Jihovýchodní Polsko - Po stopách polských zbojníků i věhlasných Bojků a Lemků - 2023 - CK Poznání
Náročnost 1
snídaně stravasnídaně hotel ubytováníhotel autokarem dopravaautokarem
Jihovýchodní Polsko - Po stopách polských zbojníků i věhlasných Bojků a Lemků
Během tohoto putování navštívíme čtyři vojvodství Jihovýchodního Polska (Malopolské, Svatokřížské, Lublinské a Podkarpatské), jejichž souhrnná rozloha i počet obyvatel odpovídá přibližně ČR. Čekají nás úchvatné zážitky v prostředí skal a rozvalin hradů na trase Orlích hnízd, mystické rozjímání ve Svatokřížských horách, chvíle úzkosti v křídových dolech a okamžiky údivu v dole solném. Budeme překvapeni půvabem polonin v Bieszczadech, okouzleni malebnou plavbou po Dunajci a tatranské štíty nás zanechají v úžasu. A přitom budeme neustále objevovat nové a nové skvosty, které nám zanechal nejen gotický, barokní i renesanční člověk, ale i ruka řezbářova a lidového umělce. Provází Kamil Hanák.

Termíny a ceny

Program zájezdu

1. den: v ranních hodinách odjezd z ČR. V odpoledních hodinách prohlídka starých solných dolů ve VĚLIČCE (Wieliczka) (UNESCO) nedaleko Krakova.
2. den: projížďka úchvatnými scenériemi krasové krajiny OJCÓWSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU a trasou Orlích hnízd. Prohlídky skalních útvarů, zřícenin a hradů s procházkami v lokalitách: HERKULŮV KYJ, PIESKOWA SKAŁA, OGRODZIENIEC, BOBOLICE a MIRÓW.
3. den: ráno prohlídka barokního biskupského zámku ve městě KIELCE na úpatí Svatokřížských hor. Po krátké zastávce v kolegiátním kostele sv. Martina v OPATOWĚ, kde si prohlédneme umělecký klenot - OPATÓWSKÉ OPLAKÁVÁNÍ, renesanční náhrobek kancléře Szydłowieckého, se přesuneme k působivým ruinám zámku KRZYŻTOPÓR, kdysi nejvýstřednější evropské rezidence. Další zastávkou bude překrásný manýristický zámek BARANÓW SANDOMIERSKI. Zbytek dne strávíme ve starobylém městečku SANDOMĚŘ (Sandomierz).
4. den: dopoledne prohlídka metropole Lublinského vojvodství LUBLINU s bezpočtem památek a úžasnou atmosférou Starého města. V CHEŁMU nedaleko ukrajinské hranice si se svíčkou v ruce projdeme podzemí místních křídových dolů. Odpoledne nás čeká ZAMOŚĆ (UNESCO), jedno z nejzachovalejších renesančních měst v Evropě.
5. den: nejprve si prohlédneme bernardinský klášter v LEŻAJSKU, jehož nádherný barokní interiér zdobí údajně největší a nejsložitější varhany v Evropě. V podkarpatské metropoli RZESZÓW si prohlédneme Rynek s radnicí, magnátský zámek s baštami, synagogy i barokní chrámy. Zámek ŁAŃCUT nás rozhodně překvapí svojí rozsáhlostí a svým bohatstvím. Odpoledne se přesuneme do města PRZEMYŚL, města s malebnou polohou na březích řeky Sanok, kde se kloubí tradice polské, ukrajinské, židovské a rusínské kultury.
6. den: ráno přejezd do pohoří BIESZCZADY. Cestou se v podhorských vesničkách zastavíme u několika zachovalých dřevěných řeckokatolických kostelíků (Krościenko, Równia, Hoszowczyk, Hoszów) připomínajících dávné osídlení národy Lemků a Bojků. Dostaneme se až do nejzapadlejší vesničky WOŁOSATE, kde se nad loukami, na nichž se pasou huculské koně, tyčí mohutná TARNICA (1 346 m). Nakonec si prohlédneme muzeum bieszczadské vesnice ve skanzenu v SANOKU. Nocleh v historickém městě KROSNO.
7. den: po snídani se krátce zastavíme v malebném královském městečku BIECZ, odkud zamíříme do lázeňského střediska KRYNICA. Na lázeňské promenádě se budeme kochat secesními i tradičními dřevěnými vilami, a nakonec navštívíme vilu Romanówka s muzeem naivního malíře NIKOFORA. V půvabném haličském městečku STARY SĄCZ si prohlédneme malebné dlážděné náměstí a gotický klášter svaté Kingy. Vrcholným zážitkem bude plavba po řece Dunajec v Národním parku Pieniny s výhledy na Červený Kláštor, Ostrou Skału anebo masiv Trzy Korony.
8. den: ráno cestou do Tater navštívíme farní kostel sv. Archanděla Michaela (UNESCO) vybudovaného z modřínového dřeva ve vesničce DĘBNO PODHALAŃSKIE. Po příjezdu do ZAKOPANÉHO vyrazíme ozubenou dráhou na Gubałowku s překrásnými vyhlídkami, případně lanovkou na KASPROWY WIERCH (1 987 m). Odpoledne se projdeme v Zakopaném po pěší zóně zvané Krupówka. Odpoledne se ještě prohlédneme CHOCHOŁÓW, typickou vesnici regionu Podhale.
9. den: prohlídka KRAKOVA (UNESCO): staré město se starým Rynkem, renesančními Sukiennicemi, Mariánským kostelem a opevněním, královský zámek Wawel. Ve večerních hodinách návrat do ČR.

Stravování: snídaně

snídaně, možnost přikoupení večeře.

Ubytování: hotel

8x nocleh v hotelu v 2lůžkových pokojích.

Informace k ceně

Cena zahrnuje

  • doprava klimatizovaným autobusem (cca 2 700 km), 8x nocleh v hotelu se snídaní v 2lůžkových pokojích, vedoucí zájezdu, informační materiály

Cena nezahrnuje

  • výlet lanovkou v Tatrách, plavba lodí po Dunaji a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
  • 1lůžkový pokoj 2 700 Kč, večeře 1 990 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu 495 Kč

Podobné zájezdy