Kanárské ostrovy - Tenerife s výletem na ostrov La Gomera - 2023 - CK Poznání
8denní zájezd
Náročnost 1
polopenze stravapolopenze hotel ubytováníhotel letecky dopravaletecky
Kanárské ostrovy - Tenerife s výletem na ostrov La Gomera
Navštívíme ostrov Tenerife, největší a nejpestřejší z Kanárských ostrovů, nabízející fantastické přírodní scenérie: na severu rozsáhlá zelená údolí, na jihu polopouštní krajinu s kaktusy a sukulenty, v centru úchvatné borovicové lesy, členité kaňony, národní park a na pobřeží černé-vulkanické nebo saharské pláže. Vyjedeme na zelený ostrůvek La Gomera s vavřínovými lesy v NP Garajonay, palmová údolí a pohledy k bílé špičce vulkánu Pico del Teide, nejvyšší kótě nejen Tenerife, Kanárských ostrovů, ale i celého Španělska.

Termíny a ceny

Termín 12.05. - 19.05.23 pátek - pátek
VYPRODÁNO
Kód termínu 23TEE14615
Cena
28 990 Kč
cena za 8 dní
Termín 22.09. - 29.09.23 pátek - pátek
VYPRODÁNO
Kód termínu 23TEE14026
Cena
34 790 Kč
cena za 8 dní

Program zájezdu

1. den: odlet z Prahy na ostrov TENERIFE, největší a nejznámější z Kanárských ostrovů, transfer a ubytování v hotelu.
2. den: dopolední informační schůzka s průvodcem, odpoledne procházka příjemným historickým centrem PUERTO DE LA CRUZ, "tenerifská šedá eminence" jíž se turistika dotýkala už koncem 19. stol., v současné době jedno z nejkrásnějších turistických letovisek na ostrovech. Individuální návštěva botanické zahrady JARDÍN BOTÁNICO, zahrad CASINA TAORO nebo zahrady orchidejí. Odpočinek na vulkanické pláži PLAYA JARDÍN se subtropickou zahradou nebo koupání ve slavných přímořských bazénech s gejzíry LAGO MARTIÁNEZ.
3. den: celodenní výlet do NP LAS CAŇADAS (UNESCO) s měsíční krajinou a nejvyšším vrcholem Španělska PICO DEL TEIDE (3718 m n.m.). V případě pěkného počasí lze vyjet fakult. lanovkou pod vrchol kráteru, nádherný pohled na Tenerife a okolní ostrovy. Průjezd kaňonem v Gigantických monumentálních skalách (LOS GIGANTES) s půvabnou horskou vesničkou MASCA, obklopenou mohutnými skalami horského masivu TENO. Prohlídka lávou zničeného města GARACHICO, výlet zakončíme v ICODU DE LOS VINOS u údajně tisíciletého dračince.
4. den: pobyt u moře a polodenní výlet místní dopravou (2,10 €/jeden směr) do koloniálního města LA OROTAVA. Procházka historickým centrem, kolem radnice, kostelů, zahrad, návštěva kostela a zastavíme i u slavných "balkónových domů". Město se právem řadí k jednomu z nejvíce "kanárských" míst na ostrově.
5. den: celodenní výlet na poloostrov ANAGA. Výlet zahájíme delší procházkou městem LA LAGUNA (UNESCO), původní hl. město ostrova, jedinečná středověká architektura. Přes vavřínové lesy projedeme poloostrovem Anaga a pokračujeme klikatou horskou silnicí prudce klesající k vyhlídce na TAGANANU v zeleném pohoří. Nenecháme si ujít nejkrásnější pláž Tenerife LAS TERESITAS (možnost koupání), která se svým světlým saharským pískem a množstvím palem připomíná karibské pláže. Na závěr hl. město Tenerife SANTA CRUZ, pulzující, typicky španělská metropole. Navštívíme náměstí Plaza de Espaňa s vládní budovou, množství nákupních zón, moderní přístav.
6. den: pobyt u moře nebo celodenní fakult. výlet trajektem na malý sousední ostrůvek LA GOMERA, plný přírodních krás. V rámci výletu navštívíme městečko SAN SEBASTIAN, prohlídka historického jádra, uvidíme dům, kde se ubytoval Kryštof Kolumbus cestou do Nového světa i kostel, kde se modlil za zdar výpravy. Přes vyhlídky na palmová údolí pokračujeme do NP GARAJONAY (UNESCO), jedinečné vavřínové lesy. Během oběda, který je zahrnut v ceně výletu, se seznámíme i se specifickým místním nářečím (pískacím jazykem).
7. den: pobyt u moře nebo fakult. výlety katamaránem za velrybami, trekking pohořím Teno nebo návštěva vyhlášeného LORO PARKU, botanická a zoologická zahrada čítající přes 2000 papoušků, delfinárium, vystoupení kosatek, akvária s podmořskou faunou a flórou aj.
8. den: snídaně, individuální volno dle odletu z Tenerife. Transfer na letiště a odlet do republiky.

Ubytování: hotel

Hotel Be Live Adults Only**** v Puerto de la Cruz, v blízkosti pláže Playa Jardín (cca 300 m) - 2lůžk.
pokoje s příslušenstvím, TV/sat., klimatizace, fén, telefon, lednička a balkon. Venku bazén, vířivka, snack
bar a terasa na slunění s lehátky a slunečníky zdarma. Za poplatek wifi připojení (v prostoru recepce
zdarma), welness cenrum - vířivka, hydromasážní vany včetně nabídky nejrůznějších procedur, masáží a
péče o obličej. Najdete zde také kadeřnictví a billiár.
Hotel je pouze pro hosty starší 18 let.

Informace k ceně

Cena zahrnuje

  • zpáteční letenka Praha – Tenerife vč. let. tax a poplatků v max výši 9 500 Kč, transfer z/na hotel, doprava autokarem program 3. a 5.den, 7x ubytování v hotelu**** - 2lůžk.pokoje s příslušenstvím, 7x polopenze formou bufetu, vedoucí zájezdu

Cena nezahrnuje

  • vstupné, fakultativní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
  • 1lůžk. pokoj 5800 Kč (povinné při nedoobsazení), pojištění léčebných výloh vč. storna zájezdu 560 Kč, pokoj s výhledem na mořskou stranu 2600 Kč/os. fakultativní výlet lanovkou na Pico del Teide - cena cca 40€, platba na místě, nutná rezervace v CK měsíc před odletem, fakultativní výlet na La Gomeru - cena cca 110€, platba na místě, nutná rezervace v CK měsíc před odletem

Podobné zájezdy