Portugalsko - Země mořeplavců, vína a památek - 2024/25 - CK Poznání
Alfama a historická tramvaj č.28

Portugalsko - Země mořeplavců, vína a památek

  Náročnost 1.5
snídaně stravasnídaně hotel ubytováníhotel letecky dopravaletecky
Portugalsko - Země mořeplavců, vína a památek
Portugalsko, země spojená s cestováním. Za středověku se říkalo "…až na konec světa" a námořníci ho nazývali zemí mořeplavců. Portugalsko má nepřeberné množství vzácných památek, jedinečnou přírodu, výbornou kuchyni a skvělé víno. Ubytování v centru měst umožňuje variabilitu programu. (max 20 osob)

Poznámka: CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu především vzhledem k počasí a dopravě. Slavnosti, které jsou uvedeny v programu zájezdu, jsou záležitostí místních lidí a mohou být ovlivněny řadou nepředvídatelných situací. Nelze je proto nikdy zaručit na 100 % v daném termínu a uvedené podobě.

Náročnost programu: Orientační ceny vstupného
SINTRA : Palácio de Queluz 9 € (palác + zahrada), jen zahrada 4 €, Palácio Nacional de Sintra 9 €
LISABON :: loď na Belém:12 € jedna cesta a 16 € i zpáteční, ochutnávka vín na lodi za 7,5 €, Mosteiro dos Jerónimos 8 €

Kapesné
doporučujeme min. 130 € na vstupné a jízdné.

Měna
V Portugalsku se využívá EURO.

Termíny a ceny

Zájezd nemá k dispozici žádné termíny.

Program zájezdu

1. den: odpoledne odlet z ČR do LISABONU, přílet večer, aerobusem do centra, ubytování, dle času krátká večerní procházka v centru.
2. den: LISABON, město spojené s historií mořeplavců, historickou tramvají do čtvrti ALFAMA, klášter sv. Vincence, kde jsou pohřbeni členové královského rodu Braganzů, křivolaké uličky, čtvrť Belém: věž Torre de BELÉM, památník mořeplavců, klášter MOSTEIRO DOS JERÓNIMOS (UNESCO) s hrobem mořeplavce Vasco de Gama, katedrála SÉ ze 12. stol. na místě mešity, cesta výtahem SANTA JUSTA, který obdivoval i Eiffel, pohledy na CASTELO DE S. JORGE, čtvrť Bairo Alto, večerní BAIXA, ulice plné portugalských restaurací, možnost večeře.
3. den: SINTRA, královská rezidence, přes NP SINTRA-CASCAIS až na CABO DA ROCA, nejzápadnější bod kontinentální Evropy, turistika po útesech s výhledy na Atlantik, večerní pohoda v Lisabonu.
4. den: fakultativní výlet do vnitrozemí, ÉVORA (UNESCO), sídlo portugalských králů, katedrála Sé, římský chrám, kostely zdobené azulejos, pohodová turistika v kraji megalitů, největší dolmen v Portugalsku, korkové háje a vinohrady, variantně indiv. program v LISABONU, návštěva muzeí, čtvrť EXPO 98 na břehu s moderní architekturou a přístavem malých lodí, Oceanarium (největší v Evropě).
5. den: OBIDOS, středověká vesnička s bílými domky a hrad, kostel Santa Maria, Porta da Villa, romantické pobřeží a vesnička NAZARÉ s vyhlídkou na Atlantik a procházky po pobřeží, TOMAR, sídlo Řádu templářských rytířů, opevněný klášter Kristova řádu ze 12.stol (UNESCO), manuelský styl, ubytování ve Fátimě, večerní procházka.
6. den: FÁTIMA, jedno z nejvýznamnějších poutních míst křesťanského světa, COIMBRA, centrum vzdělanosti, 2. nejstarší univerzita na světě a kostel Santa Cruz s náhrobkem 1. portugalského krále, katedrála, hist. budova univerzity s vyhlídkou a botanická zahrada, turistika v přírodním parku BUḈACO s palácem, hotel v Portu.
7. den: PORTO, vyhlídkovým místním busem za památkami, katedrála Sé z 12. stol., TORRE DOS CLERIGOS, moderní budova CASA MÚSICA, Palaco de Cristal, čtvrť Ribeira, projížďka lodí po řece DOURO pod 6 mosty, exkurze a ochutnávka portského vína, lanovka nebo možnost večeře.
8. den: fakultativně výlet do regionu Minho a řeky Douro za vínem Vinho verde a přírodou: GUIMARÃES (UNESCO), město označované za kolébku portugalského národa (narodil se 1. portugalská král Alfons I.), historické centrum s vévodským palácem, hrad CASTELO DE SAÕ MIGUEL, kostel Nossa Senhora da Oliveira s olivovníkem ze 14 stol. BRAGA, jedno z nejstarších portugalských měst katedrála, zahrady sv. Barbary, dle času i BOM JESUS DO MONTE, slavná poutní barokní svatyně na kopci nad Bragou, procházky v parku, variantně indiv. pobyt v Portu, návštěva muzeí a využití MHD.
9. den: PORTO, klášterní kostel sv. Františka (UNESCO), možnost jízdy historickou tramvají, nákupy, transfer na letiště a odlet do ČR, návrat večer.

Informace k ceně

Cena zahrnuje

  • letenka Praha – Lisabon a Porto – Praha vč. let. tax a poplatků cca 9 000 Kč, transfer z/na letiště, 8x ubytování v hotelu, 8x snídaně, vedoucí zájezdu, informační materiály

Cena nezahrnuje

  • příp. pobyt. taxu a veřejnou dopravu, vyhlídkový bus, lodě, lanovky, vstupné (cca 130EUR) a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "cena zahrnuje"
  • 1lůžkový pokoj 5 900 Kč, fakult. výlet do Minho (od 12 os.) 1 800 Kč, fakult. výlet do Evory (od 12 osob) 1 990 Kč, pojištění léčebných výloh vč. storna zájezdu do 30 000 Kč za 630 Kč