Rumunsko, Moldávie - Rumunskem do republiky Moldávie nově s výletem do Podněstří - 2024/25 - CK Poznání
Rumunsko - korunovační katedrála Alba Iulia

Rumunsko, Moldávie - Rumunskem do republiky Moldávie nově s výletem do Podněstří

  Náročnost 1
polopenze stravapolopenze hotel ubytováníhotel autokarem dopravaautokarem
Rumunsko, Moldávie - Rumunskem do republiky Moldávie nově s výletem do Podněstří
Vydejte se s námi za poznáním historie, tradic, kultury a přírody dvou zemí - Rumunska a Moldavské republiky, jež jsou spolu těsně spjaty společnou historií, která byla přerušena násilným ruským záborem moldavské Besarábie (dnešní Moldavské republiky) roku 1812. Od té doby byla Besarábie součástí carského a posléze sovětského Ruska, s krátkou přestávkou v meziválečných letech, kdy byla opět součástí Rumunska. Dnes je tato bývalá Moldavská sovětská socialistická republika nejchudším státem Evropy. Při našem putování budeme cestovat i časem, od dácké kultury přes překrásné kláštery z dob vlády Petra Rareše a Štěpána Velikého až po stále živou lidovou architekturu. Především si však můžete za stěnami magických klášterů a vinných sklípků odpočinout od svých všedních starostí. Provází Kamil Hanák.

Termíny a ceny

Program zájezdu

1. den: odjezd z ČR přes Slovensko a Maďarsko do Rumunska.
2. den: krátká prohlídka města ALBA IULIA se zachovalým městským jádrem, posléze přesun do SIBINĚ (Sibiu), hlavního města transylvánských Sasů, prohlídka historického jádra, nocleh.
3. den: přejezd do středověkého historického BRAŠOVA se zachovalým historickým jádrem, odpoledne návštěva saských vesnic s opevněnými kostely HĂRMAN a PREJMER, nocleh v hotelu v Karpatech.
4. den: přes Východní Karpaty přesun do rumunského Moldavska, procházka k BAHENNÍM SOPKÁM u města BERCA nedaleko BUZĂU, pak přesun do vinařského střediska FOCŞANI na ochutnávky vína, cestou na moldavské hranice ještě zastávka u monumentálního památníku MARASEŞTI připomínajícího hrdinství rumunských vojáků za 1. světové války, nocleh ve městě GALAŢI.
5. den: v Moldavské republice nejprve zastávka v lázeňském městě CAHUL na jihu země, pak přesun do GAGAUZSKA, kde ve vesnici BEŞALMA navštívíme muzeum Gagauzů, menšiny tureckého původu, a posléze hlavní město regionu COMRAT. Zde uvidíme katedrálu sv. Jana a místní başcani neboli GAGAUZSKÝ PARLAMENT. Cestou na hotel se ještě zastavíme u zámečku Manuca Beje v HÎNCEȘTI. Čekají nás 3 noclehy v Kišiněvě.
6. den: dopoledne prohlídka hlavního města Moldavské republiky KIŠINĚV, pak přesun do vesnice CĂPRIANA, kde se nachází nejvýznamnější poutní klášter vyhlášený i za hranicemi země. Ve městečku CRICOVA navštívíme VELKOLEPÉ PODZEMNÍ AREÁLY S VINNÝMI SKLEPY a ochutnáme lahodná vína.
7. den: celodenní výlet do PODNĚSTŘÍ. První zastávkou bude město TIGHINA (Bender), kde si vyměníme místní unikátní peníze a prohlédneme slavnou pevnost z dob Štěpána Velikého. V hlavním městě TIRASPOLU si kromě PALÁCE NEJVYŠŠÍHO SOVĚTU prohlédneme i řadu památníků. Poslední zastávkou v Podněstří bude legendární klášter CHIŢCANI. Před návratem na hotel se ještě zastavíme ve městě CĂUŞENI u chrámu Zesnutí Bohorodice s úchvatnými byzantskými freskami.
8. den: v ranních hodinách procházka v úchvatném meandru řeky Raut v lokalitě ORHEIUL VECHI, kde se nachází kostelík s mnišskými celami, pravěkým nalezištěm a muzeem. Další zastávkou bude CURCHI - největší klášterní areál v Moldavsku. Přejedeme na břeh Dněstru do vesnice ŢIPOVA s největším skalním klášterem v zemi s okouzlujícími výhledy na Dněstr. Odpoledne prohlídka jednoho z nejkrásnějších míst v Moldavsku malebné údolí řeky SAHARNY s klášterem sv. Trojice, nocleh ve městě BĂLŢI.
9. den: návštěva severní části Moldavské republiky, na břehu řeky Dněstr prohlídka pevnosti SOROCA s výhledy na ukrajinskou stranu, pak přesun na procházku v přírodním parku RUDI ARIANEŞTI, na nocleh přejezd do Rumunska do města BOTOŞANI.
10. den: ráno přejezd na ukrajinskou hranici k magickému klášteru PUTNA, symbolu víry Štěpána Velikého, přejezd k malovanému klášteru SUCEVIŢA, krátká zastávka u třetího malovaného klášteru MOLDOVIŢA, nocleh ve městě CÂMPULUNG MOLDOVENESC.
11. den: ráno přejedeme do turistického střediska BORŞA, za pomocí lanovky vycházka v pohoří RODNA, odpolední piknik s místními specialitami, večer odjezd do Maďarska.
12. den: přes Maďarsko a Slovensko se vrátíme do ČR.

Stravování: polopenze

9x polopenze, 1x odpolední piknik s místními specialitami.

Ubytování: hotel

9x nocleh v hotelu v 2lůžkových pokojích.

Informace k ceně

Cena zahrnuje

  • doprava klimatizovaným autobusem, 9x nocleh v hotelu s polopenzí ve 2lůžkových pokojích, 1x odpolední piknik s místními specialitami, vedoucí zájezdu, informační materiály

Cena nezahrnuje

  • vstupy, lanovky, ochutnávky vín a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
  • 1lůžkový pokoj 3 900 Kč, pojištění léčebných výloh vč. storna zájezdu do 30 000 Kč za 660 Kč

Podobné zájezdy