Mongolsko - Po stopách Čingischána až do pouště Gobi - 2024/25 - CK Poznání
Mongolsko - klášter Gandan

Mongolsko - Po stopách Čingischána až do pouště Gobi

18denní zájezd
8Skupinaosob
  Náročnost 2
snídaně stravasnídaně různé ubytovánírůzné letecky dopravaletecky
Mongolsko - Po stopách Čingischána až do pouště Gobi
Pojeďte si s námi vychutnat mongolskou historii ve štědrých buddhistických klášterech a na památných místech spjatých s postavou velkého Čingischána i jeho nástupců. Činghischán sjednotil mongolské kmeny a svými výboji založil jednu z největších říší světa. Mongolsko-tatarští bojovníci se stali obávanými nájezdníky i u nás v Evropě. Pojeďte si vychutnat mongolskou krajinu, ve které se budete cítit neskutečně svobodně. Navštivte s námi nejslavnější mongolské buddhistické kláštery, které se opět staly duchovními centry svobodného národa zbaveného okov komunistického režimu. Vrcholem zájezdu bude pak třídenní návštěva pouště Gobi, jedné z nejstarších a největších pouští světa. S olgojem chorchojem, mýtickým písečným červem z pouště Gobi, se sice nesetkáme, ale rozhodně se vrátíme obohaceni nezapomenutelnými zážitky a vzpomínkami na mongolskou pohostinnost a jedinečné tradice. Zájezd provází Kamil Hanák.
Veronika
Rádi by jste s námi cestovali, ale ještě vám chybí pár informací pro konečné rozhodnutí? Klikněte na tlačítko "Mám otázku" a my se vám ozveme.

Termíny a ceny

Termín 05.08. - 22.08.25 úterý - pátek
průvodce: Kamil Hanák
Kód termínu 25MON01680
Cena
82 990 Kč
cena za 18 dní

Program zájezdu

1. den: odlet z Prahy do Ulánbátaru.
2. den: prohlídku mongolské metropole ULÁNBÁTARU zahájíme na ČINGISCHÁNOVĚ NÁMĚSTÍ s budovou PARLAMENTU, opery a několika muzey. Pak navštívíme chrám ČOIDŽIN LAMA, Zelený palác BOGD CHÁNA s přilehlým klášterem a klášterní komplex GANDANTEGČINLEN. Dvě noci budeme spát v metropoli v hotelu.
3. den: v dopoledních hodinách vyrazíme na výlet do rozsáhlého areálu buddhistického kláštera MANDŽIR na úpatí pohoří BOGDCHÁN ÚL. Při návratu do metropole se ještě zastavíme u památníku DZAISAN s panoramatickým výhledem na ULÁNBÁTAR a také u nedaleké Buddhovy sochy.
4. den: opustíme mongolskou metropoli a zamíříme na sever směrem k ruským hranicím. Ve městě DULÁNCHÁN navštívíme slavnou továrnu na výrobu luků a šípů, přesuneme se do DARCHANU, kde si prohlédneme klášter CHARÁGÍN, případně i místní muzeum. Ubytujeme se ve zdejším hotelu.
5. den: prohlídka kláštera AMARBAJSGALANT, jednoho z nejkrásnějších a největších buddhisticých klášterů v Mongolsku. Na nocleh přejedeme do hornického města ERDENET. Toto třetí největší mongolské město si prohlédneme včetně noční atrakce zpívající barevné fontány.
6. den: dopoledne se přesuneme k vyhaslým sopkám URAN TOGÚ ÚL nedaleko města BULGAN, dále k jednomu z JELENÍCH KAMENŮ a přímo ve městě BULGAN navštívíme nedávno obnovený buddhistický klášter DAŠČOINCHORLON. V Bulganu budeme také nocovat.
7. den: ráno vyrazíme z Bulganu na jih. Projedeme úchvatnou krajinou ÚDOLÍM ŘEKY ORCHON (UNESCO) a oblastí pohoří BÜRGET ÚL. Nocovat budeme v jurtách u jezera ÖGIJNÚR.
8. den: ve městě CHARCHORIN navštívíme klášter ERDENE ZÚ, nejstarší mongolský buddhistický klášter s mnoha chrámy, muzeem a zlatou stúpou. Přesuneme se k nedalekým vykopávkám města KARAKORUM, kdysi hlavního města Čingischánovy velké říše. Cestou do CHUDŽERTU si prohlédneme ještě klášter ŠANCH.
9. den: budeme projíždět magickou scenérií řeky ORCHON, zastavíme se u ORCHONSKÝCH VODOPÁDŮ vytvořených vulkanickou činností (zemětřesením) a podnikneme turistickou procházku v ORCHONSKÉM ÚDOLÍ. Nocleh v hotelu ve městě AJVARCHÉR.
10. den: dopoledne si prohlédneme ARVAJCHÉR. Po návštěvě kláštera GANDAN MUNCAGLAN a MUZEA DZANABAZARA, prvního buddhistického duchovního vůdce v Mongolsku, přejedeme k pásmu písečných dun MONGOL ELS.
11. den: budeme pokračovat v přejezdu nádhernou krajinou s mnoha fotografickými zastávkami až do ULÁNBÁTÁRU.
12. den: v ranních hodinách vyrazíme směrem na východ od hlavního města do národního parku GORCHI TERELDŽ, jedné z nejnavštěvovanějších přírodních rezervací v Mongolsku, kde si prohlédneme působivou ŽELVÍ SKÁLU, skalní útvar MUŽE ČTOUCÍHO KNIHU a horský klášter ARJAPALA s meditačním střediskem. Nocovat budeme v jurtách.
13. den: dopoledne turistická procházka mezi skalními útvary v národním parku GORCHI TERELDŽ, případně pro zájemce zajistíme projížďky na koních. Odpoledne se ještě zastavíme u monumentální sochy ČINGISCHÁNA na trase do městečka ERDENE a večer se vrátíme do Ulánbátáru.
14. den: přelet do střediska DALANDZADGAD v poušti GOBI, kde budeme spát tři noci v hotelu. První výlet v oblasti bude do SOUTĚSKY JOLÍN AM (Orlosupí soutěska) se strmými skalisky bránícím pronikání slunečních paprsků. Nedaleko navštívíme i muzeum Orlosupí soutěsky.
15. den: další atrakcí v poušti GOBI bude celodenní výlet terénními auty do lokality CHONGORYN ELS (Zpívající písečné duny). Zde se pokocháme dunami, které při větru mění svůj tvar, vydávají zvuk podobný zpěvu a během dne také mění i různé odstíny žlutobílé barvy.
16. den: třetí výlet v poušti GOBI podnikneme k magickým PLANOUCÍM ÚTESŮM, v paleontologické lokalitě BAJANDZAG, kde byly v roce 1922 objeveny dinosauří vejce a dinosauří kosti. Po příjemném celodenním výletu se vrátíme zpět na hotel.
17. den: z DALANDZADGADU přeletíme zpět do ULÁNBÁTÁRU. Ve večerních anebo ranních hodinách následujícího dne odlet do Prahy.
18. den: návrat do Prahy.

Informace k ceně

Cena zahrnuje

  • zpáteční letenka Praha-Ulánbátar vč. let. tax a poplatků v max. výši 20 000 Kč, zpáteční letenka Ulánbátar-Dalandzadgad vč. let. tax a poplatků cca 6 000 Kč, doprava pronajatým minibusem a džípy, 15x nebo 16x ubytování v hotelu v 2lůžkových pokojích s příslušenstvím anebo v mongolských jurtách (gerech) se snídaní, vedoucí zájezdu, informační materiály

Cena nezahrnuje

  • ostatní strava, fakultativní programy, bakšišné, vstupné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
  • pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu do 35 000 Kč za 1 800 Kč, do 85 000 Kč za 2 550 Kč