Německo - Velký okruh Německem - 2024/25 - CK Poznání
Nemecko_velky_okruh_01

Německo - Velký okruh Německem

8denní zájezd
  Náročnost 1
polopenze stravapolopenze hotel ubytováníhotel autokarem dopravaautokarem
Vydejte se s námi na podrobný poznávací zájezd do Německa a Francie, do oblasti dvou významných západoevropských řek Rýna a Mosely, s nádhernou romantickou krajinou, s nesčetnými hrady a jejich zříceninami. Alsasko nabídne seznámení se s Alsaskou vinnou cestou a hornatou krajinou Vogéz. Na závěr zájezdu se zastavíme u mohutných Rýnských vodopádů i na květinovém ostrově Mainau.

Termíny a ceny

Termín 24.07. - 31.07.24 středa - středa
uzavřeno
Kód termínu 24NVO08635
Cena
14 990 Kč
cena za 8 dní

Program zájezdu

1. den: odjezd z východních Čech ve večerních hodinách.
2. den: romantické ÚDOLÍ MOSELY – město TREVÍR – jedno z nejkrásnějších německých měst s řadou památek z římské doby (např. monumentální brána) i dob pozdějších. BERNKASTEL – městečko s unikátním souborem hrázděných domů obklopené proslulými vinicemi. Remagen (zastávka s krásnou vyhlídkou na řeku Rýn a ruiny mostu vyhozeného do povětří v době 2. světové války).
3. den: CÁCHY – město korunovace římských císařů a německých králů. Dóm s trůnem Karla I. Velikého a osmibokou dvoupatrovou kaplí je nejvýznamnější stavbou z karolínské doby, dále gotická radnice, lázeňský park, kolonáda aj. KOLÍN NAD RÝNEM – město se může pochlubit nejslavnější gotickou stavbou v Německu – ohromným Dómem, množstvím románských kostelů a dalšími památkami.
4. den: ráno zastávka v KOBLENZI na soutoku řek Rýna a Mosely (slavný "Německý roh"). Dále možnost romantické plavby lodí po řece Rýn. Z paluby lodi budete moci obdivovat krásné údolí s terasovitými svahy, na kterých se rozkládají vinice a malebné vesničky. Celému údolí Rýna dominují romantické mohutné hrady, např. zámek STOLZENFELS, hrady RHEINFELS, "Kočka" a "Myš". Lodí také připlujete k proslulé SKÁLE LORELAI, kde se zrodila slavná legenda o krásné dívce s čarokrásným hlasem. Na závěr dne podvečerní prohlídka MOHUČE , arcibiskupského města na soutoku Rýna a Mohanu s proslulým dómem sv. Martina, přední stavby v německém románském slohu.
5. den: ráno přejezd Alsaska, kde romantická krajina svahů Vogéz porostlá vinicemi nabízí nádherné scenérie. Tato oblast má pohnutou historii a odráží jak vlivy německé (nádherně zdobené hrázděné domy) i vlivy francouzské. Prohlídka města ŠTRASBURK (UNESCO) – "křižovatky Evropy" - katedrála Notre Dame, pitoreskní čtvrť s kanály "Petite France", kryté mosty aj.
6. den: putování po ROUTE DE VIN - "Alsaskou vinnou cestou". RIQUEWIR – vesnička uprostřed podvogézských viničních kopců zvaná "perla alsaských vinic". Byla ušetřena válek, a proto je zde nejlépe zachován půvab starobylé vinařské obce. ÉGUISHEIM – další z malebných vesniček plná barevných hrázděných domů v úzkých středověkých uličkách, kde romantiku místa podtrhává úžasná květinová výzdoba. COLMAR – pěkné historické město v jižní části Alsaska. V centru města zaujme velké množství hrázděných domů v alsaském stylu i romantická čtvrť "malé Benátky", kterou protínají vodní kanály.
7. den: ráno zastávka u VODOPÁDŮ RÝNA, které jsou největší ve střední Evropě. Mohutné proudy vody berou návštěvníkům dech. Příjezd k BODAMSKÉMU JEZERU, druhému největšímu jezeru Alp. Květinový ostrov MAINAU s krásnou botanickou zahradou, procházka mezi obřími sekvojemi i záhony růží potěší každého návštěvníka. KOSTNICE - prohlídka historické části města a památek spojených se zdejším Husovým pobytem, kdy se město stalo svědkem koncilu řešícího papežské schizma. Dominantou centra města je krásná gotická katedrála. Večer odjezd do ČR.
8. den: příjezd do Prahy v časných ranních hodinách.

Stravování: polopenze

2x polopenze.

Ubytování: hotel

7x ubytování v hotelích (2lůžkové pokoje).

Informace k ceně

Cena zahrnuje

  • doprava klimatizovaným autobusem, 5x ubytování v hotelech (2lůžkový pokoje s příslušenstvím), 2x polopenze, vedoucí zájezdu

Cena nezahrnuje

  • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
  • 1lůžkový pokoj 3 750 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu 560 Kč, 3x snídaně 750 Kč

Podobné zájezdy