Kanárské ostrovy - Tenerife s výletem na ostrov La Gomera - 2024/25 - CK Poznání
Kanárské ostrovy - La Gomera

Kanárské ostrovy - Tenerife s výletem na ostrov La Gomera

8denní zájezd
  Náročnost 1
polopenze stravapolopenze hotel ubytováníhotel letecky dopravaletecky
Kanárské ostrovy - Tenerife s výletem na ostrov La Gomera
Navštívíme ostrov Tenerife, největší a nejpestřejší z Kanárských ostrovů, nabízející fantastické přírodní scenérie: na severu rozsáhlá zelená údolí, na jihu polopouštní krajinu s kaktusy a sukulenty, v centru úchvatné borovicové lesy, členité kaňony, národní park a na pobřeží černé-vulkanické nebo saharské pláže. Vyjedeme na zelený ostrůvek La Gomera s vavřínovými lesy v NP Garajonay, palmová údolí a pohledy k bílé špičce vulkánu Pico del Teide, nejvyšší kótě nejen Tenerife, Kanárských ostrovů, ale i celého Španělska.

Termíny a ceny

Termín 20.09. - 27.09.24 pátek - pátek
VYPRODÁNO
Kód termínu 24TEE14026
Cena
29 590 Kč
cena za 8 dní

Program zájezdu

1. den: odlet z Prahy na ostrov TENERIFE, největší a nejznámější z Kanárských ostrovů, transfer a ubytování v hotelu.
2. den: dopolední informační schůzka s průvodcem, odpoledne procházka příjemným historickým centrem PUERTO DE LA CRUZ, "tenerifská šedá eminence" jíž se turistika dotýkala už koncem 19. stol., v současné době jedno z nejkrásnějších turistických letovisek na ostrovech. Individuální návštěva botanické zahrady JARDÍN BOTÁNICO, zahrad CASINA TAORO nebo zahrady orchidejí. Odpočinek na vulkanické pláži PLAYA JARDÍN se subtropickou zahradou nebo koupání ve slavných přímořských bazénech s gejzíry LAGO MARTIÁNEZ.
3. den: celodenní výlet do NP LAS CAŇADAS (UNESCO) s měsíční krajinou a nejvyšším vrcholem Španělska PICO DEL TEIDE (3718 m n.m.). V případě pěkného počasí lze vyjet fakult. lanovkou pod vrchol kráteru, nádherný pohled na Tenerife a okolní ostrovy. Průjezd kaňonem v Gigantických monumentálních skalách (LOS GIGANTES) s půvabnou horskou vesničkou MASCA, obklopenou mohutnými skalami horského masivu TENO. Prohlídka lávou zničeného města GARACHICO, výlet zakončíme v ICODU DE LOS VINOS u údajně tisíciletého dračince.
4. den: pobyt u moře a polodenní výlet místní dopravou (2,10 €/jeden směr) do koloniálního města LA OROTAVA. Procházka historickým centrem, kolem radnice, kostelů, zahrad, návštěva kostela a zastavíme i u slavných "balkónových domů". Město se právem řadí k jednomu z nejvíce "kanárských" míst na ostrově.
5. den: Celodenní výlet na poloostrov ANAGA. Výlet zahájíme delší procházkou městem LA LAGUNA (UNESCO), původní hlavní město ostrova, jedinečně dochovaná středověká architektura. Přes vavřínové lesy projedeme poloostrovem Anaga a zastavíme se na vyhlídce Cruz del Carmen s krásným výhledem na La Lagunu a Pico del Teide. Současně se projdeme vavřínovým lesem po jedné z královských cest. Pokračujeme klikatou horskou silnicí s krásnou krajinou poloostrova. Nenecháme si ujít nejkrásnější pláž Tenerife LAS TERESITAS (možnost koupání nebo oběda), která se svým světlým saharským pískem a množstvím palem připomíná karibské pláže. Den zakončíme návštěvou hlavního města Tenerife SANTA CRUZ, pulzující, typicky španělská metropole s moderní výstavbou. Navštívíme náměstí Plaza de Espaňa s vládní budovou, množstvím nákupních zón a nakonec se zastavíme u symbolu města - impozantní budovy Auditoria.
6. den: pobyt u moře nebo celodenní fakult. výlet trajektem na malý sousední ostrůvek LA GOMERA, plný přírodních krás. V rámci výletu navštívíme městečko SAN SEBASTIAN, prohlídka historického jádra, uvidíme dům, kde se ubytoval Kryštof Kolumbus cestou do Nového světa i kostel, kde se modlil za zdar výpravy. Přes vyhlídky na palmová údolí pokračujeme do NP GARAJONAY (UNESCO), jedinečné vavřínové lesy. Během oběda, který je zahrnut v ceně výletu, se seznámíme i se specifickým místním nářečím (pískacím jazykem).
7. den: pobyt u moře nebo fakult. výlety katamaránem za velrybami, trekking pohořím Teno nebo návštěva vyhlášeného LORO PARKU, botanická a zoologická zahrada čítající přes 2000 papoušků, delfinárium, vystoupení kosatek, akvária s podmořskou faunou a flórou aj.
8. den: snídaně, individuální volno dle odletu z Tenerife. Transfer na letiště a odlet do republiky.

Ubytování: hotel

Hotel Be Live Adults Only**** v Puerto de la Cruz, v blízkosti pláže Playa Jardín (cca 300 m) - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, TV/sat., klimatizace, fén, telefon, lednička a balkon. Venku bazén, vířivka, snack bar a terasa na slunění s lehátky a slunečníky zdarma. Za poplatek wifi připojení (v prostoru recepce zdarma), welness cenrum - vířivka, hydromasážní vany včetně nabídky nejrůznějších procedur, masáží a péče o obličej. Najdete zde také kadeřnictví a billiár. Hotel je pouze pro hosty starší 18 let.

Informace k ceně

Cena zahrnuje

  • zpáteční letenka Praha – Tenerife vč. let. tax a poplatků v max výši 10 000 Kč, transfer z/na hotel, doprava autokarem program 3. a 5.den, 7x ubytování v hotelu**** - 2lůžk.pokoje s příslušenstvím, 7x polopenze formou bufetu, vedoucí zájezdu

Cena nezahrnuje

  • vstupné, fakultativní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
  • 1lůžk. pokoj 6000 Kč (povinné při nedoobsazení), pokoj s výhledem na mořskou stranu 3500 Kč, pojištění léčebných výloh vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 560 Kč, fakultativní výlet lanovkou na Pico del Teide 1100 Kč, fakultativní výlet na La Gomeru - cena cca 95 €, platba na místě, nutná rezervace v CK měsíc před odletem

Podobné zájezdy