy, taxi), 13x ubytování v ***hotelu se snídaní, 1x ubytování v poušti se snídaní a večeří, 1 x pozdní oběd, vedoucí zájezdu, informační materiály

Cena nezahrnuje

  • ostatní strava, vstupné, bakšišné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
  • 1lůžkový pokoj 8 900 Kč, pojištění léčeb. výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 1 050 Kč, do 85 000 Kč za 1 800 Kč

Podobné zájezdy

Recenze

P
Vladimír P.    
Dobrý den z Teplic po absolvování zájezdu do Maroka, který plně splnil všechna očekávání. Velký podíl měla průvodkyně paní Vlasta + marocký průvodce a řidič. Jako člověk jezdící pravidelně do zahraničí s cestovními kancelářemi musím ocenit její nadstandardní znalosti země, jak postránce teoretické (výklad součastnosti i historie) tak i praktické (vlastní průvodcovská činnost). Blahopřeji k takovému pracovníkovi, a věřte, že jich nenítolik. Co se týče marockého průvodce a řidiče, platí stejná chvála. K vlastnímuo zájezdu - jeho náplni. Je možné jen pochválit. Jako člověk jezdící do Maroka každé 3 roky si myslím, že zájezd naplnil všechna očekávání , tj. příroda, hory, města, lidé. Celý program byl vzorně připraven. Jedinou výhradu, spíše přání bych měl : upřednostnit ubytování bezprostředně v centru města, aby odpadlo večerní dojíždění autem. (Na příklad v Marakeši znám slušný hotel 300 m od lalvního náměstí, a my jsme z hotelu do středu města museli jet autem). Souhlasil bych i se snížením komfortu bydlení. Po celém dni v kolektivu, bych si býval rád vyšel solo. Což u některých měst nebylo možné, protože hotel (i když dobrý) byl daleko od centra. Ale to je můj subjektivní názor, nikoliv kritika. Na závěr děkuji za velmi příjemný zážitek, který neměl chybu. Zdravím, přeji úspěch ve vaší činnosti v této velmi obtížné době. Možná v příštím roce nashledanou na některém Vašem zájezdu. V. Plocek
20. 02 2024